Apgabaltiesa: vēsturniekam ir brīvas tiesības paust savu viedokli par vēsturi 11

Ilustratīvs attēls no pixabay.com
Māra Miķelsone
Print Friendly, PDF & Email

Zemgales apgabaltiesa 30. novembrī pilnībā noraidīja visas Jura Laizāna un Veras Laizānes prasības pret vēsturnieku Gati Liepiņu par savulaik viņa rakstā publicēto ziņu atzīšanu par nepatiesām, kā arī noraidīja viņu ap 3000 eiro lielās atlīdzības prasības pret vēsturnieku. Tiesa nosprieda piedzīt no Laizāniem par labu vēsturniekam tiesas izdevumus un ar lietas vešanu saistītos izdevumus. Tādejādi katram no viņiem būs jāmaksā ap 470 eiro tiesas izdevumi. Spriedumu vēl var pārsūdzēt.

Ir jau rakstīja, ka šā gada sākumā Ogres rajona tiesa gandrīz pilnībā apmierināja Laizānu ģimenes prasību pret vēsturnieku un tolaik VDK dokumentu zinātniskās izpētes komisijas locekli Gati Liepiņu par raksta Ogres kolaboranta slavināšana publicēšanu. Ogres tiesa nolēma no vēsturnieka piedzīt pilnu prasīto summu – 2000 eiro, kā arī visus tiesāšanās izdevumus, kas sasniedza gandrīz 1000 eiro.

Ogres domes deputāts un partijas “Saskaņa” biedrs Juris Laizāns kopā ar māti Veru Laizāni Ogres rajona tiesā pirms pāris gadiem iesniedza prasību pret vēsturnieku Liepiņu un portālu “daugavasbalss.lv”, kur bija publicēts Liepiņa raksts. Tajā viņš analizēja Ogres žurnālistes Natālijas Ketneres 2015. gadā par Ogres pašvaldības līdzekļiem izdotu grāmatu “Pilsēta Ogre. Cilvēki. Likteņi. Laikmeti”, kurā autore citu materiālu starpā stāstījusi arī par Ogres kriminālās nodaļas priekšnieku Vladislavu Laizānu un viņu slavinājusi kā Ogres varoni. Prasībā par goda un cieņas aizskaršanu J. Laizāns norādīja uz vairākām, viņaprāt, nepatiesībām, kas atrodamas Liepiņa rakstā. Laizānu neapmierināja, ka mirušais tēvs nodēvēts par kolaborantu un ka vēsturnieka publikācijā minēta arī māte Vera Laizāne, kura pēc medicīnas institūta pabeigšanas tika nosūtīta darbā par ārsti GULAG labošanas darbu nometnē.

Par Ogres rajona tiesas 13. februāra spriedumu Gatis Liepiņš iesniedza apelācijas sūdzību. Ogres tiesas spriedumu asi kritizēja arī vēsturnieki un tiesību speciālisti. Tā vēsturniece, profesore Daina Bleiere izteicās, ka šis tiesas spriedums var radīt “negatīvu precedentu, jo tas pēc būtības attaisno sadarbību ar padomju režīmu un tas ir nopietns uzbrukums vārda brīvībai”, bet vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs teica: “Sekojot tiesas sprieduma loģikai, terminu “kolaborants” un/vai “kolaborācija” nedrīkstētu izmantot ne medijos, ne akadēmiskajās publikācijās, taču šāda situācija būtu acīmredzami absurda.”

Ko secināja apgabaltiesa?

Zemgales apgabaltiesa piekrita apelācijas sūdzībā paustajam, ka Liepiņa raksta virsraksts ,,Ogres kolaboranta slavināšana” precīzi atbilst jēdziena „viedoklis” jēgai, jo atspoguļo atbildētāja uzskatus, izpratni un attieksmi par prasītāju radinieka V. Laizāna biogrāfijas faktiem.

Tāpat tiesa atzīst, ka atbildētāja viedoklim, “nodēvējot Vladislavu Laizānu par kolaborantu, tātad personu, kas sadarbojās ar okupācijas varu, ir bijusi pietiekama faktiskā bāze”. Tas izriet no arhīva materiālos esošajām ziņām par Vladislava Laizāna karjeru okupācijas režīma iekšlietu struktūrās un viņa dienestu PSRS koncentrācijas nometnēs, kurās, kā izriet no lietā iesniegtajām ieslodzīto personu kartēm, atradās arī no Latvijas izsūtītie politieslodzītie.

Apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmumā teikts, ka “atbildētāja paustais viedoklis, vērtējot to, ka Vladislavs Laizāns savu dzīvi tika saistījis ar karjeru nelikumīgā okupācijas režīma represīvajās iestādēs un pārvaldes institūcijās, ir pamatots arī ar Latvijas Republikas
likumdevēja izteikto vērtējumu okupācijas režīmam”. Un šajās iestādēs padomju okupācijas varas laikā cīnījās ne tikai ar  kriminālnoziegumiem, kā norāda Laizāni, bet par kriminālnoziegumu tolaik tika atzīta arī, piemēram, “pretpadomju aģitācija”, par ko personu varēja notiesāt ar kriminālsodu uz 10 gadiem labošanas darbu nometnē. Tieši tādā dienestu veica Vladislavs Laizāns.

Nozīmīgi arī tiesas secinājumi par padomju laika operatīvā pilnvarotā darbību un GULAGa nometnēm, kas balstīti uz Žaka Rosi pētījumu
“GULAGa ceļvedis”. Tiesa atzīst, ka viedoklim par Vladislava Laizāna kā “operatīvā pilnvarotā” darbību GULAG nometnē ir bijusi pietiekama faktiskā bāze.

Apgabaltiesa, balstoties uz lietā iesniegtajiem materiāliem, arī secina, ka “krimināllietu ,,safabricēšana” bija ikdienišķa parādība tā laika izmeklēšanas darbā, pielietojot spīdzināšanu un izdomātu ziņu ierakstīšanu dokumentos”. “Šie vēsturiski vispārzināmie fakti un publikācijas atbildētājam deva pamatu izteikt viedokli par operatīvā pilnvarotā virsnieka pienākumiem, kalpojot okupācijas
varai,” norāda tiesa.

Nozīmīgi, ka apgabaltiesa secina – apelācijas sūdzībā pamatoti norādīts, ka pirmās instances tiesa pilnībā ignorējusi sprieduma motīvu daļā norādīto argumentāciju par to, cik izskatāmajā lietā ir svarīgi nošķirt ziņas no viedokļa. Pirmās instances tiesas spriedums arī nesatur analīzi, vai teksts, ko prasītāji uzskata par godu un cieņu aizskarošu ziņu, ir ziņa vai viedoklis, pilnīgi bez jebkāda pamatojuma par ziņu atzīstot visus apelācijas sūdzībā norādītos raksta fragmentus. “Tiesai ir pienākums izvērtēt, cik samērīgs ir vārda brīvības ierobežojums,
aizsargājot personas godu un cieņu,” teikts otrās instances spriedumā.

Tāpat Zemgales apgabaltiesa norāda, ka vēsturnieka Liepiņa raksts tapis kā atbilde uz Vladislavu Laizānu slavinošo publikāciju grāmatā, “kuru, sniedzot interviju, prasītāji ir atbalstījuši. Tātad prasītājiem bija jārēķinās, ka ir iespējama asa pretreakcija uz šāda veida viņa
dzīvesgājumu slavinošu publikāciju, ievērojot Vladislava Laizāna dzīves laikā aktīvo darbību, atbalstot okupācijas režīmu”. Tiesa piebilst, ka ECT judikatūrā ir atzīts – pieņemamās kritikas robežas ir plašākas attiecībā uz politiķi, kas rīkojas kā valsts amatpersona, nevis vienkārša privātpersona, tā atgādinot par Jura Laizāna darbību politikā.

“.. izskatāmās lietas kontekstā nozīme ir faktam, ka rakstā ir atspoguļots atbildētāja viedoklis par Vladislava Laizāna darbību periodā, kad viņš ir strādājis okupācijas režīma valsts iestādēs GULAG nometnēs, LPSR Iekšlietu ministrijā un Ogres izpildkomitejā, ir bijis PSKP biedrs. Savukārt prasītājs Juris Laizāns ir politiķis, prasības pieteikuma iesniegšanas brīdī un lietas izskatīšanas brīdī ir Ogres pašvaldības deputāts. Minētais nozīmē, ka pret abām šīm personām ir attiecināms augstāks tolerances slieksnis,” teikts spriedumā.

Detalizēti izvērtējot prasības punktus gan no tiesiskā, gan valodas viedokļa, Civillietu tiesas kolēģija atzīst, ka apelācijas sūdzībā pareizi norādīts – vēstrniekam Liepiņam ir “brīvas tiesības paust savu viedokli jautājumos par vēsturi, par kuriem starp zinātniekiem notiek diskusijas, pat ja tas var aizskart attiecīgo vēsturisko notikumu dalībniekus”.

Tāpēc Civillietu tiesas kolēģija atzīst, ka Jura Laizāna un Veras Laizānes prasība pret Gati Liepiņu par publicēto ziņu atzīšanu par nepatiesām ir noraidāma pilnībā, kā arī noraidāma prasība par mantiskās atlīdzības piedziņu.

Komentāri (11)

Drosma 05.12.2018. 12.01

Un tas, ka čekisti triumfē – čekas stukači piedzīvo savu jauno atmodu – alleluja – viņi stučītāji, nevis viņu upuri – nostučītie ir vainīgi –

par ādu demokrātiju , par kādu lustrāciju vai nācijas mierlīgumu var būt runa , ja slepkavas gavilē –

nekas – gan jau …

+2
0
Atbildēt

0

altinyildiz 05.12.2018. 10.35

Vēstures viltošana un fašisma: staļinisma – rusisma, un tā drausmīgā nozieguma, WWII, slavināšana, ir noziegums pret cilvēci un pelnījis visbargāko sodu, kāds vien jebkad ticis izdomāts.
Mums ir “vēsturnieki” : Stranga, LR1 mīlule, Kreituse un citi, pēc kuriem atjaunotās Latvijas Politiskā policija raud.

0
-2
Atbildēt

1

  Drosma > altinyildiz 05.12.2018. 11.33

  sēdēsi ar saviem naciķu korumpantiem vienā kamerā – citus varbūt es pažēlosu, bet tevi nē – mazgāsi logus katru otro dienu, bet sienas un grīdas – katru dienu un 100 , nē 10000 pietupieni

  +2
  0
  Atbildēt

  1

  Jānis Lakijs > Drosma 05.12.2018. 11.39

  Kremļa klukste cer, ka pēc Latvijas kārtējās okupēšanas Puķins viņu iecels par vietējā mazizmēra GULAGa priekšnieci.
  Manuprāt, tādām cerībām nav pamata 🙂

  0
  -1
  Atbildēt

  1

  Drosma > Jānis Lakijs 05.12.2018. 11.58

  ko tu vēlies – visu to pašu, ko tavs partijbiedrs, jeb speciālu pārmācības programmu ?

  Es vairs neticu šai valstij – neticu.
  Jā mani uztrauc , ka putina militārā kompleksa cilvēks jau iekārtojies blakus lidostai, ka mūsu varas elite par to saka , ka tas ir ok – īpaši kontekstā ar to, kas notiek Ukrainā – bet …

  mani daudz daudz vairāk uztrauc tas, ko dara šodienas Latvijas varas elite –
  zzs – medicīnā , vides piegānīšanā , zemju izpārdošanā putina krieviem

  ja naciķu sūtnis AK te tikko sludināja, ka A/PAR ir sliktākie uzreiz aiz SC, tad es uzskatu, mana svēta pārliecība ir tā, ka NA ir ļaunāka , mijons reižu ļaunāka par SC.

  SC skaidri un gaiši pasaka – mēs atbalstam putina rīcību ukrainā, mēs indējam savus ienaidniekus un indēsim, kamēr – NA – vārdos sevi sludina par nācijas glābējiem, patriotiem , bet darbos rīkojas pretēji – dara maksimālo, lai iznīcinātu latviešus.

  Jaunākais piemērs – NA kūrētā kultūras dzīve – tas , ka ministre nevis tiešā tekstā, konkrētos vārdos, bet metaforās paziņoja – mēs – mākslinieki zagām un zagsim ,ja gribēsiet zināt – varbūt pateiksim cik nozagām , bet vispār par to jūs – sabiedrību neinformēsim –

  lūk – tas ir tas milzu ļaunums – viena lieta, ka tiešām 19.11. 18 koncerts bija naudas izsķērdēšana – slikti – ļoti slikti, bet tas patiesais ļaunums ir, ka ministre turpina melot zobus sakodusi – nē tā nebija naudas izšķiešana – tā bija tīrkultūra –

  nu jā – nolādētās maukas – visām varām ar savu tīrkultūru esiet pārdevušies un tautu nodevuši

  un tagad notiek tas pats un vēl vairāk

  +2
  0
  Atbildēt

  1

  Jānis Lakijs > Drosma 05.12.2018. 12.07

  Redz, kur kremļa klukstei būs darbs tepat, kaimiņos, un nebūs jāgaida Puķins 🙂
  “Dānija gatavojas uz Lietuvu «eksportēt» noziedzniekus-ārzemniekus”
  https://www.lsm.lv/raksts/zinas/arzemes/danija-gatavojas-uz-baltiju-eksportet-noziedzniekus-arzemniekus.a301848/

  0
  -1
  Atbildēt

  1

  Drosma > Jānis Lakijs 05.12.2018. 12.10

  laidies sānceļā? nav drosme tiešai runai – nu protams ,glumais naciķu puņķi –

  +2
  0
  Atbildēt

  1

  Jānis Lakijs > Drosma 05.12.2018. 12.14

  Kādos sānceļos? Ne jau es sāku draudēt tev ar cietumu.
  Reku gatavo kameras savējiem 🙂
  “Ašeradena vadītās ministrijas iepirkumos uzvar “Vienotības” biedres firma
  Pēc Saeimas vēlēšanām divos Ekonomikas ministrijas publiskajos iepirkumos uzvarējusi firma, kuras vienīgā īpašniece ir “Jaunās Vienotības” kampaņas vadītāja Inese Andersone. Gan viņa, gan ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens noliedz, ka uzvaras konkursos Andersones pārstāvētajai kompānijai nodrošinājusi partijiskā piederība. Vienlaikus ministrs atzīst, ka šī ir “nepatīkama situācija”.”
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bBp3OxY91qw

  +1
  -1
  Atbildēt

  2

  kolpants > Jānis Lakijs 05.12.2018. 13.36

  Ну надо же понимать политическую ситуацию! В этом случае это просто совпадение! Это у ЦС не совпадения, а сознательный распил! А тут-просто совпадение!
  А кто сомневается, тот агент Кремля и солдат гибридной войны против Латвии, который пытается на основе перевранных фактов предоставить Латвию как коррупционную страну!

  +1
  -1
  Atbildēt

  0

  Drosma > Jānis Lakijs 05.12.2018. 12.19

  ja NA nebūtu tieslietu ministrijā, tad tiesu sistēma darbotos atbilstoši savai sūtībai , tagad – pateicoties NA – tiesu sistēma Latvijā ir varas elites pakalpiņi

  Uz ko saderam , ka KM būvniekiem maksās miljonus? Ka tieši tāpēc- lūk šādu valsts izzagšanas shēmu dēļ NA un ZZS raujās kā traki pie varas ?

  vai par OIK afēru NA neko nezināja, neredzēja , nedzirdēja?

  labi – vari nerakstīt bet iet uz poda – nelieti tāpat skaidrs ka muldēsi

  +2
  0
  Atbildēt

  1

  Vahamurka > Drosma 05.12.2018. 20.29

  laidies sānceļā? nav drosme tiešai runai – nu protams ,glumā kremļa…

  0
  -1
  Atbildēt

  0

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu