Ģenerāltīrīšana 4

Komentāri (4)

Andris Vītols 11.07.2020. 23.56

RAKSTĀ NEKAS NAV RAKSTĪTS PAR DARBINIEKU-KREDITORU TIESĪBU PĀRKĀPUMIEM.
To Maksātnespējas administrāciju sākotnēji izveidoja ar mērķi … garantēt attiecīgo darba ņēmēju prasījumu apmierināšanu attiecībā uz darba samaksu.
Skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra direktīvu 2008/94/EK par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēju maksātnespējas gadījumā. Direktīvas preambulas trešajā punktā norādīts, ka ir jāparedz darba ņēmēju aizsardzība to darba devēju maksātnespējas gadījumā, jo īpaši – lai garantētu, ka apmierina to prasījumus attiecībā uz darba samaksu, un lai tiem nodrošinātu aizsardzības minimumu, ņemot vērā nepieciešamību līdzsvarot ekonomisko un sociālo attīstību Kopienā. Šim nolūkam dalībvalstīm vajadzētu izveidot iestādi, kas garantē attiecīgo darba ņēmēju prasījumu apmierināšanu attiecībā uz darba samaksu.” (Lieta Nr. A6-70007112/15 SKA – 630/2012.)
Maksātnespējas likums (MNL) (lik.red.Spēkā no 01.01.2008.gada līdz 31.10.2010. gadam)
186.pants. Maksātnespējas administrācijas kompetence
Maksātnespējas administrācija ir valsts aģentūra, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā un likumā noteiktajā kārtībā īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos.
Tātad Maksātnespējas administrācija (tagad MKD) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra, kas….īsteno valsts politiku … maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā darbinieku intereses.
Es īsi nevaru izstāstīt par konkrēto MSIA ”Konditoreja DAILE” maksātnespējas lietu, bet mēģināšu paskaidrot, kāpēc es uzskatu, ka ir izveidojusies SAVĒJO SISTĒMA, kura nevis objektīvi izskata lietas, bet gan piesedz savējo pārkāpumus, nepārbaudot darbinieku-kreditoru SŪDZĪBĀS norādītos faktus, kuri liecina par maksātnespējas procesā pieļautajiem likumpārkāpumiem.
Norādīšu konkrētos MA un TM ierēdņus, prokurorus, ART, AT un SATVERSMES tiesas tiesnešus, kuri darīja visu, lai darbiniecei-kreditorei V.V. LIEGTU TIESĪBAS UZ TIESU…., neļautu tiesā pierādīt savas tiesības uz ADMINISTRATORA atzīto (arī RCRT), bet…. neizmaksāto darba samaksu.

+1
0
Atbildēt

2

  Andris Vītols > Andris Vītols 12.07.2020. 01.58

  TM GADIEM TIESĀJĀS AR DARBINIEKIEM PAR MINIMĀLO ALGU (pat KASĀCIJAS sūdzību iesniedza) LAIKĀ, KAD CITUR ZAGA MILJONUS !!!
  -«Noziedzīgā pasaule un valsts savstarpēji cīnās visur, un mums nav nekāda pamata pateikt, ka varam atslābt. Mums noteikti jākļūst gudrākiem un jāmācās vairāk, lai sacensībā nezaudētu.»- tā uzskata Tieslietu ministrijas pārstāve Laila Medina.
  Noziedzīgā pasaule L.Medinai laikam ir MSIA ”Konditoreja DAILE” bijušie darbinieki, jo ar viņiem TM tiesājās gadiem.
  Vai tad NOZIEDZĪGĀ PASAULE var būt ministra partijas sponsori vai ”copes” braucienu biedri?
  NEVAR TAČU BŪT, KA ”VALSTS” un ”NOZIEDZĪGĀ PASAULE” SĒŽ VIENĀ LAIVĀ,….. BET NO PIRMDIENAS – ”SAVSTARPĒJI CĪNĀS VISUR”.
  Es NEUZSKATU, ka no darba izmestie darbinieki būtu pieskaitāmi ”noziedzīgai pasaulei”, ja prasa SATVERSMĒ noteiktās tiesības…..
  Satversmes tiesas svinīgajā sēdē E.Levits teica – ” IENAIDNIEKS tiesiskumam ir tiesību formāla piemērošana, … tiesību apiešana….” . Ļoti labi un diplomātiski pateikts. Tad kā nosaukt tos, kuri ….formāli piemēro tiesības….apiet tiesības…??? Ja rīcība – ( tiesību formāla piemērošana…tiesību apiešana…) ir tiesiskuma IENAIDNIEKS, tad kas ir tas tiesnesis, kurš formāli piemēro… vai apiet tiesības (par ”kukuli”,…”piesedzot savējo pārkāpumus’, vai ”regulējot Satversmes tiesas noslodzi” ..). E.Levits neko tieši neteica par ierēdņiem…, tiesnešiem, bet tikai norādīja TIESISKUMA IENAIDNIEKUS. Ļoti diplomātiski, bet vienlaicīgi precīzi un saprotami tika norādīti ” ienaidnieki un viņu draugi”.
  Es to ”ienaidnieku” vārdus uzrādīšu, jo viņu rīcība atbilst ienaidnieku rīcībai ….
  ES Andris Vītols UZSKATU, ka man ir tāds pienākums tos ”izglītotos neģēļus” nosaukt, lai iedrošinātu citus aizstāvēt savas tiesības.
  Varbūt taisnība filozofei Maijai Kūlei, kura norāda uz birokrātijas varas pieaugumu un cita starpā saka : ”Diezgam saprātīgi iecerētā valsts pārvaldes sistēma ir izaugusi par Leviatānu, nevis par atbalsta sistēmu Latvijas attīstībai,” ( Žurnāls ”Ir” 2018.g. Nr.402, 4.lpp. Citē ”Mājas viesi”).

  +1
  0
  Atbildēt

  0

  Andris Vītols > Andris Vītols 16.07.2020. 01.54

  Žurnālā ”IR” rakstīts -”Gadiem ilgi aizdomas par negodprātīgiem procesiem aizkulisēs radīja administratoru izvēles process. Administratoru grupas mācēja sastāties rindā vai ar citiem paņēmieniem panākt to, ka noteiktu klientu lietas nonāca «vajadzīgo» administratoru rokās. Nelīdzēja ne rindu skaita samazināšana, ne to jaukšana, ne citi ierobežojumi — tāpat bija vērojamas pārsteidzošas sakritības lietu sadales kārtībā.”-
  Arī administratīvajā tiesā tajā laikā bija vērojamas pārsteidzošas sakritības. Ja lietas virzība nav labvēlīga Tieslietu ministrijai, tad lietu var pārdalīt «vajadzīgā» tiesneša rokās.
  Darbinieces V.V. LŪGUMU piešķirt FONDA līdzekļus daļā par ADMINISTRATORA un tiesas atzīto un neizmaksāto darba algu noraidīja Maksātnespējas administrācija un Tieslietu ministrija. Tieslietu ministrijas LĒMUMU apstrīdējām Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikumu tiesa pieņēma un tiesnese L.A. noteica tiesas sēdes laiku. Bija sajūta, ka tiesnese lietā iedziļinās, kā tas noteikts administratīvajā procesā.
  Manuprāt lietas virzība nepatika atbildētājiem lietā, tāpēc konkrēto lietu nodeva Aigai Putniņai, it kā izlīdzinot tiesnešu noslodzi. Nesen ar Tieslietu ministrijas atbalstu ieceltā tiesnese ļoti centās aizstāvēt SAVĒJOS. Pēc divām tiesas sēdēm SOLĪTĀ SPRIEDUMA vietā atsūtīja LĒMUMU. Jautājums par pieteikuma noraidīšanu tiesas sēdēs netika skatīts, pieteicējai par to netika lūgti paskaidrojumi.
  SAVĒJO SISTĒMA savējo kļūdas, pārkāpumus piesedza, nevis veica objektīvo izmeklēšanu lietā. Tagad pārmaiņas notikušas arī tiesās, kā ”IR” izsakās Edgars Stafeckis.
  Žurnālā ”IR” rakstīts -” Tikmēr MKD Juridiskā departamenta direktors Edgars Stafeckis novērojis, ka pārmaiņas notikušas arī tiesās — viņaprāt, caur tiesām vairs neizietu tādas lietas kā senāk. Safeckis līdzdarbojās ekspertu darba grupā, kas pēc Tieslietu padomes lēmuma 2018. gadā vētīja maksātnespējas procesos notiekošo.«Es pieļauju, ka liela daļa tiesnešu tagad rūpīgāk paskatās, lai nebūtu tā, ka nākamajā žurnālā Ir viņš būs uz vāka tikai tāpēc, ka nebūs paskatījies, pietiekami iedziļinājies,» viņš papildina. ”-
  Vai tad bija tā, ka -” BŪS UZ VĀKA TIKAI TĀPĒC, KA NEBŪS PASKATĪJIES, PIETIEKAMI IEDZIĻINĀJIES ”-
  Lai apkrāptu kreditorus, piesegtu administratoru un MA ierēdņu pārkāpumus – vajag gan paskatīties, gan iedziļināties lietā. Ja parasts zaglis saka, ka nejauši ”aizņēmies” svešu velosipēdu, tad ierēdņi, tiesneši MELO LĪDZĪGI (”nepaskatījos, neiedziļinājos…”).
  Edgars Stafeckis nevēlās saskatīt ”IZGLĪTOTO NEĢĒĻU” tīšus likumpārkāpumus…… ”Nepaskatoties” – nevar izkrāpt … miljonus…
  Arī MSIA ”Konditoreja DAILE” maksātnespējas lietā Maksātnespējas administrācija (MA) ”nepaskatījās”, bet tiesa ”neiedziļinājās”, skatot sūdzības par MA LĒMUMIEM (šajās lietās tiesas LĒMUMI NAV PĀRSŪDZAMI !!!).

  0
  0
  Atbildēt

  0

Sskaisle 09.07.2020. 06.35

Vienīgais, ko es saprotu, ka saeima rada likumus, kuri nodrošina bandītismu un rada jaunus likumus, lai to slēptu no sabiedrības.

Budžetam zaudēti 665 milj un vēl 865 milj – to es aptvert nespēju. Tur cietumā būtu jāsēž vainīgajiem ar visām sievām , sievasmātēm un mīļākajām.

Tā vietā saeima noslepeno informāciju.

Tā kļūstam par nabadzīgāko un beztiesiskāko valsti Eiropā.

Skumji…. ne par vienu varas partiju nebalsošu. Tas būtu grēks

+2
-1
Atbildēt

0

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar: