24. februāris
KONSTRUKTĪVA VIEDOKĻA VEIDOŠANA UN KRITISKĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
24. februāris
KONSTRUKTĪVA VIEDOKĻA VEIDOŠANA UN KRITISKĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

KONSTRUKTĪVA VIEDOKĻA VEIDOŠANA UN KRITISKĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

2020.gads bija ļoti pateicīgs laiks visiem, kas nodarbojas ar cilvēku kognitīvās un komunikatīvas uzvedības izpēti, jo pandēmijas situācija sniedza pārbagātu empīrisko materiālu šādiem pētījumiem. Pat vistuvāko cilvēku lokā katrs varēja novērot neskaitāmus piemērus, kad paši saprātīgākie, savos uzskatos stabilākie cilvēki pēkšņi sāka rīkoties destruktīvi – paust pārsteidzīgus un nepamatotus viedokļus, pieņemt nesaprotamus un nesaprātīgus lēmumus, kā arī uzsvērti demonstrēt destruktīvu attieksmi pret situāciju, kurā visi bijām nonākuši. Tāpēc, iespējams, tieši tagad ir tas labākais brīdis, lai apzināti pievērstos konstruktīvās domāšanas metodikas apguvei.

Konstruktīvās domāšanas kompetenci veido mūsu kognitīvā lietpratība:

 1. konstruēt savu patstāvīgo un pietiekami pamatoto viedokli diskutablajā jautājumā;
 2. pieņemt konstruktīvus un kvalitatīvus lēmumus, kas vestu pie konkrētajai situācijai piemērotas un produktīvas rīcības;
 3. veidot konstruktīvu attieksmi pret notiekošo, kas ļautu adekvāti un radoši rīkoties jaunās un nepieredzētas dzīves situācijās.

Piedāvājam trīs darbnīcas konstruktīvās domāšanas kompetences pilnveidošanai kā trīs secīgus soļus kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas metodikas apguvei.

Pirmā darbnīca: KONSTRUKTĪVA VIEDOKĻA VEIDOŠANA UN KRITISKĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Kā konstruēt savu patstāvīgo viedokli diskutablā jautājumā, kritiski izvērtējot tā pamatotību un konsekvences?

 • Kāda ir mūsu domu loģika? Vai mēs domājam? Kā mēs domājam? Vai mēs domājam – kā mēs domājam? Kā funkcionē mūsu konstruktīvā domāšana kā loģisku sakarību veidošanas process? Vai mēs vienmēr esam loģiski savā domāšanā, vai mēs vienmēr domājam sakarīgi? Vai ir iespējama arī cita, atšķirīga domu loģika un cits, atšķirīgs konkrētās situācijas redzējums? Kā mēs varam zināt, kura no atšķirīgajām domu konstrukcijām par konkrēto situāciju ir patiesā un pareizā?
 • Kā mēs konstruējam savus viedokļus? Kāda ir mūsu viedokļa kā klasificējoša sprieduma sintaktiski-semantiskā struktūra? Kā konstruēt loģiski korektu viedokli? Kāda ir mūsu viedokļu pragmatiski-komunikatīvā struktūra? Kā konstruēt komunikatīvi korektu viedokli? Kādi komunikatīvie nosacījumi ir jāievēro, lai citi varētu mūsu viedokli saprast un akceptēt?
 • Kā mēs argumentējam savus viedokļus? Kā pietiekami pamatot savu viedokli? Ar ko argumentācija kā sava viedokļa patiesuma vai pareizuma pierādīšana atšķiras no argumentācijas kā sava viedokļa saprotamības un drošticamības paskaidrošanas. Kādās komunikācijas situācijas mums jālieto pierādoši argumenti, bet kādās situācijās efektīvāki ir skaidrojoši argumenti?
 • KĀ DOMĀT KRITISKI? Kā attīstīt kritisko domāšanu kā spēju kritiski izvērtēt pašam savu viedokli un tā pamatotību? Kāpēc ir viegli būt kritiskam pret citu cilvēku domām, bet daudz retāk izdodas kritiski paskatīties uz saviem pieņēmumiem? Kādas vienkāršotas domāšanas shēmas liek mums būt neprecīziem savās domu konstrukcijās? Kā iemācīties atpazīt kļūdainus pieņēmumus, neloģiskus secinājumus un pretrunīgus apgalvojumus.

