Kā padarīt resursus par 100% vērtību • IR.lv
26. septembris 2017
Kā padarīt resursus par 100% vērtību
26. septembris 2017
Kā padarīt resursus par 100% vērtību

Kā padarīt resursus par 100% vērtību

Ja esi kādreiz bijis ASV, droši vien būsi ievērojis šīs valsts iedzīvotāju tendenci uz plašumu, lielumu un daudzumu. It visā - telpā, vidē, sadzīves ekipējumā un arī to cilvēku skaitā, kurus viņi sauc par draugiem. Cēlusies no angļiem, šī kultūra ir gandrīz pilnīgs pretstats, jo, ja esi bijis Lielbritānijā, noteikti pamanīji, ka vārds "plašums" šai tautai ir svešs. Neviļus aizdomājos par šo tendenču iemesliem. Ja analīzei pieietu padziļināti, mēs noteikti uzskaitītu vairākus, bet man nāca prātā tieši resursi. Cilvēkiem, kas no šaurās, nemīlīgās un akmeņainās Lielbritānijas pārcēlās uz lielo, samērā tukšo un auglīgo Amerikas zemi, droši vien elpa aizrāvās no brīvības un resursu pārpilnības. Šī iespēja ņemt, atklāt un būvēt augstāk, stiprāk, tālāk aizveda ļaudis tajā trakumā, kuru mēs saucam par patērētāju kultūru un cenšamies atkal vest tautu pie prāta. Neapdomīga resursu izmantošana diemžēl nav tikai Amerikas problēma. Dažādu ietekmju dēļ to esam iemantojuši arī mēs šeit, Latvijā.
Darbaspēka resursu mainība pasaulē ir mūžīga, tomēr aktuālās tendences nākotnei jau tiek prognozētas: vienkāršāk mehanizējamos darbus arvien vairāk padarīs roboti, savukārt, cilvēkam, kurš vēlas pelnīt virs minimuma, vairs nepietiks būt vienkārši labam tehniskajam speciālistam. Ja indivīds jau šodien vēlas pacelties darba tirgū, viņam jāspēj demonstrēt arī papildus prasmes: lieliska komunikācija un sadarbība ar kolēģiem/partneriem/klientiem, spēja identificēt potenciālas problēmas savā darba zonā/uzņēmumā, spēja problēmas ne tikai identificēt, bet arī piedāvāt risinājumus. Ja uzņēmumā šīs prasmes vēl nav populāras un pieprasītas, tas nespēs ilgstoši konkurēt.
Tā kā resursu apjoms pasaulē samazinās, savukārt, cilvēku skaits būtiski palielinās, mūsu katra spēja privātā un profesionālā līmenī gudri apsaimniekot mums pieejamos resursus kļūst arvien izšķirošāka, bet veiksmīgi konkurēt darba tirgū - arvien būtiskāk.

Darbnīcā "Kā padarīt resursus par 100% vērtību" apskatīsim piecus principus, kurus strikti ievēro pasaulē pelnošākās kompānijas, nodrošinot sev gan pareizu virzību tirgū, gan perfektu resursu apsaimniekošanu, kā arī deviņas praktiskas iespējas pieejamos resursus nepazaudēt. Darbnīca būs interesanta gan privātpersonām, gan uzņēmējiem - galu galā visi kopā esam šajā sistēmā, kur viens grib savā paspārnē lojālus un kompetentus darbiniekus, bet otrs - lai viņu pamana un paaugstina.

Darbnīcu vadīs Karlīna Anna Rozenfelde.


Karlīnai ir vairāk kā 10 gadu pieredze starptautisku apmācību vadīšanā Latvijā un Eiropā. Sadarbībā ar EFIL (European Federation for Intercultural Learning) ieguvusi teorētiskas zināšanas un praktisku pieredzi organizāciju un personāla attīstības vadīšanā, kā arī augsta stresa līmeņa situāciju mediācijā.
No 2012.gada SIA “Izaugsmes kvartāls" valdes vadītāja, Lean vadības sistēmas trenere.
No 2008. līdz 2011. gadam organizācijas „AFS International” Latvijas zara organizācijas procesu un personāla attīstības vadītāja, starptautisko apmaiņas programmu koordinatore. Organizācijas brīvprātīgo darbinieku skaits šajā periodā pieaudzis no 5 līdz 150.
No 2009. gada iegūta izglītība un praktiska pieredze Lean vadības sistēmas rīku pielietošanā un ieviešanā uzņēmumos:
2011. gadā “Telos Personnel Training” Austrijā izsniegts sertifikāts par kursu “Praktiskā Lean ieviešana”; 2012. gadā Five4success.com izsniegts sertifikāts par kursu “Lean projektu vadība ražošanas, pakalpojumu un biroja darbā”.
2010. gadā “Telos Personnel Training” Austrijā izsniegts sertifikāts par kursu “Koučings biznesa attīstībai”.
Inženiera diploms būvniecībā ar vairāku gadu pieredzi ēku projektēšanā.
Galvenās apmācību tēmas: Lean vadības sistēma, Lean rīki un to praktiska ieviešana:
Jaunu treneru apmācība un neformālās izglītības treniņu metodes; Starpkultūru komunikācijas un adaptācijas kompetences; F. Malika menedžmenta koncepts.

Dalības maksa: 45 EUR
"BlueOrange" bankas klienti un žurnāla "Ir Nauda" gada abonenti darbnīcām saņem 20% atlaidi.
Lai kļūtu par abonentu, nāc te: www.irir.lv/abonesana, raksti uz [email protected] vai zvani - 67281588. Vairāk informācijas: [email protected], 67281588.
Lai kļūtu par “BlueOrange” klientu nāc šeit: www.blueorangebank.com/lv, raksti uz [email protected] vai zvani – 67 031 333.
Vairāk informācijas: [email protected], 67281588

17. jūnijs
IR VASARAS SKOLA BĒRNIEM (17.-21. jūnijs)
IR VASARAS SKOLA BĒRNIEM (17.-21. jūnijs)
8. jūlijs
IR VASARAS SKOLA BĒRNIEM (8.-12. jūlijs)
IR VASARAS SKOLA BĒRNIEM (8.-12. jūlijs)
29. jūlijs
Vasaras akadēmija jauniešiem “Aktīvs domātājs”
Vasaras akadēmija jauniešiem “Aktīvs domātājs”
5. augusts
IR VASARAS SKOLA BĒRNIEM (5.-9. augusts)
IR VASARAS SKOLA BĒRNIEM (5.-9. augusts)
5. augusts
IR VASARAS SKOLA BĒRNIEM (5.-16. augusts)
IR VASARAS SKOLA BĒRNIEM (5.-16. augusts)

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu