21. oktobris 2020
KONSTRUKTĪVAS SAZIŅAS DIMENSIJAS. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
21. oktobris 2020
KONSTRUKTĪVAS SAZIŅAS DIMENSIJAS. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

KONSTRUKTĪVAS SAZIŅAS DIMENSIJAS. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

Piedāvājam četras darbnīcas konstruktīvas komunikācijas kompetences pilnveidošanai kā četrus secīgus soļus, kas palīdz iegūt prasmi konstruktīvi vadīt sarežģītas sarunas.

2.darbnīca: KONSTRUKTĪVAS SAZIŅAS DIMENSIJAS. Kā panākt, lai sarunas partneris konstruktīvi reaģētu gan uz saturisko, gan strukturālo informāciju par abu pušu nodomiem, attieksmēm un piedāvātajām attiecībām?

  • Kā savstarpējā saziņā mēs dalāmies ar informāciju? Ko mēs sarunas partnerim sakām? Kā mēs ar sarunas partneri runājam? Kāpēc mēs ar viņu runājam? Kāda ir mūsu attieksme pret sarunas tēmu un sarunas partneri? Vai mūsu savstarpējā saziņa vienmēr ir konstruktīva? Kas raksturo konstruktīvu saziņu?
  • Kā mēs sniedzam informāciju verbāli, neverbāli un paraverbāli, un kādu informāciju mēs ļaujam izsecināt no aktuālā sarunas konteksta? Kādos četros informatīvajos laukos (dimensijās) vienlaicīgi noris mūsu saziņa? Ar kādu informāciju mēs apmaināmies katrā saziņas dimensijā un kā mēs uz šo informāciju reaģējam? Kāpēc mūsu reakcijas ir gan racionālas, gan emocionālas un pat instinktīvas?
  • Kā sarunas laikā sadzirdēt un adekvāti reaģēt gan uz sarunas partnera sniegto lietišķo informāciju, gan viņa nodomiem, piedāvātajām attiecībām un pausto attieksmi? Kā patstāvīgi attīstīt dziļās klausīšanās iemaņas un veicināt savu apzinātību saziņā ar citiem cilvēkiem?
  • Kā veidojas komunikatīvi pārpratumi? Kā tos nepieļaut un novērst? Kāpēc mēs biežāk pārprotam nevis saprotam savu sarunas partneri? Kādi ir cita cilvēka teiktā saprašanas nosacījumi? Kā sarunas laikā noskaidrot to, ko mēs sarunas partnera teiktajā nesaprotam? Kā patstāvīgi attīstīt aktīvās klausīšanās iemaņas un veicināt savu izpratni par sarunas partnera teikto?
  • Kāda ir mūsu viedokļa kā klasificējoša sprieduma loģiskā struktūra? Kā mēs konstruējam savus viedokļus? Kas raksturo komunikatīvi korektu viedokli un kā izteikt savu viedokli tā, lai sarunas partneris to saprastu un pieņemtu? Kā veidot konstruktīvu sava viedokļa argumentāciju, kas nodrošinātu tā adekvātu saprašanu?

Darbnīcas vadīs Edmunds Apsalons, Brēmenes Universitātes un Latvijas Universitātes doktors filozofijām viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem starppersonu komunikācijas un konstruktīvas domāšanas jomās, konsultants un treneris organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumos ar vairāk kā desmit gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā.
Edmunds ir monogrāfiju “Valodas lietojuma loģika” (2011, Zvaigzne ABC), “Komunikācijas kompetence: kā sarunāties un veidot attiecības” (2013, Zvaigzne ABC) autors, pārliecināts konstruktīvas, uz izpratni balstītas un kompetenci attīstošas mācīšanās pieejas pārstāvis.

