Print Friendly, PDF & Email

Kad un kāpēc Latvijā tika izveidots NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs (Stratcom)?

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs (Stratcom) ir dibināts 2014. gadā un 2014. gada 1. septembrī tika akreditēts kā starptautiska militāra organizācija.

Centra idejas pamatā bija Latvijas valdības pārliecība, ka mūsu valsts var dot lielāku pienesumu NATO alianses darbībai ne tikai ar dalību militārajās operācijās, bet arī izmantojot Latvijas intelektuālo potenciālu. Turklāt līdzīgi NATO izcilības centri jau darbojās gan Igaunijā – NATO Kiberdrošības izcilības centrs, gan Lietuvā – NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs.

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra jaunā ēka Rīgā. Foto: Ieva Čīka, LETA

Kas ir Stratcom darbības mērķi un uzdevumi?

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra uzdevums ir veicināt NATO, NATO dalībvalstu un NATO partnervalstu stratēģiskās komunikācijas spēju vairošanu.

Pēc NATO standartiem, stratēģiskā komunikācija nozīmē koordinētu NATO iespēju un pasākumu izmantošanu. T.i., pilsonisko diplomātiju un sabiedrības iesaisti, publiskas militāras akcijas, informatīvās un psiholoģiskās operācijas, lai atbalstītu Ziemeļatlantijas alianses politiku, operācijas un darbību, kā arī NATO mērķu sasniegšanu.

Būtībā šie centri ir starptautiskas militāras organizācijas, kas apmāca un veido NATO dalībvalstu un partnervalstu līderus un speciālistus. Centri savu pieredzi nodod citiem, lai nestu labumu aliansei un tās attīstībai.

2017. gadā kopumā izcilības centra sertifikāts bija 21 šādam centram.

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centru finansē tā dalībvalstis un partnerības valstis.

Ko Stratcom līdzšinējā darbība ir ietekmējusi?

Stratcom galvenā mērķauditorija ir NATO dalībvalstu un partnervalstu valdības, kuras ir kļuvušas zinošākas par to, kādi riski pastāv informācijas telpā un cik nozīmīgi ir veidot stratēģisko komunikāciju valdību līmenī.

Rīgas izcilības centrs ir viens no aktīvākajiem centriem. Latvijas eksperti regulāri piedalās dažādos pasākumos, prezentē pētījumu datus gan Latvijas, gan citu valstu parlamentiem un valdībām. Viena no pazīmēm, ka Stratcom darbs tiek novērtēts, ir tas, ka centra direktors Jānis Sārts ir uzrunājis Vācijas un Spānijas parlamentu, gan arī liecinājis ASV Senātā. Centra eksperti ir viedokļu līderi gan par stratēģisko komunikāciju, gan dažādām metodēm, kuras tiek izmantotas informācijas karā.

Cik dalībvalstu piedalās Latvijas centra darbā?

2017. gadā centra darbā piedalās Francija, Igaunija, Itālija, Kanāda, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija. Slovākija ir uzsākusi pievienošanās procesu, savukārt Čehija un Ungārija ir izteikušas vēlmi nosūtīt savus pārstāvjus darbam centrā 2018. gadā.

Ir vairāki veidi, kā valstis var līdzdarboties Stratcom. NATO dalībvalsts var kļūt par sponsorvalsti – tas nozīmē, ka tā nosūta personālu darbam Rīgā un piedalās plānošanas procesos, nosakot, kādās jomās notiks pētnieciskais un konsultatīvais darbs, kāds atbalsts tiks sniegts NATO apmācībās. Valstis, kuras nav NATO dalībvalstis, var kļūt par Partnerības valstīm, nosūtot darbam Rīgā savus ekspertus.

Cik darbinieku strādā Latvijas centrā un kas ir viņu pienākumi?

2017. gada 1. decembrī Startcom darbojās 36 darbinieki. Šie darbinieki nāk gan no militārās vides, gan no valsts pārvaldes. Komandā darbojas gan politikas analītiķi, gan pētnieki, gan programmētāji.

Centra struktūra sastāv no piecām nodaļām, kuras nodrošina tā ikdienas darbu, strādā pie NATO doktrīnu un politiku izstrādes, piedalās un organizē stratēģiskās komunikācijas apmācību procesu, tai skaitā NATO mācību laikā, un nodarbojas ar informācijas telpas izpēti un attīsta risinājumus, tai skaitā digitālaja vidē.

 

Raksts tapis ar VKKF atbalstu