Manifests

IR tā

IR SAPNIS – labāka Latvija. Tāda, kurā cilvēki ciena sevi un citādo un uz ielas smaida, nevis veras zemē. Tāda, kuras pārvalde ir efektīva, godīga un moderna, bet politika – saprotama un nenopirkta. Tāda, kuras ekonomika ir atvērta, radoša un pielāgoties spējīga, bet lieli un mazi uzņēmēji ir cienījami cilvēki, kuri maksā visus nodokļus. Tāda, kuras cilvēki dodas pasaulē, lai iegūtu jaunu pieredzi, nevis meklētu iztiku ģimenei. Tāda, kurai droši var uzticēt savu bērnu izglītību un vecāku veselības aprūpi.

IR MEDIJS – atvērts, godīgs un pozitīvi dumpiniecisks nedēļas žurnāls un sarunu terminālis internetā. Mēs ticam žurnālam kā labai, aizraujoši pasniegtai lasāmvielai, kura izskaidro, iedvesmo, izklaidē. Mēs ticam internetam kā Latvijas pagaidām vājo demokrātisko instinktu rūdītājam, tāpēc mūsu mērķis ir veidot kopienu, kuras diskusijas virza uz pozitīvām pārmaiņām gan valsts politikā, gan ikdienas dzīvē.

IR VĒRTĪBAS — indivīdu pamattiesības, vārda brīvība, demokrātija, tiesiskums, brīvā tirgus principi un ilgtspējīga valsts attīstība, kas nodrošina cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanos un stiprina neatkarību un drošību.

IR INVESTORI – Latvijā un ārzemēs dzīvojoši cilvēki, kuri ir publiski nosaukti un ir apliecinājuši atbalstu šīm vērtībām. Aiz mūsu komandas nestāv naudīgi ietekmes pircēji. Mūsu medija nākotne ir atkarīga no lasītāju intereses un atbalsta.

KĀPĒC IR? Ik dienas dzirdam, kā Latvijā nav. Trūkst uzticēšanās, nepietiek naudas, nav darba, nav drošības. Mēs piedāvājam sarunu par to, kas IR! Jo Latvijā IR daudz talantīgu un uzņēmīgu cilvēku, kas nenolaiž rokas. IR biznesa veiksmes un iedvesmojošas idejas. IR unikāli dzīvesstāsti un vērtīga pieredze. IR spilgti mākslas un kultūras fakti, kas aizkustina un liek domāt.

Katram IR sava galva uz pleciem un krūtīs sirds, un tieši tur top Latvijas nākotne.

Ieva Alberte, Pauls Bankovskis, Māris Bišofs, Anita Brauna, Anda Burve – Rozīte, Māris Dinģelis, Antra Ērgle, Sanita Jemberga, Jānis Juzefovičs, Ernests Kļaviņš, Jānis Kulmanis, Nellija Ločmele, Māra Misiņa, Aivars Ozoliņš, Laila Pakalniņa, Pauls Raudseps, Askolds Rodins, Dace Smildziņa, Indra Sprance, Armands Leitis, Miķelis Baštiks, Voldemārs Dūdums

Manifests publicēts žurnāla IR pirmajā numurā 2010. gada 8.aprīlī.