25. novembris
KONSTRUKTĪVA SAZIŅA AR PIRCĒJU. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
25. novembris
KONSTRUKTĪVA SAZIŅA AR PIRCĒJU. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

KONSTRUKTĪVA SAZIŅA AR PIRCĒJU. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

Vai ir iespējams kaut ko pārdot manipulējot, mānoties, strīdoties, kaulējoties un uzspiežot pircējam savas vēlmes? Īstermiņā (vienu reizi) – noteikti. Bet, ja vēlamies pārdot atkal un atkal, ja gribam veidot ilgtermiņa sadarbību un pat stratēģisku partnerību ar pircēju?

Kā strukturēt pārdošanas procesu kā divu līdzvērtīgu partneru sarunu, ar uzdevumu abām pusēm saprasties par atšķirīgajām, taču savstarpēji saistītajām interesēm un mērķi kopīgi sadarboties kopēja, abpusēji izdevīga (win-win) darījuma izveidē? Kā pārdevējam un pircējam kļūt par īsteniem darījuma partneriem?

Darbnīcu ciklā “Pārdošana kā sadarbība” piedāvājam 3 darbnīcas par attiecību kvalitātē un konstruktīvā komunikācijā balstīta B2B (bet arī B2C jomā adaptējama) pārdošanas modeļa iespējām ilgtermiņa attiecību veidošanas procesā ar pircējiem:

 • 21. oktobrī plkst. 10.00-13.00: PĀRDOŠANA KĀ SADARBĪBA AR PIRCĒJU. Kas raksturo attiecību kvalitātē balstītu pārdošanu un atšķir to no ierastiem pārdošanas modeļiem?
 • 25. novembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVA SAZIŅA AR PIRCĒJU. Kā saprasties ar pircēju un vienoties par abpusēji pieņemamu (win-win) darījumu?
 • 9. decembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVA SASKARSME AR PIRCĒJU. Kā veidot ar pircēju ilgtermiņa partnerības attiecības?

Darbnīcas ir paredzētas visiem, kuri:

 • pārdošanu vērtē kā būtisku ikdienas darba sastāvdaļu un tamdēļ vēlas pilnveidot savas zināšanas un iemaņas pārdošanā, kā arī gūt alternatīvu redzējumu uz ierastām lietām;
 • vada lielākas vai mazākas pārdošanas struktūrvienības un vēlas būtiski uzlabot attiecības ar saviem pircējiem, sistemātiski audzēt pārdošanas rezultātus;
 • vēlas reorganizēt vai uzlabot pašreizējos pārdošanas procesus, lai darbs ar pircējiem kļūtu strukturētāks, efektīvāks un produktīvāks;
 • ir pārliecināti, ka esošo pircēju lojalitātes stiprināšana un attiecību attīstīšana sniedz labāku rezultātu nekā regulāra pircēju nomaiņa un izmisīgi jaunu pircēju meklējumi;
 • ir gatavi iedziļināties pārdošanas kā starppersonu komunikācijas procesos, lai noskaidrotu pārdevēja un pircēja savstarpējo attiecību loģiku;
 • grib attīstīt savas prasmes konstruktīvi sarunāties, saprasties un veidot konstruktīvas sadarbības attiecības ar saviem pircējiem (un arī ar kolēģiem un darbiniekiem).

IEGUVUMI

 • Padziļināta izpratne par attiecību kvalitātē balstītas pārdošanas principiem un prasībām.
 • Metodiski paraugi konstruktīvas komunikācijas veidošanā ar pircējiem.
 • Praktiskas iemaņas pārdošanas sarunu vadīšanā un sadarbības attiecību veidošanā.
 • Pamatota pārliecība par savām pārdošanas un konstruktīvas komunikācijas spējām.

Darbnīcas vadīs Edmunds Apsalons

 • pārdevējs ar filozofa izglītību un komunikācijas teorijā balstītu pārdošanas procesa izpratni;
 • vadītājs ar 20 gadu praktisko pieredzi atšķirīgās pārdošanas organizācijās, dažādās nozarēs;
 • konsultants un treneris pārdošanas vadības un starppersonu komunikācijas jautājumos ar vairāk kā 10 gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā;
 • Brēmenes Universitātes un Latvijas Universitātes doktors filozofijā, autors monogrāfijām Valodas lietojuma loģika (2011, Zvaigzne ABC), Komunikācijas kompetence: kā sarunāties un veidot attiecības (2013, Zvaigzne ABC).

2.darbnīca: KONSTRUKTĪVA SAZIŅA AR PIRCĒJU.

Kā saprasties ar pircēju un vienoties par abpusēji pieņemamu darījumu?

 • Kas raksturo konstruktīvu SAZIŅU ar pircēju? Kādas prasības mums ir jāievēro, lai veidotos konstruktīvs dialogs, lai mēs spētu saprasties diskutablajos jautājumos un vienoties par abpusēji pieņemamu (win-win) risinājumu? Kā tiešā un attālinātā saziņā ar pircējiem noris savstarpēja apmaiņa gan ar LIETIŠĶU, gan STRUKTURĀLU (attiecību) informāciju? Kā sarunas laikā sadzirdēt un sarakstē – saskatīt – otras puses nodomus (vajadzības un vēlmes), piedāvātās attiecības un aktuālās attieksmes? Kā attīstīt DZIĻĀS KLAUSĪŠANĀS iemaņas un pilnveidot apzinātību saziņā?
 • Kāpēc mēs nereti pārprotam pircēja teikto un viņš pārprot mūs? Kā veidojas KOMUNIKATĪVI PĀRPRATUMI? Kā novērst iespējamos pārpratumus, sniedzot pircējam izvērstu un padziļinātu INFORMĀCIJU gan par sarunas lietišķo pusi, gan par mūsu nodomiem, attiecībām un attieksmēm? Kā, prasmīgi lietojot komunikācijas kontroles jautājumus, praktizēt AKTĪVO KLAUSĪŠANOS?
 • Kā efektīvi strukturēt pārdošanas sarunu un saraksti ar pircēju komunikatīvi korektā veidā, mērķtiecīgi sniedzot gan lietišķo, gan strukturālo (attiecību) informāciju? Kā sniegt POZITĪVU ATGRIEZENISKO SAITI izvērstā un motivējošā formā? Kā izteikt gan lietišķus, gan personiskus komplimentus? Kā sniegt KRITISKU ATGRIEZENISKO SAITI konstruktīvā veidā? Kā panākt pircēja rīcības maiņu, neaizskarot viņu un nesabojājot attiecības?

Vienas darbnīcas dalības maksa 60 EUR (ar PVN). Žurnāla "Ir Nauda" gada abonenti darbnīcām saņem 20% atlaidi. Lai kļūtu par abonentu, nāc te: https://ir.lv/abonesana,  raksti uz [email protected] vai zvani - 27734907.

Piesakoties visām cikla darbnīcām, vienas darbnīcas dalības maksa - 55 EUR (ar PVN). Atlaides nesummējas!
Vairāk informācijas: [email protected], 29447030.

Print Friendly, PDF & Email
28. septembris
KĀ BŪVĒT TURĪGUMU. Seminārs ar Kasparu Peisenieku
KĀ BŪVĒT TURĪGUMU. Seminārs ar Kasparu Peisenieku
29. septembris
DARBINIEKU UN KANDIDĀTU KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANAS METODES UN PROFESIONĀLAS INTERVĒŠANAS PRAKSE. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
DARBINIEKU UN KANDIDĀTU KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANAS METODES UN PROFESIONĀLAS INTERVĒŠANAS PRAKSE. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
30. septembris
DARBS AR VIEDOKĻU LĪDERIEM. Darbnīca ar Olgu Kazaku
DARBS AR VIEDOKĻU LĪDERIEM. