Skolai gatavi? 1

Komentāri (1)

Andrejs Zagorskis 05.09.2018. 22.42

Pašnoteikšanās, patstāvība un paškontrolē mācību procesā tas ir brīnišķīgi! Tas noteikti stimulē vēlmi pašiem vairāk izzināt, kļūt patstāvīgākiem un veidot izpratni par mācīšanos kā procesu visas dzīves garumā.

Bet kā būtu, ja šīs iespējas skolās pilnībā izņemtu no laika rāmjiem?
– Proti, katra klase nebūtu vairs vienu gadu gara, bet gan nenoteiktu mēnešu skaitu (saprāta robežās, protams).
– Piemēram, pamatizglītību vai vidusskolu, varētu pabeigt nevis noteiktā gadu skaitā, bet sev brīvi pielāgotā laika periodā.

Jo tas, ko pilnīgi visi bērni vēlās, ir ātrāk kļūt pieauguši (pēc iespējas ātrāk pabeigt skolu un sākt darboties). Diemžēl viņiem ir jāsēž skolas solos noteikts gadu skaits, jo tā tas ir iegājies sabiedrībā n-tos gadu simtus.

Es domāju, ka lielākai daļai bērnu varētu mainīties stimuls kopumā mācīties, ja paralēli parastajām klasēm, katrā skolā tiktu izveidota ātrgaitas klase, kurā jebkurš skolēns varētu divkāršot vai pat trīskāršos mācīšanās tempus un tādā veidā piebeigt vienu vai otru vielu vai priekšmetu krietni īsākā laika posmā nekā sistēma to nosaka.

Godīgi sakot, man tas nav īsti saprotams, kāpēc laikmetā, kurā ir neierobežota piekļuves iespēja jaunākajai informācijai 24 h diennaktī, noteiktas lietas ir jāapgūst pagājušā gadsimta tempā?

Domāju, ja tādas ātrgaitas klases vai kas līdzīgs tiktu radīts katrā skolā, gribētāju skaits paātrināti apgūt mācību vielu ļoti vairotos. Diemžēl šobrīd noteiktie mācību laika rāmji neveicina skolēnu vēlmi mācīties ātri un patstāvīgi. Tie drīzāk nozog laiku no bērnu dzīves.

0
0
Atbildēt

0