Darbnīcas ir paredzētas visiem, kuri:

 • prasmi veidot un argumentēt savu patstāvīgo viedokli vērtē kā būtisku ikdienas darba sastāvdaļu un tamdēļ vēlas izprast viedokļu loģisko un komunikatīvo struktūru;
 • ikdienā pieņem būtiskus un riskantus lēmumus un tamdēļ vēlas apgūt kvalitatīva lēmuma pieņemšanas procesa struktūru;
 • vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti, attīstot sevī konstruktīvu un radošu attieksmi pret notiekošo;
 • labprāt iedziļinātos konstruktīvās domāšanas struktūrā, lai apgūtu kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas metodiku, vēlas apzināties savus kognitīvos ieradumus un ir gatavi tos mainīt.

Dalībnieku ieguvumi:

 • padziļināta izpratne par konstruktīvās domāšanas principiem un struktūru;
 • metodiski paraugi viedokļa veidošanas, lēmumu pieņemšanas un attieksmes kontroles procesam;
 • praktiskas iemaņas kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas instrumentu lietošanā;
 • pamatota pārliecība par savām kognitīvajām spējām domāt konstruktīvi.

Darbnīcas vadīs Edmunds Apsalons:

 • Brēmenes Universitātes un Latvijas Universitātes doktors filozofijā;
 • viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem starppersonu komunikācijas un konstruktīvās domāšanas jomās;
 • monogrāfiju Valodas lietojuma loģika (2011, Zvaigzne ABC), Komunikācijas kompetence: kā sarunāties un veidot attiecības (2013, Zvaigzne ABC) autors;
 • konsultants un treneris organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumos ar vairāk kā desmit gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā;
 • pārliecināts konstruktīvas, pašvadītas, izpratnē balstītas un kompetenci attīstošas mācīšanās pieejas pārstāvis.

KONSTRUKTĪVAS DOMĀŠANAS DARBNĪCU CIKLĀ ir 3 darbnīcas:

Vienas darbnīcas dalības maksa 60 EUR (ar PVN). Žurnāla "Ir Nauda" gada abonenti darbnīcām saņem 20% atlaidi. Lai kļūtu par abonentu, nāc te: https://ir.lv/abonesana,  raksti uz [email protected] vai zvani - 27734907.

Piesakoties visām cikla darbnīcām, vienas darbnīcas dalības maksa - 55 EUR (ar PVN). Atlaides nesummējas!
Vairāk informācijas: [email protected], 29447030.

Print Friendly, PDF & Email
28. septembris
KĀ BŪVĒT TURĪGUMU. Seminārs ar Kasparu Peisenieku
KĀ BŪVĒT TURĪGUMU. Seminārs ar Kasparu Peisenieku
29. septembris
DARBINIEKU UN KANDIDĀTU KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANAS METODES UN PROFESIONĀLAS INTERVĒŠANAS PRAKSE. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
DARBINIEKU UN KANDIDĀTU KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANAS METODES UN PROFESIONĀLAS INTERVĒŠANAS PRAKSE. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
30. septembris
DARBS AR VIEDOKĻU LĪDERIEM. Darbnīca ar Olgu Kazaku
DARBS AR VIEDOKĻU LĪDERIEM. Darbnīca ar Olgu Kazaku
6. oktobris
LABS UX, KAS NAV DĀRGS UN SAREŽĢĪTS. Darbnīca ar Albertu Pumpuru
LABS UX, KAS NAV DĀRGS UN SAREŽĢĪTS. Darbnīca ar Albertu Pumpuru
14. oktobris
LIETIŠĶĀ SARAKSTE. Darbnīca ar Aigu Veckalni
LIETIŠĶĀ SARAKSTE. Darbnīca ar Aigu Veckalni

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu