21. aprīlis
KONSTRUKTĪVAS ATTIEKSMES NOSACĪJUMI UN RADOŠĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
21. aprīlis
KONSTRUKTĪVAS ATTIEKSMES NOSACĪJUMI UN RADOŠĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

KONSTRUKTĪVAS ATTIEKSMES NOSACĪJUMI UN RADOŠĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

2020.gads bija ļoti pateicīgs laiks visiem, kas nodarbojas ar cilvēku kognitīvās un komunikatīvas uzvedības izpēti, jo pandēmijas situācija sniedza pārbagātu empīrisko materiālu šādiem pētījumiem. Pat vistuvāko cilvēku lokā katrs varēja novērot neskaitāmus piemērus, kad paši saprātīgākie, savos uzskatos stabilākie cilvēki pēkšņi sāka rīkoties destruktīvi – paust pārsteidzīgus un nepamatotus viedokļus, pieņemt nesaprotamus un nesaprātīgus lēmumus, kā arī uzsvērti demonstrēt destruktīvu attieksmi pret situāciju, kurā visi bijām nonākuši. Tāpēc, iespējams, tieši tagad ir tas labākais brīdis, lai apzināti pievērstos konstruktīvās domāšanas metodikas apguvei.

Konstruktīvās domāšanas kompetenci veido mūsu kognitīvā lietpratība:

 1. konstruēt savu patstāvīgo un pietiekami pamatoto viedokli diskutablajā jautājumā;
 2. pieņemt konstruktīvus un kvalitatīvus lēmumus, kas vestu pie konkrētajai situācijai piemērotas un produktīvas rīcības;
 3. veidot konstruktīvu attieksmi pret notiekošo, kas ļautu adekvāti un radoši rīkoties jaunās un nepieredzētas dzīves situācijās.

Piedāvājam trīs darbnīcas konstruktīvās domāšanas kompetences pilnveidošanai kā trīs secīgus soļus kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas metodikas apguvei.

Trešā darbnīca: KONSTRUKTĪVAS ATTIEKSMES NOSACĪJUMI UN RADOŠĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE.

 • vai mūsu attieksmei pret notiekošo ir kāda loģika? Vai mēs vērtējam savu attieksmi? Kā mēs vērtējam savu attieksmi? Vai mēs vērtējam – kā mēs vērtējam savu attieksmi? Kādas attieksmes mēs vērtējam kā pareizas un kādas – kā nepareizas? Kāda ir šī vērtējuma loģika? Kāpēc mūsu attieksme vienmēr ir ar emocionālu nokrāsu? Kā mūsu attieksme nosaka mūsu rīcību?
 • Kāda ir mūsu attieksme pret notiekošo? Kā formējas mūsu attieksme un kā to nosaka mūsu mērķi, intereses, vajadzības, pārliecības, līdzšinējā pieredze un aktuālais konteksts? Kas raksturo konstruktīvu attieksmi un kad tā kļūst destruktīva? Vai pozitīva attieksme vienmēr ir konstruktīva un vai konstruktīvai attieksmei vienmēr ir jābūt pozitīvai? Vai kritiska attieksme vienmēr ir destruktīva? Kāpēc konstruktīvas attieksmes jautājums saasinās pārmaiņu un krīzes situācijās?
 • KĀ ATTĪSTĪT KONSTRUKTĪVU ATTIEKSMI PRET NOTIEKOŠO? Kas nosaka mūsu spējas konstruktīvi attiekties pret izmaiņām? Kāpēc mūsu noteicošā attieksme pret izmaiņām primāri ir destruktīva? Kas ļauj un kas liedz mums mainīt savu attieksmi? Kādi ir konstruktīvas attieksmes nepieciešamie subjektīvie nosacījumi? Kā konstruktīva attieksme ir saistīta ar mūsu kritiskās un analītiskās domāšanas kompetenci? Kā apzināti mainīt savu attieksmi konstruktīvā virzienā?
 • KĀ DOMĀT RADOŠI? Kā spēja domāt radoši – rast jaunus, inovatīvus, alternatīvus, elastīgus risinājumus un prasme saskatīt jaunas iespējas – palīdz mums kļūt konstruktīviem savā attieksmē? Kāda ir radošas domāšanas kā heiristikas (atklājumu veikšanas) metodika? Kā iemācīties būt metodiski radošam un rast jaunus risinājumus ierastās situācijās? Kā novērst kognitīvos šķēršļus jaunu risinājumu izstrādes procesā? Vai radoši cilvēki vienmēr ir konstruktīvi?

Darbnīcas ir paredzētas visiem, kuri:

 • prasmi veidot un argumentēt savu patstāvīgo viedokli vērtē kā būtisku ikdienas darba sastāvdaļu un tamdēļ vēlas izprast viedokļu loģisko un komunikatīvo struktūru;
 • ikdienā pieņem būtiskus un riskantus lēmumus un tamdēļ vēlas apgūt kvalitatīva lēmuma pieņemšanas procesa struktūru;
 • vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti, attīstot sevī konstruktīvu un radošu attieksmi pret notiekošo;
 • labprāt iedziļinātos konstruktīvās domāšanas struktūrā, lai apgūtu kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas metodiku, vēlas apzināties savus kognitīvos ieradumus un ir gatavi tos mainīt.

Dalībnieku ieguvumi:

 • padziļināta izpratne par konstruktīvās domāšanas principiem un struktūru;
 • metodiski paraugi viedokļa veidošanas, lēmumu pieņemšanas un attieksmes kontroles procesam;
 • praktiskas iemaņas kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas instrumentu lietošanā;
 • pamatota pārliecība par savām kognitīvajām spējām domāt konstruktīvi.

Darbnīcas vadīs Edmunds Apsalons:

 • Brēmenes Universitātes un Latvijas Universitātes doktors filozofijā;
 • viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem starppersonu komunikācijas un konstruktīvās domāšanas jomās;
 • monogrāfiju Valodas lietojuma loģika (2011, Zvaigzne ABC), Komunikācijas kompetence: kā sarunāties un veidot attiecības (2013, Zvaigzne ABC) autors;
 • konsultants un treneris organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumos ar vairāk kā desmit gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā;
 • pārliecināts konstruktīvas, pašvadītas, izpratnē balstītas un kompetenci attīstošas mācīšanās pieejas pārstāvis.

KONSTRUKTĪVAS DOMĀŠANAS DARBNĪCU CIKLĀ ir 3 darbnīcas:

Vienas darbnīcas dalības maksa 60 EUR (ar PVN). Žurnāla "Ir Nauda" gada abonenti darbnīcām saņem 20% atlaidi. Lai kļūtu par abonentu, nāc te: https://ir.lv/abonesana,  raksti uz [email protected] vai zvani - 27734907.

Piesakoties visām cikla darbnīcām, vienas darbnīcas dalības maksa - 55 EUR (ar PVN). Atlaides nesummējas!
Vairāk informācijas: [email protected], 29447030.

Print Friendly, PDF & Email
26. oktobris
DARBINIEKU MOTIVĀCIJA PRAKSĒ. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
DARBINIEKU MOTIVĀCIJA PRAKSĒ. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
28. oktobris
DARBS AR VIEDOKĻU LĪDERIEM. Darbnīca ar Olgu Kazaku
DARBS AR VIEDOKĻU LĪDERIEM. Darbnīca ar Olgu Kazaku
9. novembris
AKTUĀLĀKIE PR RĪKI. Darbnīca ar Olgu Kazaku
AKTUĀLĀKIE PR RĪKI. Darbnīca ar Olgu Kazaku
11. novembris
LIETIŠĶĀ SARAKSTE ANGĻU VALODĀ. Darbnīca ar Aigu Veckalni
LIETIŠĶĀ SARAKSTE ANGĻU VALODĀ. Darbnīca ar Aigu Veckalni
12. novembris
ILGTSPĒJĪGA PĀRMAIŅU STRATĒĢIJA. Darbnīca ar Ievu Jākobsoni Bellomi
ILGTSPĒJĪGA PĀRMAIŅU STRATĒĢIJA. Darbnīca ar Ievu Jākobsoni Bellomi

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu