20. novembris 2020
KONSTRUKTĪVU ATTIECĪBU LOĢIKA. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
20. novembris 2020
KONSTRUKTĪVU ATTIECĪBU LOĢIKA. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

KONSTRUKTĪVU ATTIECĪBU LOĢIKA. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

Piedāvājam četras darbnīcas konstruktīvas komunikācijas kompetences pilnveidošanai kā četrus secīgus soļus, kas palīdz iegūt prasmi konstruktīvi vadīt sarežģītas sarunas
3. darbnīca: KONSTRUKTĪVU ATTIECĪBU LOĢIKA. Kā sarunas laikā izveidot konstruktīvas līdzvērtīgu partneru sadarbības attiecības?

  • Kā saskarsmes situācijās veidojas mūsu savstarpējās attiecības? Kādas attiecības mēs ierasti piedāvājam savam sarunas partnerim? Kādās attiecībās mēs jūtamies komfortabli un kādas nav mums pieņemamas? Vai mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem ir konstruktīvas?
  • Kāpēc cita cilvēka principiālā līdzvērtīguma atzīšana ir galvenais nosacījums konstruktīvām attiecībām? Kā šo līdzvērtīgumu nodrošināt saskarsmē ar sev nelīdzvērtīgu cilvēku? Kā “sociālie glāsti” un “sociālie sitieni”, kurus mēs sniedzam sarunas partnerim saskarsmes laikā, nosaka mūsu attiecības? Kā sniegt pozitīvu atgriezenisko saiti izvērstā veidā? Kā sniegt kritisku atgriezenisko saiti konstruktīvā veidā?
  • Kāpēc mūsu saskarsme vienlaicīgi noris divos savstarpēji saistītos līmeņos? Kā noteikt robežu starp personisko un profesionālo līmeni lietišķā saskarsmē? Kādas sociālās lomas mēs spēlējam saskarsmē ar citiem un kādas psiholoģiskās pozīcijas mēdzam ieņemt? Kā konvertēt nelīdzvērtīgas sociālās pozīcijās līdzvērtīgās? Kā nolīdzsvarot personību atšķirīgās pozīcijas? Kāpēc konstruktīva komunikācija pieprasa līdzvērtīgumu un līdzsvaru gan sociālo pozīciju, gan personību līmenī?
  • Kāpēc sadarbība ir konstruktīva rīcība, bet cīnīšanās – destruktīva? Pie kādiem nosacījumiem sadarbosies divi egoisti, kas domā tikai par savu labumu? Kāpēc sadarbībai jābalstās racionālos apsvērumos par abpusējo izdevīgumu, bet ne emocionālās jūtās pret citu cilvēku? Kas raksturo konstruktīvas, uz ilgtermiņu sadarbību orientētas attiecības? Kādas prasības ir jāievēro, lai veidotos ilgtermiņa partnerattiecības?
  • Kā noteikt saskarsmes punktus ar citu cilvēku – tos abus sarunas partnerus vienojošos jautājumus (komunikācijas platformu), kas veidos drošu pamatu turpmākajai sadarbībai? Kādi ir galvenie savstarpējo attiecību strukturālie nosacījumi, kas nodrošina abpusēju, līdzvērtīgu un saskaņotu sadarbību? Kādas ir galvenās komunikācijas ētikas prasības?

Darbnīcas vadīs Edmunds Apsalons, Brēmenes Universitātes un Latvijas Universitātes doktors filozofijām viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem starppersonu komunikācijas un konstruktīvas domāšanas jomās, konsultants un treneris organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumos ar vairāk kā desmit gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā.
Edmunds ir monogrāfiju “Valodas lietojuma loģika” (2011, Zvaigzne ABC), “Komunikācijas kompetence: kā sarunāties un veidot attiecības” (2013, Zvaigzne ABC) autors, pārliecināts konstruktīvas, uz izpratni balstītas un kompetenci attīstošas mācīšanās pieejas pārstāvis.

Konstruktīvas komunikācijas cikls:
23. septembrī plkst. 10.00-13.00 KONSTRUKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS STRUKTŪRA. Kas raksturo konstruktīvu komunikāciju un atšķir to no citiem ikdienā lietotajiem komunikācijas veidiem?
21.oktobrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVAS SAZIŅAS DIMENSIJAS. Kā panākt, lai sarunas partneris konstruktīvi reaģētu gan uz saturisko, gan strukturālo informāciju par abu pušu nodomiem, attieksmēm un piedāvātajām attiecībām?
20.novembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVU ATTIECĪBU LOĢIKA. Kā sarunas laikā izveidot konstruktīvas līdzvērtīgu partneru sadarbības attiecības?
08.decembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVA DIALOGA METODIKA. Kā veidot konstruktīvu dialogu un saprasties ar citādi domājošajiem?

Darbnīcas ir paredzētas tiem, kuri:
- saziņu un saskarsmi ar cilvēkiem vērtē kā būtiskāko sava ikdienas darba sastāvdaļu un tamdēļ vēlas pilnveidot savu komunikatīvo lietpratību;
- darbā vai sadzīvē ir piedzīvojuši komunikatīvas neveiksmes un vēlas tās izprast, lai novērstu to atkārtošanos nākotnē;
- vēlas iedziļināties komunikācijas procesos, lai dziļāk izprastu saziņas un saskarsmes procesa loģiku;
- vēlas apzināties savus komunikatīvos ieradumus un ir gatavi tos mainīt;
- vēlas attīstīt savas prasmes sarunāties, saprasties un veidot konstruktīvas sadarbības attiecības ar līdzcilvēkiem.

Ieguvumi:
- Padziļināta IZPRATNE par konstruktīvas komunikācijas principiem un mehānismiem.
- Metodiski PARAUGI konstruktīvu sarunu vadīšanai un konstruktīvu attiecību veidošanai.
- Praktiskas IEMAŅAS konstruktīva dialoga vešanā un vienprātības sasniegšanā.
- Pamatota PĀRLIECĪBA par savām konstruktīvas saziņas un saskarsmes spējām.

Darbnīcas dalības maksa 6o EUR (ar PVN). Žurnāla "Ir Nauda" gada abonenti darbnīcām saņem 20% atlaidi. Lai kļūtu par abonentu, nāciet te: https://ir.lv/abonesana,  rakstiet uz [email protected] vai zvaniet - 27734907.

Piesakoties visām 4 cikla darbnīcām, cena 220 EUR (ar PVN). Atlaides nesummējas.

Vairāk informācijas: [email protected], 27734907

 

Print Friendly, PDF & Email
20. janvāris
SARUNU VEŠANA: STRATĒĢIJA, TAKTIKA, KAULĒŠANĀS. Seminārs ar Tomu Kreicbergu
SARUNU VEŠANA: STRATĒĢIJA, TAKTIKA, KAULĒŠANĀS. Seminārs ar Tomu Kreicbergu
26. janvāris
LABĀKAIS NO LEAN UN AGILE PROJEKTU VADĪBĀ. Darbnīca ar Ati Kaksi
LABĀKAIS NO LEAN UN AGILE PROJEKTU VADĪBĀ. Darbnīca ar Ati Kaksi
28. janvāris
ATTĀLINĀTAS PREZENTĀCIJAS: LIELAS AMBĪCIJAS MAZĀ EKRĀNĀ. Darbnīca ar Olgu Kazaku
ATTĀLINĀTAS PREZENTĀCIJAS: LIELAS AMBĪCIJAS MAZĀ EKRĀNĀ. Darbnīca ar Olgu Kazaku
2. februāris
DARBS AR VĒRTĪBĀM ORGANIZĀCIJĀS. Darbnīca ar Aritu Featherstoni 2 daļās (02.02., 02.03.)
DARBS AR VĒRTĪBĀM ORGANIZĀCIJĀS. Darbnīca ar Aritu Featherstoni 2 daļās (02.02., 02.03.)
4. februāris
DARBA JAUNĀ PARADIGMA. Darbnīca ar Ingu Zvaigzni un Edgaru Viļumsonu
DARBA JAUNĀ PARADIGMA. Darbnīca ar Ingu Zvaigzni un Edgaru Viļumsonu

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu