Atklātā vēstule ekonomikas ministram Ralfam Nemiro 2

Komentāri (2)

stratēģis 27.02.2020. 23.37

Ne projektētāji, ne Zolitūdes katastrofas izmeklētāji nav pat iepazinuši, kur nu vēl izlasījuši un izpratuši šis Regulas prasības … Tā nu tālāk kuālamies … 1

+1
0
Atbildēt

0

stratēģis 27.02.2020. 23.32

Paldies, Kristap! Vārds vietā! Tad kāpēc Regula 305/2011 nav ieviesta?

To nevar ieviest tāpēc, ka atbildīgajiem EM ierēdņiem mutē ir termini: pastāv “juridiskā leksika un sintakse”!

Būvniecības likuma 9.pantā ir teikts, ka būvēm jātbilst 7 būtiskām prasībām būvēm, bet to detalizētas prasības nav atklātas – bet tās tomēr var atrast Regulas 305/2011 1.pielikumā!

Tad kāpēc kas, kad atcēla Ministru kabineta 2001.gada 27.marta (prot. Nr.13 20.§) noteikumus Nr.142 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 “Būtiskās prasības būvēm”, kur bija 1:1 izklāstīts Regulas 1.pielikums?

Izrādās, ka šis normatīvs zaudēja spēku sakarā ar t.s. Jaunā Būvniecības likuma 09.07.2013. likums/LV, 146, 30.07.2013/ pieņemšanu.

Lūk – Zolitūdes veikals arī neatbilda Regulas prasībām:”Būvēm kopumā un to atsevišķām daļām ir jāatbilst to paredzētajiem mērķiem, jo īpaši ņemot vērā visā būves ekspluatācijas ciklā iesaistīto personu veselības aizsardzību un drošību. Normālos ekspluatācijas apstākļos visā ekonomiski pamatotā ekspluatācijas laikā būvēm ir jāatbilst šīm pamatprasībām būvēm.
1. Mehāniskā stiprība un stabilitāte
Būves jāprojektē un jābūvē tā, lai slodze, kas var iedarboties uz tām būvēšanas un izmantošanas laikā, neizraisītu šādas sekas:

a) visas būves vai tās atsevišķu daļu sabrukumu;

b) ievērojamas deformācijas, kas pārsniedz pieļaujamās robežas;

c) citu būves daļu vai savienojumu vai uzstādīto iekārtu bojājumus nesošas konstrukcijas deformācijas dēļ;

d) bojājumu, kas ir neproporcionāls cēlonim, kas to izraisījis.” – šo klauzulu neviens projektētājs nav ņēmis vērā un neņem vērā līdz pat šodienai!””

u.t.t. līdz 7.prasībai!

+1
0
Atbildēt

0

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar: