ABONĒ IR GADAM UN PIEDALIES LOTERIJĀ!

IR rīkotā loterija ”Abonē IR gadam un laimē ceļojumu” ir veiksmīgi noslēgusies!
No sirds apsveicam laimētāju Veltu Vikmani, kas dosies aizraujošā ceļojumā uz Hamburgu – Latvijas simtgadei veltīto Ivetas Apkalnas un Kremerata Baltica koncertu Elbas filharmonijā.

Paldies visiem, kas abonēja un piedalījās!

 

Abonē žurnālu IR uz gadu par 66.90 eur un laimē ceļojumu uz Hamburgu: Latvijas 100 gadei veltīts koncerts Elbas filharmonijā. Iveta Apkalna un Kremerata Baltica. *

* Loterijas atļaujas nr. 5318

 

LOTERIJAS NOTEIKUMI

1) Loterijas organizētājs

AS “CITS MEDIJS”, reģistrācijas numurs 40103271624, adrese: Bruņinieku iela 16, K-2, Rīga, LV-1011, Latvija

2) Loterijas norises teritorija

 Latvijas Republika

3) Loterijas norises sākuma un beigu datums

07.09.2018. – 16.10.2018.

4) Loterijas laimestu fonds

Loterijas laimestu fonds sastāv no ceļojuma vienai personai uz Hamburgu, kas norisināsies no 10. – 13. novembrim: Latvijas 100 gadei veltīts koncerts Elbas filharmonijā. Iveta Apkalna un Kremerata Baltica.

Kopējā laimesta vērtība: 719,90 EUR

Tiks izlozēts viens ceļojums vienai personai. Izredzes laimēt atkarīgas no abonementu pieteikumu skaita., aptuvenās prognozes: 500 pret 1.

5) Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

5.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2018. gada 7.septembra līdz 2018. gada 7.oktobrim, dalībniekam ir jānopērk žurnāla IR gada abonements (drukātā + digitālā versija). Cena vienam abonementam: 66, 90 EUR (t.sk. PVN 12%).

5.2. Dalībnieks žurnāla gada abonementu var noformēt 4 veidos:

5.2.1. veicot pasūtījumu www.irir.lv mājaslapā, sadaļā ABONĒŠANA;

5.2.2. rakstot uz e-pastu abonesana@irir.lv ar norādi, ka vēlas abonēt uz gadu žurnāla IR drukāto un digitālo versiju;

5.2.3. zvanot uz Klientu centru 67 281 588.

5.2.4. ierodoties redakcijā, Bruņinieku ielā 16, K-2, Rīgā un iegādājoties abonementu uz vietas.

Piesakoties dalībniekam jānorāda savs vārds, uzvārds, žurnāla piegādes adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un abonementa termiņš 12 mēneši žurnāla IR drukātajai un digitālajai versijai.

5.3. Loterijā piedalās tikai tie dalībnieki, kas nopirkuši gada abonementu laika posmā no 07.09.2018. – 07.10.2018 un apmaksājuši rēķinu līdz 10.10.2018. plkst. 23.59.

6) DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS

Lai piedalītos loterijā dalībniekam jānopērk žurnāla gada abonements (drukātā + digitālā versija) kādā no 5.2 punktā minētajiem veidiem. Gada abonementa cena: 66,90 EUR ( t.sk. PVN 12%).

7) PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ

Dalībnieks automātiski piedalās loterijā, ja ir iegādājies žurnāla IR gada abonementu (drukāto + digitālo versiju)  no 07.09.2018. – 07.10.2018 un apmaksājis rēķinu līdz 10.10.2018. plkst. 23.59.

8) Laimētāja noteikšana

8.1 Laimesta ieguvējs tiks noteikts 11.oktobrī plkst. 14.00 pēc nejaušības principa, izlozējot vienu laimētāju AS “CITS MEDIJS” telpās Bruņinieku ielā 16, K-2, Rīgā.
8.2 Izlozē tiks noteikts viens laimētājs, kurš iegūs iespēju doties IR rīkotajā kultūras ceļojumā uz Hamburgu no 10. – 13. novembrim: Latvijas 100 gadei veltīts koncerts Elbas filharmonijā. Iveta Apkalna un Kremerata Baltica.

8.3 Izlozē piedalās katrs žurnāla IR abonements, kas atbilst 5. punkta nosacījumiem.

9) Loterijā laimētās personas paziņošana

9.1 Laimesta ieguvējs tiks informēts personīgi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes, līdz 16.10.2018.
9.2 Uzvarētāja vārds tiks publicēts žurnāla IR Facebook lapā WWW.IR.LV un mājas lapā www.irir.lv 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes, līdz 16.10.2018.

10) Laimesta saņemšana

10.1. Ar laimētāju AS “CITS MEDIJS” sazināsies 9.1. punktā noteiktajā laikā un informēs par ceļojuma programmu un ceļojuma līguma parakstīšanu.
10.2. Balva netiks izmaksāta naudā vai mainīta pret citām balvām.
10.3. Ja došanās ceļojumā netiks apstiprināta 1(vienas) nedēļas laikā, līdz 23.10.2018., AS „CITS MEDIJS” laimētaja dalību atcels.

11) Pretenzijas un to izskatīšana

Pretenzijas pieņem AS „CITS MEDIJS” administrācijā (telefons 67281588, e-pasts info@irir.lv ). Pretenzijas par izlozes norisi tiek pieņemtas, ja tās iesniegtas 1 mēneša laikā, no brīža, kad uzvarētāju vārdi tiek publicēti mājas lapā www.irir.lv. Jebkādas pretenzijas, pat, ja tādas ir izteiktas telefoniski, izskatīšanai tiek pieņemtas tikai tad, kad tās iesniegtas rakstveidā. Pretenziju izskata par loteriju atbildīgā persona AS „CITS MEDIJS” mārketinga projektu vadītāja Agnese Martinova, ne ilgāk kā 7 kalendāro dienu laikā no pretenziju saņemšanas brīža. Pretenzijas izskatīšanas laikā pieņemtie lēmumi formulējami rakstveidā.

12) Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā

12.1.Loterijā nedrīkst piedalīties AS „CITS MEDIJS” darbinieki un darbinieku radinieki.

12.2.Izlozē nepiedalās arī tie, kas noformējuši žurnāla IR abonementu uz īsāku termiņu par gadu vai arī abonē tikai IR digitālo versiju.

Ja kāds no šiem noteikumiem tiek neievērots un par uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tad tiek veikta papildus izloze.

13) Citas piezīmes

Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, tiks publicēti mājas lapā www.irir.lv .