Promocijas process vai deviņi elles loki 1

Komentāri (1)

jurists 18.12.2019. 17.01

C’ienījamā profesore, tā jau nu nav, ka izvēlēties valodu promocijas darbam būtu jādod doktorantam. Padomju laikā visiem disertācijas bija jāizstrādā krievu valodā, pašiem savau promocijas padomju nebija. Tagad atkal gāžamies otrā grāvī. Promocijas darba izstrādāšana angļu valodā, kā to paredz šis Informatīvais ziņojums, būtu pretrunā Satversmes 4.pantam un preambulai. Latviešiem kā skaitliski nelielai nācijai ir jārūpējas par nacionālo identitāti, un valsts valoda ir viens no nacionālās identitātes pamatiem. Latviešu valoda nav “ķēka”valoda, latviešu valodā ir jābūt arī zinātniskiem terminiem.
Par birokrātiju var piekrist. Ziņojuma izstrādātāji, šķiet, iztulkojuši Īrijas un Apvienotās Karalistes normatīvo regulējumu šajā jomā, bet paši nekā no visa tā nejēdz. Bez tam augstskolās netiek nodrošināts promocijas darba publicēšanai nepieciešamais finansiālais atbalsts.

+2
0
Atbildēt

0