Konstruktīvas komunikācijas cikls:
23. septembrī plkst. 10.00-13.00 KONSTRUKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS STRUKTŪRA. Kas raksturo konstruktīvu komunikāciju un atšķir to no citiem ikdienā lietotajiem komunikācijas veidiem?
21.oktobrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVAS SAZIŅAS DIMENSIJAS. Kā panākt, lai sarunas partneris konstruktīvi reaģētu gan uz saturisko, gan strukturālo informāciju par abu pušu nodomiem, attieksmēm un piedāvātajām attiecībām?
20.novembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVU ATTIECĪBU LOĢIKA. Kā sarunas laikā izveidot konstruktīvas līdzvērtīgu partneru sadarbības attiecības?
08.decembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVA DIALOGA METODIKA. Kā veidot konstruktīvu dialogu un saprasties ar citādi domājošajiem?

Darbnīcas ir paredzētas tiem, kuri:
- saziņu un saskarsmi ar cilvēkiem vērtē kā būtiskāko sava ikdienas darba sastāvdaļu un tamdēļ vēlas pilnveidot savu komunikatīvo lietpratību;
- darbā vai sadzīvē ir piedzīvojuši komunikatīvas neveiksmes un vēlas tās izprast, lai novērstu to atkārtošanos nākotnē;
- vēlas iedziļināties komunikācijas procesos, lai dziļāk izprastu saziņas un saskarsmes procesa loģiku;
- vēlas apzināties savus komunikatīvos ieradumus un ir gatavi tos mainīt;
- vēlas attīstīt savas prasmes sarunāties, saprasties un veidot konstruktīvas sadarbības attiecības ar līdzcilvēkiem.

Ieguvumi:
- Padziļināta IZPRATNE par konstruktīvas komunikācijas principiem un mehānismiem.
- Metodiski PARAUGI konstruktīvu sarunu vadīšanai un konstruktīvu attiecību veidošanai.
- Praktiskas IEMAŅAS konstruktīva dialoga vešanā un vienprātības sasniegšanā.
- Pamatota PĀRLIECĪBA par savām konstruktīvas saziņas un saskarsmes spējām.

Darbnīcas dalības maksa 6o EUR (ar PVN). Žurnāla "Ir Nauda" gada abonenti darbnīcām saņem 20% atlaidi. Lai kļūtu par abonentu, nāciet te: https://ir.lv/abonesana,  rakstiet uz [email protected] vai zvaniet - 27734907.

Piesakoties visām 4 cikla darbnīcām, cena 220 EUR (ar PVN). Atlaides nesummējas.

Vairāk informācijas: [email protected], 27734907

Print Friendly, PDF & Email
20. janvāris
SARUNU VEŠANA: STRATĒĢIJA, TAKTIKA, KAULĒŠANĀS. Seminārs ar Tomu Kreicbergu
SARUNU VEŠANA: STRATĒĢIJA, TAKTIKA, KAULĒŠANĀS. Seminārs ar Tomu Kreicbergu
26. janvāris
LABĀKAIS NO LEAN UN AGILE PROJEKTU VADĪBĀ. Darbnīca ar Ati Kaksi
LABĀKAIS NO LEAN UN AGILE PROJEKTU VADĪBĀ. Darbnīca ar Ati Kaksi
28. janvāris
ATTĀLINĀTAS PREZENTĀCIJAS: LIELAS AMBĪCIJAS MAZĀ EKRĀNĀ. Darbnīca ar Olgu Kazaku
ATTĀLINĀTAS PREZENTĀCIJAS: LIELAS AMBĪCIJAS MAZĀ EKRĀNĀ. Darbnīca ar Olgu Kazaku
2. februāris
DARBS AR VĒRTĪBĀM ORGANIZĀCIJĀS. Darbnīca ar Aritu Featherstoni 2 daļās (02.02., 02.03.)
DARBS AR VĒRTĪBĀM ORGANIZĀCIJĀS. Darbnīca ar Aritu Featherstoni 2 daļās (02.02., 02.03.)
4. februāris
DARBA JAUNĀ PARADIGMA. Darbnīca ar Ingu Zvaigzni un Edgaru Viļumsonu
DARBA JAUNĀ PARADIGMA. Darbnīca ar Ingu Zvaigzni un Edgaru Viļumsonu

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu