23. septembris
KONSTRUKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS STRUKTŪRA. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
23. septembris
KONSTRUKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS STRUKTŪRA. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

KONSTRUKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS STRUKTŪRA. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

Konstruktīvas komunikācijas kompetence kā prasme sarunāties, saprasties un sadarboties ar citiem cilvēkiem lielā mērā nosaka mūsu panākumus profesionālajā darbībā, kā arī mūsu dzīves kvalitāti kopumā, jo komunikācija ir ne tikai informācijas apmaiņas process – SAZIŅA, bet arī attiecību veidošana – SASKARSME. Konstruktīvas komunikācijas modelis ir paredzēts tam, lai savstarpējā saziņā un saskarsmē veidotos konstruktīvas SADARBĪBAS ATTIECĪBAS.

Piedāvājam četras darbnīcas konstruktīvas komunikācijas kompetences pilnveidošanai kā četrus secīgus soļus, kas palīdz iegūt prasmi konstruktīvi vadīt sarežģītas sarunas.

1.darbnīca: KONSTRUKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS STRUKTŪRA. Kas raksturo konstruktīvu komunikāciju un atšķir to no citiem ikdienā lietotajiem komunikācijas veidiem?

  • Kāda ir mūsu profesionālā un sadzīviskā komunikācija ar citiem cilvēkiem? Vai vienmēr tā ir konstruktīva? Kas liedz mums vienmēr būt konstruktīviem saziņā un saskarsmē ar cilvēkiem? Ko vispār nozīmē – būt konstruktīvam?
  • Kas raksturo konstruktīvu komunikāciju un ar ko tā atšķiras no citiem komunikācijas veidiem? Kā strukturējas konstruktīvas komunikācijas process? Kāds ir šī procesa noteicošais uzdevums, kas noteikti būtu jāpaveic? Kāds ir šī procesa mērķis, ko noteikti būtu jāsasniedz?
  • Kāds mūsu runāšanai ir sakars ar mūsu domāšanu? Vai mēs domājam, ko runājam un vai mēs runājam, ko domājam? Kā konstruktīva dialoga struktūra spēj saskaņot mūsu galvās notiekošos kognitīvos procesus ar mūsu saziņā un saskarsmē notiekošajiem komunikatīvajiem procesiem?
  • Kāds komunikācijai kā saziņai ar citiem cilvēkiem ir sakars ar cilvēku savstarpējām attiecībām – ar saskarsmi? Kāpēc saziņas rezultāts vienmēr ir meklējams attiecību jomā? Kāda fundamentāla izvēle saskarsmē ar citiem cilvēkiem nosaka mūsu saziņu ar viņiem un konkrēta komunikācijas veida lietojumu? Kā mūsu ierastais komunikācijas stils izpauž tās attiecības, kuras esam paraduši veidot ar citiem cilvēkiem?
  • Kādus komunikācijas veidus mēs parasti lietojam saziņā un saskarsmē ar citiem cilvēkiem? Ar ko savstarpēji atšķiras stratēģiska, normatīva, emocionāla un konstruktīva komunikācija? Kādi ir katra komunikācijas veida mērķi un uzdevumi saskarsmē ar cilvēkiem? Kā izvēlēties situācijai piemērotāko komunikācijas veidu? Kā risināt radušās domstarpības stratēģiskā, normatīvā, emocionālā  un konstruktīvā veidā?

Darbnīcas vadīs Edmunds Apsalons, Brēmenes Universitātes un Latvijas Universitātes doktors filozofijām viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem starppersonu komunikācijas un konstruktīvas domāšanas jomās, konsultants un treneris organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumos ar vairāk kā desmit gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā.
Edmunds ir monogrāfiju “Valodas lietojuma loģika” (2011, Zvaigzne ABC), “Komunikācijas kompetence: kā sarunāties un veidot attiecības” (2013, Zvaigzne ABC) autors, pārliecināts konstruktīvas, uz izpratni balstītas un kompetenci attīstošas mācīšanās pieejas pārstāvis.

Konstruktīvas komunikācijas cikls:
23. septembrī plkst. 10.00-13.00 KONSTRUKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS STRUKTŪRA. Kas raksturo konstruktīvu komunikāciju un atšķir to no citiem ikdienā lietotajiem komunikācijas veidiem?
21.oktobrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVAS SAZIŅAS DIMENSIJAS. Kā panākt, lai sarunas partneris konstruktīvi reaģētu gan uz saturisko, gan strukturālo informāciju par abu pušu nodomiem, attieksmēm un piedāvātajām attiecībām?
20.novembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVU ATTIECĪBU LOĢIKA. Kā sarunas laikā izveidot konstruktīvas līdzvērtīgu partneru sadarbības attiecības?
08.decembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVA DIALOGA METODIKA. Kā veidot konstruktīvu dialogu un saprasties ar citādi domājošajiem?

Darbnīcas ir paredzētas tiem, kuri:
- saziņu un saskarsmi ar cilvēkiem vērtē kā būtiskāko sava ikdienas darba sastāvdaļu un tamdēļ vēlas pilnveidot savu komunikatīvo lietpratību;
- darbā vai sadzīvē ir piedzīvojuši komunikatīvas neveiksmes un vēlas tās izprast, lai novērstu to atkārtošanos nākotnē;
- vēlas iedziļināties komunikācijas procesos, lai dziļāk izprastu saziņas un saskarsmes procesa loģiku;
- vēlas apzināties savus komunikatīvos ieradumus un ir gatavi tos mainīt;
- vēlas attīstīt savas prasmes sarunāties, saprasties un veidot konstruktīvas sadarbības attiecības ar līdzcilvēkiem.

Ieguvumi:
- Padziļināta IZPRATNE par konstruktīvas komunikācijas principiem un mehānismiem.
- Metodiski PARAUGI konstruktīvu sarunu vadīšanai un konstruktīvu attiecību veidošanai.
- Praktiskas IEMAŅAS konstruktīva dialoga vešanā un vienprātības sasniegšanā.
- Pamatota PĀRLIECĪBA par savām konstruktīvas saziņas un saskarsmes spējām.

Darbnīcas dalības maksa 6o EUR (ar PVN). Žurnāla "Ir Nauda" gada abonenti darbnīcām saņem 20% atlaidi. Lai kļūtu par abonentu, nāciet te: https://ir.lv/abonesana,  rakstiet uz [email protected] vai zvaniet - 27734907.

Piesakoties visām 4 cikla darbnīcām, cena 220 EUR (ar PVN). Atlaides nesummējas.

Vairāk informācijas: [email protected], 27734907

Print Friendly, PDF & Email
29. septembris
KRĪZES KOMUNIKĀCIJA. Darbnīca ar Olgu Kazaku
KRĪZES KOMUNIKĀCIJA. Darbnīca ar Olgu Kazaku
30. septembris
LĒMUMU PIEŅEMŠANAS DARBNĪCA. Darbnīca ar Olgu Kotovu
LĒMUMU PIEŅEMŠANAS DARBNĪCA. Darbnīca ar Olgu Kotovu
6. oktobris
TEKSTI AR RAKSTURU. Darbnīca ar Lieni Bērziņu
TEKSTI AR RAKSTURU. Darbnīca ar Lieni Bērziņu
14. oktobris
FINANŠU BOOTCAMP. Seminārs ar Tomu Kreicbergu
FINANŠU BOOTCAMP. Seminārs ar Tomu Kreicbergu
15. oktobris
BIZNESA SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 2.0: KĀ NOPELNĪT AR ĒTIKU. Darbnīca ar Olgu Procevsku
BIZNESA SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 2.0: KĀ NOPELNĪT AR ĒTIKU. Darbnīca ar Olgu Procevsku

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu