Bailes no brīvības standarta 1

Komentāri (1)

MrWaldis91 02.11.2017. 17.39

Stundas efektivitāti nosaka kvalitatīva skolotāja gatavošanās tai. Gatavošanās
ir stundas izstrādāšana, modelēšana un projektēšana, rakstot īsu vai detalizētu
stundu plānu vai konspektu. Plānojot stundu jāņem vērā, ka neskatoties uz to, ka
stunda ir laikā ierobežota (ilgst 40 – 45 minūtes), tai jābūt loģiski pabeigtai.
Zane Oliņa, projekta “Skola 2030” mācību satura ieviešanas vadītāja, diskusiju raidījumā Latvijas Radio http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/skola-2030-skolotajiem-daudz-neskaidribu-par-gaidamam-izmainam-m.a94027/ uzsvēra, ka kontaktstundas klasē var būt aptuveni puse no visas skolotāja slodzes, pārējo darba slodzi veido sagatavošanas mācību stundām un konsultācijām, izglītojamo rakstu darbu labošana, individuālais un grupu darbs ar izglītojamiem un konsultācijas, klases audzināšana, metodiskais darbs izglītības iestādē, projektu vadība un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas darbības. Bet kā šobrīd ir realitātē? Kāpēc daudzu Latvijas skolu skolotāju darba slodzi (30 stundas nedēļā) veido 28 vai 29 kontaktstundas klasē? Skolu administrācijai ir tikai viena atbilde – skolai vairāk nav naudas! Un skolotājs saprot – nekas ļauns nenotiks, ja viņš klasē ienāks nepietiekami sagatavojies, izmantojot savus pirms 15-20-30 gadiem veidotos stundas plānus …

+1
0
Atbildēt

0