AS “Cits medijs” interneta vietnes ir.lv izmantošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Spēkā no 10.02.2020. 

Lejuplādēt pilnos noteikumus
Lejuplādēt abonēšanas pirkuma distances līgumu
Lejuplādēt darbnīcas pirkuma distances līgumu
Lejuplādēt nometnes pirkuma distances līgumu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Interneta vietnes https://ir.lv/ (turpmāk – interneta vietne) īpašnieks ir AS “Cits medijs” (turpmāk – Izdevniecība).
1.2. Izdevniecības rekvizīti:
     1.2.1. reģistrācijas numurs: 40103271624;
     1.2.2. juridiskā adrese: Bruņinieku iela 16, K-2, Rīga, LV- 1001;
     1.2.3. faktiskā adrese: Bruņinieku iela 16, K-2, Rīga, LV- 1001.
1.3. Izdevniecības klientu servisa kontakti:
     1.3.1. biroja adrese: Bruņinieku iela 16, K-2, Rīga, LV- 1001
     1.3.2. tālr.: (+371) 27734907;
     1.3.3. e-pasti: par abonēšanu – [email protected], par darbnīcām, nometnēm un ceļojumiem – [email protected].
1.4. Interneta vietni izdevniecība izmanto kā masu informācijas līdzekli, kā struktūrvienību preču un pakalpojumu tirdzniecībai, kā arī, lai informētu apmeklētājus par Izdevniecības darbību un piedāvājumiem.
1.5. Interneta vietne ir Izdevniecības struktūrvienība, kurā apmeklētāji (fiziskas un juridiskas personas) var saņemt sekojošus pakalpojumus (turpmāk –pakalpojumi):
     1.5.1. abonēt Izdevniecības izdotos periodiskos izdevumus;
     1.5.2. pieteikties uz Izdevniecības rīkotajām darbnīcām;
     1.5.3. pieteikties uz Izdevniecības rīkotajām bērnu nometnēm;
     1.5.4. pieteikties uz Izdevniecības rīkotajiem kultūras ceļojumiem;
     1.5.5. pieteikties uz Izdevniecības rīkotajiem pasākumiem.
1.6. Papildus šiem noteikumiem, uz interneta vietnes apmeklētājiem, klientiem, to darbībām un savstarpējām attiecībām var attiekties arī sekojošie normatīvie dokumenti:
     1.6.1. Izdevniecības Privātuma politika;
     1.6.2. katra atsevišķi noslēgtā distances līguma noteikumi;
     1.6.3. citi noteikumi (tajā skaitā trešo pušu izdotie), par kuriem apmeklētājs tiek informēts interneta vietnes lietošanas ietvaros.
1.7. Interneta vietni ir iespējams izmantot ar jebkuru ierīci, kurai ir piekļuve internetam caur interneta pārlūka programmatūru. Lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt interneta vietnes lietošanu (tajā skaitā piekļūt periodisko izdevumu digitālajām versijām), apmeklētājam nepieciešama interneta pārlūka programmatūra, kas atbilst šādām minimālajām prasībām:
     1.7.1. Windows vidē;
     1.7.2. Linux vidē;
     1.7.3. iOS vidē;
     1.7.4. Android vidē.
1.8. Pirms lietotāja profila izveides un jebkuru Izdevniecības pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas, klientam rūpīgi jāiepazīstas ar šiem noteikumiem.

2. Lietotāja profils

2.1. Jebkuram interneta vietnes apmeklētājam, kas ir rīcībspējīga fiziska persona vai juridiskās personas pārstāvis, ir iespēja izveidot lietotāja profilu. Lietotāja profila izveidei nepieciešams norādīt lietotājvārdu (publiskais vārds) un e-pasta adresi vai izveidot profilu ar sasaistītu lietotāja kontu (piemēram, sociālo mediju), iegūstot lietotāja vārdu un e-pastu. Parole izveidojama saskaņā ar noteiktajām minimālajām paroles drošuma prasībām.
2.2. Interneta vietnē no jauna izveidotam profilam (kas nav sasaistīts ar citu lietotāja kontu) ir iespējams norādīt arī vārdu, uzvārdu, profila attēlu.
2.3. Lai abonētu Izdevniecības periodiskos izdevumus ar interneta vietnes starpniecību, lietotāja profilā norādāma sekojoša informācija:
     2.3.1. fiziskām personām – vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese (ja atšķiras no lietotāja profila e-pasta adreses), piegādes adrese;
     2.3.2. juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese, piegādes adrese.
2.4. Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus lietotāja profila piekļuves datus. Ja interneta vietnē tiek veiktas darbības ar lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces vai pakalpojumi), izmantojot lietotāja lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis lietotājs. Ja lietotāja dati izmantoti prettiesiski, lietotājam ir pienākums vērsties tiesībsargājošās iestādēs un ziņot par datu prettiesisku apstrādi, kā arī informēt Izdevniecību, lai tālāk risinātu šo jautājumu (piemēram, profila bloķēšana, pakalpojumu pārtraukšana).
2.5. Interneta vietnē lietotāja profilā var sekot līdzi interneta vietnē ar attiecīgo profilu veikto pirkumu vēsturei un spēkā esošajiem periodisko izdevumu abonementiem (ja tie noformēti no 2018.gada 1.septembra).
2.6. Jebkura informācijas izvietošana interneta vietnē ar lietotāja profilu var tikt pakļauta Izdevniecības moderācijai un ierobežojumiem. Lietotājiem informācija jāpublicē latviešu valodā, pretējā gadījumā vietnes moderators to var dzēst.

3. Līguma noslēgšana

3.1. Interneta vietnē apmeklētājs var izvēlēties pakalpojumus, kurus vēlas iegādāties ar interneta vietnes starpniecību.
3.2. Izdevniecības pakalpojumus klients var arī iegādāties, sazinoties ar Izdevniecības klientu servisu.
3.3. Līguma noslēgšanas posmi:
     3.3.1. lietotāja profila izveide (tikai abonēšanas pakalpojumiem);
     3.3.2. pakalpojuma izvēle (periodiskā izdevuma nosaukums, izdošanas formāts, abonēšanas periods, darbnīcu, nometņu, ceļojumu izvēle un to dalībnieku skaita noteikšana);
     3.3.3. pirmslīguma informācijas saņemšana (patērētājiem);
     3.3.4. pasūtījuma apstiprināšana;
     3.3.5. samaksas veikšana un saņemšana;
     3.3.6. līguma noslēgšana un apstiprinājums par līguma noslēgšanu.

3.4. Distances līguma noslēgšana

     3.4.1. Ja klients ir patērētājs, tiek slēgts distances līgums starp Izdevniecību un Pircēju, kas iesniedz pasūtījumu un veic pirkumu interneta vietnē ir.lv vai ar citiem distances saziņas līdzekļiem.
     3.4.2. Distances līguma nosacījumi neattiecas uz tiem pirkumiem, kas izdarīti Izdevniecības birojā klātienē.
     3.4.3. Pirms distances līguma noslēgšanas klientam skaidri un saprotami tiek sniegta nepieciešamā pirmslīguma informācija, kas ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa.
     3.4.4. Pirmslīguma informācija sastāv no:
     3.4.4.1. speciālās daļas:
         3.4.4.1.1. izvēlētais pakalpojums un tā galvenās īpašības, tajā skaitā līguma termiņš (abonēšanas periods);
         3.4.4.1.2. pilna pakalpojuma cena, ieskaitot nodokļus un nodevas;
         3.4.4.1.3. piegādes izdevumi vai citi izdevumi, ja tiek veikts abonements uz adresi ārpus Latvijas Republikas;
         3.4.4.2. vispārīgās daļas, kas ir šie noteikumi daļā, kas attiecas uz konkrēto Izdevniecības pakalpojumu un nosaka sekojošo:
         3.4.4.2.1. maksāšanas, pakalpojuma izpildes noteikumi, piegādes termiņi;
         3.4.4.2.2. informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī atteikuma veidlapa, kā arī par gadījumiem, kad patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, vai informācija par apstākļiem, kādos patērētājs zaudē atteikuma tiesības;
         3.4.4.2.3. patērētāja tiesības, ja pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem un sūdzību izskatīšanas kārtība;
         3.4.4.2.4. digitālā satura un tā izmantošanas īpašības (funkcionalitāte), tai skaitā tehniskās aizsardzības pasākumi, kā arī būtiska informācija par digitālā satura savietojamību ar aparatūru un programmatūru.
     3.4.5. Ja pasūtījums tiek noformēts caur interneta vietni, speciālā daļa tiek norādīta interneta pārlūkā. Gadījumā, ja pasūtījums tiek noformēts ar citiem saziņas līdzekļiem, šī informācija tiek sniegta mutiski vai ar e-pasta starpniecību vai ietverta rēķina informācijā.
     3.4.6. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas tiek noslēgts (stājas spēkā) distances līgums. Pēc līguma noslēgšanas tiek sniegts apstiprinājums par līguma noslēgšanu un nodrošināta iespēja pirmslīguma informāciju saglabāt ērtā formā vai izdrukāt.

     3.4.7. Abonementa dāvinājuma gadījumā citai personai interneta vietnē ir.lv tiek izveidots profils, ņemot vērā dāvinātāja sniegtos datus – šajā gadījumā e-pasts. Profils var tik apstiprināts vai noraidīts. E-pasts tiek uzglabāts saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

 

4. Norēķinu kārtība

4.1. Interneta vietnē pakalpojumu cenas, pieejamās atlaides un to iegūšanas nosacījumi tiek norādīti nepārprotamā formātā, Eiro valūtā, ieskaitot nodevas un nodokļu maksājumus. Ja ir kādas papildu izmaksas, tās tiek skaidri norādītas pirms pasūtījuma noformēšanas.
4.2. Par pirkumu var norēķināties sekojošos veidos:
     4.2.1. ar maksājuma kartēm Eurocard/MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron;
     4.2.2. bank-link maksājumu Swedbank klientiem;
     4.2.3. samaksājot rēķinu ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā. Maksājumā obligāti jānorāda rēķina numurs un maksājums veicams līdz datumam, kas norādīts rēķinā;
     4.2.4. veicot apmaksu ar maksājumu apstrādes pakalpojuma STRIPE starpniecību.
     4.2.5. Izdevniecības klientu servisā, norēķinoties skaidrā naudā.
4.3. Brīdinām, ka, veicot rēķina apmaksu atkarībā no izvēlētā apmaksas veida un vietas, no klienta var tikt iekasēta maksa par rēķina summas apmaksas transakcijas veikšanu. Komisijas maksas lielumu nosaka konkrētā pakalpojuma sniedzējs. Izdevniecība neatbild par tās lielumu. Lūdzam klientus izvēlēties sev izdevīgāko norēķinu veidu.

4.4. Noslēdzot regulārā ikmēneša maksājuma līgumu savā internetbankā:

    4.4.1. Nosūtot pieteikumu brīvā formā par regulārā maksājuma noformēšanu uz [email protected], klientam tiks nosūtīts rēķins, uz kura pamata noformēt regulāro maksājumu. Rēķinā redzami Izdevniecības rekvizīti, kā arī klienta numurs, kas jānorāda maksājuma uzdevumā.
    4.4.2. Klients pēc saviem ieskatiem norāda maksājuma līguma beigu datumu.
    4.4.3. Ja klients vēlas mainīt vai pārtraukt regulāro maksājumu, klientam ir jāinformē Izdevniecības klientu serviss un sava banka.

   4.4.4. Izdevniecība informē klientu, ja mainās abonementa cena vai citi nosacījumi, kas attiecas uz regulāro maksājumu.

   4.4.5. Izdevniecība neuzņemas atbildību par klienta izvēlētās internetbankas nosacījumiem regulārā maksājuma nodrošināšanā.

5. Atteikuma tiesības

5.1. Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas par pakalpojumu sniegšanu.
5.2. Veicot abonēšanu vai piesakoties pasākumam, kura norises datums ir atteikuma tiesību izmantošanas laikā, patērētājs pieprasa uzsākt pakalpojuma sniegšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs maksā Izdevniecībai summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad patērētājs informē Izdevniecību par atteikuma tiesību izmantošanu.
5.3. Patērētājam atteikuma tiesību nav šādos gadījumos:
     5.3.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām un patērētājs pie pasūtījuma apstiprināšanas ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
     5.3.2. līgums noslēgts par pasākumu un patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības divas darba dienas (darbnīcu gadījumā) vai desmit dienas (nometņu gadījumā) vai īsākā laika posmā pirms pakalpojuma sniegšanas datuma;
     5.3.3. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu pie pasūtījuma apstiprināšanas.
5.4. Atteikuma veidlapa ir pieejama šeit.

6. Pretenziju izskatīšanas kārtība

6.1. Gadījumā, ja ir noslēgts līgums ar patērētāju, par pakalpojumu kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām un Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām. Citos gadījumos iesniegtās pretenzijas tiek risinātas savstarpējo pārrunu ceļā.
6.2. Pretenzijas iesniedzamas elektroniski (par abonēšanu – [email protected], par darbnīcām, nometnēm un ceļojumiem – [email protected]) vai rakstveidā nosūtot vai iesniedzot Izdevniecībai tās faktiskajā adresē.
6.3. Ja patērētājs nepiekrīt sūdzības atzīšanai par nepamatotu, patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Izdevniecībai rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu, kā arī strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Papildu informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanasprocess,
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretajustridu-risinataju-datubaze
6.4. Ja vienošanās starp pusēm netiek panākta un netiek izmantotas ārpustiesas strīdu risināšanas iespējas, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.5. Pretenzijas par abonementu
     6.5.1. Pretenziju par bojātu, nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu var iesniegt Izdevniecības klientu servisam – nedēļas izdevumam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, mēneša izdevumiem – 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā.
     6.5.2. Pēc pretenziju saņemšanas, tā tiks nosūtīta piegādātājam, kas iespējami īsākā laikā novērsīs problēmu. Nepieciešamības gadījumā Izdevniecība lūgs klientam papildu informāciju. Izdevniecības klientu serviss informēs klientu par risinājumiem pretenzijas novēršanai.
     6.5.3. Ja periodiskā izdevuma abonements ir noformēts pie cita pakalpojuma sniedzēja, piemēram, VAS „Latvijas Pasts” , klientam jāsazinās ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja klientu servisu, lai izteiktu pretenziju par bojātu, nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu.

7. Abonēšanas pakalpojumi

7.1. Izdevniecības periodisko izdevumu abonementus var iegādāties interneta vietnē reģistrētie lietotāji vai atsevišķi sazinoties ar Izdevniecības klientu servisu.
7.2. Abonējot Izdevniecības drukātos periodiskos izdevumus, tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve periodisko izdevumu digitālajām versijām un to arhīvam. Periodisko izdevumu digitālās versijas ir drukāto periodisko izdevumu analogi.
7.3. Abonējot Izdevniecības periodisko izdevumu digitālās versijas, tiek nodrošināta arī piekļuve to digitālo versiju arhīvam.
7.4. Izdevniecības periodiskie izdevumi, to saturs un elementi ir ar autortiesībām un citam intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargāti objekti. Izdevniecības periodiskie izdevumi, to saturs un elementi, satura tālāka pārdošana, kopēšana, pavairošana vai jebkāda citāda komerciāla izmantošana bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar Izdevniecību ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī klientam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.5. Abonementu noformēšana
     7.5.1. Interneta vietnē ir iespējams abonēt Izdevniecības izdoto periodisko izdevumu drukātās versijas tikai ar piegādi uz adresi, kas ir VAS “Latvijas Pasts” adrešu reģistrā. Lai abonētu periodiskos izdevumus uz adresi, kas nav VAS “Latvijas Pasts” adrešu reģistrā (t.sk. atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas), nepieciešams sazināties ar klientu servisu.
     7.5.2. Izsakot piedāvājumu distances līguma noslēgšanai, klientam jāsniedz Izdevniecībai precīza un patiesa informācija, lai nodrošinātu periodisko izdevumu piegādi un saziņu ar klientu pēc nepieciešamības:
          7.5.2.1. drukāto periodisko izdevumu abonēšanai:
          7.5.2.1.1. periodisko izdevumu nosaukums un abonēšanas periods;
          7.5.2.1.2. abonenta vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas nr.;
          7.5.2.1.3. piegādes adrese;
          7.5.2.1.4. telefona numurs, e-pasts.
          7.5.2.2. drukāto periodisko izdevumu digitālo versiju abonēšanai:
          7.5.2.2.1. periodisko izdevumu nosaukums un abonēšanas periods;
          7.5.2.2.2. abonenta vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas nr.;
          7.5.2.2.3. telefona numurs, e-pasts.
     7.5.3. Gadījumos, kad abonements tiek noformēts interneta vietnē ar lietotāja profila starpniecību, lietotājam jāpārliecinās, ka profilā norādītā informācija ir korekta un nav mainījusies.
     7.5.4. Noformētajā abonementa periodā Izdevniecībai ir tiesības klientam uz norādīto e-pasta adresi nosūtīt informāciju par Izdevniecības periodiskajiem izdevumiem un to saturu.
     7.5.5. Pēc klienta apstiprinājuma par abonementa turpinājumu, klientu serviss nosūta rēķinu un noformē izdevuma piegādi turpmākam periodam.
     7.5.6. Ja rēķins netiek apmaksāts līdz rēķinā norādītajam datumam un pēc Izdevniecības klientu servisa atgādinājuma, preses izdevuma piegāde tiek atcelta. Par jau piegādātajiem izdevumiem, kā arī preses piegādātāju noteikto abonementu anulācijas cenu, Izdevniecība var pieprasīt klientam samaksu.

7.6. Periodisko izdevumu drukāto versiju piegāde
     7.6.1. Abonētos drukātos periodiskos izdevumus Latvijas teritorijā piegādā VAS „Latvijas Pasts” atkarībā no klienta norādītās piegādes adreses. Piegādes cena ir iekļauta abonēšanas cenā.
     7.6.2. Ja tiek norādīta nekorekta vai VAS “Latvijas Pasts” adrešu reģistrā neesoša piegādes adrese, Izdevniecība patur tiesības klientam prasīt segt izmaksas, kas saistītas ar adreses korekciju vai piegādes traucējumiem.
     7.6.3. Abonētos drukātos periodiskos izdevumus ārpus Latvijas teritorijas Izdevniecība piegādā ar VAS „Latvijas Pasts” sūtījumiem kā vienkāršo bandroli. Drukāto izdevumu abonēšanas cenai tiks piemērota papildus piegādes un apstrādes izmaksas, ko nosaka VAS Latvijas Pasts” spēkā esošie tarifi. Par abonēšanas iespējām un cenām ārpus Latvijas teritorijas iespējams uzzināt, sazinoties ar Izdevniecības klientu servisu.
     7.6.4. Drukāto periodisko izdevumu provizoriskie piegādes laiki:
          7.6.4.1. žurnāls “Ir” – 1 x nedēļā, ceturtdienās. Ja ceturtdiena vai pēc kārtas otrdiena un trešdiena ir svētku dienas, tad ceturtdienā žurnāls neiznāk. Attiecīgā situācijā iepriekšējā ceturtdienā žurnāls iznāks ar papildu lapaspusēm;
          7.6.4.2. žurnāls “Ir Nauda” – 6 x gadā – februāra, aprīļa, jūnija, augusta, oktobra, decembra pirmajā vai otrajā nedēļā;
          7.6.4.3. žurnāls “Domuzīme” – 6 x gadā – februāra, aprīļa, jūnija, augusta, oktobra, decembra pēdējā nedēļā;
     7.6.5. Ja drukātie periodiskie izdevumi abonēti ar piegādes adresi ārpus Latvijas teritorijas, tad tie tiek piegādāti atbilstoši piegādātāja VAS „Latvijas Pasts” nosacījumiem un termiņiem.
     7.6.6. Abonēto drukāto versiju piegāde tiek nodrošināta tikai pastkastītēs, kas ir normālā tehniskā stāvoklī (slēdzamas, nedeformētas) un kas atrodas pastniekam brīvi pieejamā vietā. Pretējā gadījumā pretenzijas par piegādi netiek pieņemtas.
     7.6.7. Klienta pienākums ir sniegt Izdevniecībai izdevumu piegādei nepieciešamo informāciju (durvju kodi, u.t.t.). Pretējā gadījumā piegāde netiek veikta un pretenzijas netiek pieņemtas.

7.7. Periodisko izdevumu digitālo versiju piegāde
     7.7.1. Piegādājot periodisko izdevumu digitālās versijas, Izdevniecība nodrošina periodisko izdevumu digitālo versiju pieejamību interneta vietnē atbilstoši drukāto periodisko izdevumu iznākšanas grafikam.
     7.7.2. Piekļuve periodisko izdevumu digitālajām versijām un to arhīvam tiek piešķirta lietotāja profilam, ar kuru tika veikts abonements interneta vietnē vai arī lietotāja profilam, kas tiek izveidots ar e-pastu, kas norādīts līguma noslēgšanas procesā.

7.8. Abonementa pāradresācija
     7.8.1. Ja abonements ir noformēts Izdevniecības redakcijā vai interneta vietnē, sazinieties ar Izdevniecības klientu servisu, lai pieteiktu pāradresāciju. Pāradresācija tiek piemērota nākamajai piegādei, ņemot vērā periodisko izdevumu ražošanas un piegādes grafiku.
     7.8.2. Ja periodiskā izdevuma abonements ir noformēts pie cita pakalpojuma sniedzēja, piemēram, VAS „Latvijas Pasts” klientam jāsazinās ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja klientu servisu.
     7.8.3. Par periodiskā izdevuma pāradresāciju var tikt pieprasīta samaksa atbilstoši pakalpojuma sniedzēja noteiktajai pāradresēšanas pakalpojuma cenai.

7.9. Abonementa pagarināšana
     7.9.1. Tuvojoties klienta interneta vietnē ir.lv noformētajam abonementa termiņa noslēgumam, Izdevniecība nosūta informāciju par abonementa termiņa noslēgumu un iespēju noformēt tālāku abonementu interneta vietnē vai Izdevniecības klientu servisā.
     7.9.2. Tuvojoties klienta abonementa termiņa noslēgumam, Izdevniecība sazinās ar klientu pa norādīto kontakttālruni vai e-pastu, lai noskaidrotu klienta viedokli par tālāku abonementu. Izdevniecībai ir tiesības nosūtīt uz klienta e-pastu vai kontaktadresi sagatavotu piedāvājumu par tālāku abonementu.

    7.9.3. Regulārā maksājuma gadījumā, abonements automātiski tiek pagarināts brīdi, kad saņemts nākamais maksājums. Neveiksmīgas apmaksas gadījumā tiks mēģināts ieturēt maksājumu vēl trīs reizes, ja tas neizdosies – abonements tiks atcelts.

7.10. Abonementa pārtraukšana

    7.10.1. Klients var atteikties no drukāto izdevumu abonementa un tas tiek anulēts no tuvākā iespējamā datuma. Tuvākā iespējamā datuma noteikšanai tiek ņemts vērā preses izdevumu ražošanas un piegādes grafiks.

   7.10.2. Izdevniecība ietur abonementu anulācijas cenu 5.00 apmērā, atlikumu par vēl nepiegādātajiem preses izdevumiem pārskaita klientam. Nauda par jau saņemtajiem preses izdevumiem netiek atmaksāta.

   7.10.3. Ja klients izvēlas atteikties no abonementa, pirms ir pagājis apmaksātais abonementa periods, tad ir jānosūta elektronisks iesniegums uz e-pastu [email protected]. Iesniegumā jānorāda abonētā izdevuma nosaukums, klienta vārds un uzvārds vai juridiskai personai nosaukums un reģistrācijas nr., precīza piegādes adrese, klienta banka un bankas konts.

   7.10.4. Divu nedēļu laikā tiek izskatīts saņemtais iesniegums. Klients tiek informēts par termiņu, ar kādu preses izdevuma abonements tiek anulēts, kā arī naudas summas apmērs, kas tiks pārskaitīta uz iesniegumā norādīto kontu. 

  7.10.5. Regulārā abonementa gadījumā atteikšanos var veikt STRIPE lietotāja profilā https://billing.stripe.com/p/login/bIY8wQ7847sH0owdQQ, ievadot abonementa e-pastu, uz kuru tiks nosūtīts links ar iespēju atcelt abonementu. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu. Maksa par jau apmaksāto abonēšanas periodu netiek atgriezta.

  7.10.6. Ja piegādes pakalpojumu sniedzējs – VAS „Latvijas Pasts” maina tarifus, izdevniecība patur tiesības pārtraukt piegādāt noformētu abonementu un pārskaita klientam naudas atlikumu par nepiegādātajiem preses izdevumiem.    

   7.10.7. Ja kādu iemeslu dēļ tiek pārtraukts izdot abonēto preses izdevumu, klientam tiek atgriezta proporcionāla nepiegādāto izdevumu naudas summa.

8. Darbnīcu pakalpojumi

8.1. Dalības pieteikšana un līguma noslēgšana
     8.1.1. Dalību darbnīcās var pieteikt interneta vietnē (nav nepieciešams reģistrēties) vai atsevišķi sazinoties ar Izdevniecības klientu servisu.
     8.1.2. Piesakoties dalībai darbnīcā, Izdevniecībai jāsniedz precīza un patiesa informācija, lai nodrošinātu pieteiktā dalībnieka dalību izvēlētajā darbnīcā, atbilstoša dalības maksas rēķina nosūtīšanu un saziņu pēc nepieciešamības:
          8.1.2.1. pieteicēja vārds, uzvārds (ja pieteicējs ir juridiska persona – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese), tālrunis un e-pasta adrese;
          8.1.2.2. informācija par pieteiktajiem dalībniekiem – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts;
          8.1.2.3. izvēlētā darbnīca (konkrētā datumā un laikā).
     8.1.3. Pirmslīguma informācija par darbnīcu tiek sniegta pieteikuma iesniegšanas procesā un sastāv no:
          8.1.3.1. speciālās daļas:
          8.1.3.1.1. izvēlētais pakalpojums un tā galvenās īpašības, tas ir, darbnīcas nosaukums, vadītājs, datums, tēma un aptuvenais saturs tiek norādītas pie attiecīgās darbnīcas apraksta;
          8.1.3.1.2. pilna darbnīcas cena (dalības maksa), ieskaitot nodokļus un nodevas;
          8.1.3.2. vispārīgās daļas, kas ir šie noteikumi daļā, kas attiecas uz darbnīcu pakalpojumu.
     8.1.4. Izsakot piedāvājumu līguma noslēgšanai, Izdevniecība nosūta klientam uz e-pastu rēķinu par dalības maksu. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Izdevniecība ir saņēmusi pilnu dalības maksas samaksu.
     8.1.5. Ja rēķins netiek apmaksāts līdz rēķinā norādītajam datumam vai pēc Izdevniecības klientu servisa atgādinājuma, Izdevniecība var liegt pieteikto dalībnieku dalību darbnīcā. Izņēmuma gadījumos pēc Izdevniecības brīviem ieskatiem dalība var tikt nodrošināta arī pirms pilnas dalības maksas saņemšanas. Šādos gadījumos uzskatāms, ka līgums ir noslēgts ar brīdi, kad pieteiktais dalībnieks ir atzīmēts kā ieradies attiecīgajā darbnīcā.

8.2. Dalības pārcelšana un atcelšana
8.2.1. Neparedzētu apstākļu gadījumā klients ir tiesīgs mainīt pieteiktos dalībniekus vai izvēlēto pieteikto darbnīcu, paziņojot to ne vēlāk kā divas darba dienas pirms plānotās darbnīcas pa e-pastu [email protected] vai tālr. 29447030. Ja maiņas gadījumā veidojas cenas starpība, par to klientam tiek izrakstīts papildus rēķins. Gadījumā, ja klients pārceļ dalību uz darbnīcu, kuras cena ir mazāka par sākotnēji pieteikto, cenas starpība klientam netiek atgriezta.
8.2.2. Pieteikto dalību darbnīcā (tajā skaitā attiecībā uz patērētājiem) nav iespējams atcelt vienas darba dienas vai īsākā laika posmā pirms pasākuma norises datuma, un šādā situācijā Izdevniecība neatmaksā iemaksāto dalības maksu.

8.3. Darbnīcu norise
8.3.1. Dalībai darbnīcās tiek pielaisti tikai pieteiktie dalībnieki.
8.3.2. Dalībniekiem ir pienākums ievērot darbnīcu norises vietu iekšējos kārtības noteikumus, kā arī darbnīcas vadītāja norādes.
8.3.3. Pieteicējs apzinās, ka, piesakot dalību, atsevišķa informācija par dalībniekiem (vārds, pārstāvētais uzņēmums) var tikt nodota arī darbnīcas vadītājam, lai nodrošinātu efektīvāku un pielāgotāku darbnīcas norisi.
8.3.4. Pēc darbnīcas norises dalībniekiem var tikt nosūtītas prezentācijas (ja pieejamas) un aptaujas par darbnīcas norisi un kvalitāti.
8.3.5. Pieteicējam ir pienākums informēt dalībniekus, ka darbnīcu norise var tikt filmēta un fotografēta mārketinga vajadzībām, lai to izmantotu mārketinga materiālos un dalītos dažādos Izdevniecības medijos un saziņas kanālos, tajā skaitā sociālajos tīklos. Iebildumu gadījumā tos nepieciešams izteikt pirms darbnīcas norises sākuma, lai būtu iespējams nodrošināt to ievērošanu.

9. Nometņu pakalpojumi

9.1. Dalības pieteikšana un līguma noslēgšana

9.1.1. Dalību nometnēs var pieteikt interneta vietnē (nav nepieciešams reģistrēties) vai atsevišķi sazinoties ar Izdevniecības klientu servisu.
9.1.2. Aizpildot pieteikuma anketu, pieteicēja (t.i. dalībnieka vecāka/aizbildņa) pieteiktais bērns (dalībnieks) tiek iekļauts izvēlētās nometnes dalībnieku sarakstā atbilstoši norādītājai informācijai.
9.1.3. Piesakot bērnu dalībai nometnē, Izdevniecībai jāsniedz precīza un patiesa informācija, lai nodrošinātu pieteiktā dalībnieka dalību izvēlētajā nometnē, atbilstoša rēķina nosūtīšanu un saziņu pēc nepieciešamības:
     9.1.3.1. pieteicēja vārds, uzvārds (ja pieteicējs ir juridiska persona – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese), kontakt telefons un e-pasta adrese;
     9.1.3.2. informācija par pieteiktajiem dalībniekiem – vārds, uzvārds, vecums;
     9.1.3.3. izvēlētā nometne (konkrētā datumā un laikā).
9.1.4. Pirmslīguma informācija par nometņu pakalpojumu tiek sniegta pieteikuma iesniegšanas procesā un sastāv no:
     9.1.4.1. speciālās daļas:
          9.1.4.1.1. izvēlētais pakalpojums un tā galvenās īpašības (tas ir, nometnes nosaukums, programma, datums) tiek norādīts pie attiecīgās nometnes apraksta;
          9.1.4.1.2. nometnei pieteiktie dalībnieki;
          9.1.4.1.3. pilna nometnes cena (dalības maksa), ieskaitot nodokļus un nodevas;
     9.1.4.2. vispārīgās daļas:
          9.1.4.2.1. šie noteikumi daļā, kas attiecas uz nometņu pakalpojumu;
          9.1.4.2.2. nometņu iekšējās kārtības un drošības noteikumi, kurus ir iespējams lejupielādēt pieteikuma iesniegšanas procesā.
9.1.5. Izsakot piedāvājumu līguma noslēgšanai, Izdevniecība nosūta klientam uz e-pastu rēķinu par dalības maksu (pēc pieteicēja izvēles – pilna summa vai vismaz 20% no pilnas summas). Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Izdevniecība ir saņēmusi apmaksu vismaz 20% apmērā no pilnas dalības maksas.
9.1.6. Piesakot nometnei vairāk kā 1 dalībnieku vai piesakot 1 dalībnieku vairākās nometnēs, dalības maksa par vienu nometni tiek noteikta, piemērojot 10% atlaidi.
9.1.7. Kopējo nometnes dalības maksu 100% apmērā pieteicējs apmaksā ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms nometnes sākuma.
9.1.8. Nometnes dalības maksa tiek ieskaitīta Izdevniecības kontā AS “Swedbank” LV97HABA0551027217053. Par veiktu maksājumu uzskatāms fakts, ka dalības maksa ieskaitīta Izdevniecības kontā. Veicot iemaksu, pieteicējs maksājuma uzdevumā kā pamatojumu norāda rēķina numuru, dalībnieka vārdu, uzvārdu un nometnes norises laiku.
9.1.9. Ja rēķins netiek apmaksāts līdz rēķinā norādītajam datumam vai pēc Izdevniecības klientu servisa atgādinājuma, Izdevniecība var liegt pieteiktā dalībnieka dalību nometnē. Izņēmuma gadījumos pēc Izdevniecības brīviem ieskatiem dalība var tikt nodrošināta arī pirms pilnas dalības maksas saņemšanas. Šādos gadījumos uzskatāms, ka līgums ir noslēgts ar brīdi, kad pieteiktais dalībnieks ir ieradies nometnes norises vietā.

9.2. Tiesības un pienākumi

9.2.1. Ne vēlāk kā nometnes pirmajā dienā pieteicējam ir jāiesniedz parakstīts rakstveida līgums par dalībnieka uzņemšanu nometnē (saskaņā ar Bērnu nometņu organizēšanās likuma prasībām), par katru nometnes dalībnieku aizpildītas anketas un parakstītus nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumus. Līgumā par dalībnieka uzņemšanu nometnē un nometnes iekšējās kārtības noteikumi nosaka dalībnieka, likumiskā pārstāvja (vecāka/aizbildņa) un Izdevniecības (Rīkotāja) tiesības un pienākumus, kas dublē šajos noteikumos iekļauto.
9.2.2. Nometnes dalībnieka Vecāks/aizbildnis apņemas:
     9.2.2.1. būt atbildīgs, ka dalībnieks uz nometni ir atvests vesels, uzņemties atbildību par dalībnieka veselību un dzīvību, ja nav veiktas nepieciešamās aizsargpotes;
     9.2.2.2. par katru nometnes dalībnieku aizpildīt anketu un sniegt patiesas ziņas par dalībnieka rakstura īpatnībām, veselības un emocionālo stāvokli;
     9.2.2.3. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem vai medicīnas līdzekļiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma, diabēts), par to lietošanu, kā arī nodrošināt dalībnieku ar šādiem medikamentiem vai līdzekļiem;
     9.2.2.4. kopīgi ar dalībnieku iepazīties un par katru nometnes dalībnieku parakstīt šos noteikumus;
     9.2.2.5. ne vēlāk nometnes pirmajā dienā iesniegt par katru nometnes dalībnieku aizpildītas anketas un parakstītus iekšējās kārtības noteikumus un informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām, veselības problēmām;
     9.2.2.6. ne vēlāk kā nedēļu pirms nometnes sākuma informēt Rīkotāju par medicīniski pamatotām speciālām ēdināšanas prasībām, sūtot informāciju uz e-pastu: [email protected];
     9.2.2.7. nodrošināt dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo un nometnes norises apstākļiem atbilstošu personīgo apģērbu, ekipējumu un inventāru;
     9.2.2.8. nekavējoties (t.i. ne ilgāk kā 3 stundu laikā, kad Vecāks/aizbildnis ir par to informēts) izņemt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks ir izslēgts no nometnes;
     9.2.2.9. pilnā apmērā̄ atlīdzināt dalībnieka nodarīto kaitējumu, kas radies nometnes norises laikā, tajā skaitā jebkuras trešo pušu prasības pret Rīkotāju, kuru pamatā ir dalībnieka rīcība.
9.2.3. Rīkotājs apņemas:
     9.2.3.1. ar dalībnieka klātbūtni īstenot nometnes programmu, kas publicēta attiecīgajā nometnes aprakstā vietnē ir.lv;
     9.2.3.2. atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
     9.2.3.3. nekavējoties informēt Vecāku/aizbildni par nelabvēlīgām izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī;
     9.2.3.4. nodrošināt kvalificētu neatliekamo medicīnisko palīdzību dalībniekam nepieciešamības gadījumā;
     9.2.3.5. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un pēc pieprasījuma informēt vecāku/aizbildni par sadzīves apstākļiem nometnē (piemēram, par ēdināšanu);
     9.2.3.6. pēc pieprasījuma informēt vecāku/aizbildni par nometnes saturu un tās dienas kartību;
     9.2.3.7. atļaut Vecākam/aizbildnim apciemot dalībnieku nometnes laikā.
9.2.4. Izdevniecība var prasīt, lai pieteicējs uzrāda aizgādības vai aizbildnības tiesības apliecinošu dokumentu un apliecina, ka ir tiesīgs pārstāvēt pieteikto dalībnieku pilnā apmērā (t.i. tam nav atņemtas vai ierobežotas aizgādības tiesības).
9.2.5. Ja Vecākam/aizbildnim nepilnīgi vai nepatiesi sniedzis informāciju vai nav izpildījis 9.2.2.2. līdz 9.2.2.6. punkta prasības, Rīkotājs neatbild par kaitējumu, kas radies sakarā ar šādas informācijas trūkumu vai neprecizitāti.

9.3. Dalības atcelšana un līguma izbeigšana
9.3.1. Neparedzētu apstākļu gadījumā klients ir tiesīgs mainīt pieteiktos dalībniekus, paziņojot to ne vēlāk kā desmit dienas pirms nometnes sākuma pa e-pastu [email protected] vai tālr. 29447030.
9.3.2. Klientam ir tiesības atcelt dalību nometnē, informējot Izdevniecību pa e-pastu [email protected] vai tālr. 29447030. Ja iesniegums par atteikšanos tiek iesniegts ne vēlāk kā 30 dienas pirms nometnes sākuma, tiek atmaksāta pilna dalības maksa. Ja iesniegums par atteikšanos iesniegts ne vēlāk kā desmit dienas pirms nometnes sākšanās, tiek atmaksāta dalības maksa 80% apmērā. Ja Izdevniecība saņem atteikumu dalībai nometnē vēlāk kā desmit dienas pirms nometnes sākšanās, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Ja dalības atcelšana tiek veikta 14 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas, atgriežamās dalības maksas aprēķinam tiek ņemti vērā šī nolikuma 5. punktā minētie noteikumi par atteikuma tiesībām.
9.3.3. Izdevniecībai vai tās pilnvarota persona ir tiesīga izslēgt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks ar savu uzvedību aizskar citus nometnes dalībniekus vai personālu un apdraud to drošību vai veselību, vai pēc aizrādījuma ir atkārtoti pārkāpis nometnes iekšējās kartības un drošības noteikumus. Par dalībnieka izslēgšanu Izdevniecība nekavējoties informē̄ dalībnieka vecāku/aizbildni.
9.3.4. Izdevniecība ir tiesīga nekavējoties izbeigt līgumu, neatmaksājot nometnes dalības maksu, ja dalībnieks ir izslēgts no nometnes vai vecāks/aizbildnis nepilda šajos vai nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumos noteiktos pienākumus.
9.3.5. Pieteicējs (bērna vecāks/aizbildnis) ir tiesīgs izbeigt noslēgto līgumu, ja Izdevniecība vai tās pilnvarota persona nenodrošina nometnes norisi vai neievēro normatīvo aktu prasības par dalībnieku drošību un veselību, rakstveidā par to informējot Izdevniecību un nekavējoties izņemot dalībnieku no nometnes. Šādā gadījumā Izdevniecībai ir jāatmaksā pieteicējam apmaksātā nometnes dalības maksa (ja līgums tiek lauzts nometnes norises laikā, atmaksājama daļa proporcionāli atlikušajam nometnes norises laikam).

10. Noslēguma noteikumi

10.1. Izdevniecība var nosūtīt klientam individuālus elektroniskus vai cita veida paziņojumus, kas saistīti ar interneta vietnes lietošanu, it īpaši, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstošu un drošu interneta vietnes lietošanu.
10.2. Izdevniecība var jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt klientam piekļuvi interneta vietnei vai klienta profilam, ja klients vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, pārkāpj noteikumus, Izdevniecības norādījumus vai normatīvos aktus, vai Izdevniecībai par to ir pamatotas aizdomas. Distances līguma pārtraukšana tiek atrunāta distances līguma noteikumos.
10.3. Izdevniecība var jebkurā brīdī un jebkurā apjomā pārtraukt, ierobežot vai grozīt interneta vietnes darbību, ja tas nepieciešams interneta vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem, par to informējot klientus interneta vietnē, vai atsevišķos gadījumos – individuāli.
10.4. Izdevniecība var jebkurā laikā izdarīt grozījumus šajos noteikumos (it īpaši, ja tas saistīts ar interneta vietnes izmaiņām vai modernizācijas), kuri stājas spēkā pēc jauno noteikumu versijas publicēšanas interneta vietnē. Katru reizi, apmeklējot interneta vietni, apmeklētājiem ir jāpārbauda, vai ir publicēta jauna šo noteikumu versija, pirms interneta vietnes tālākas izmantošanas.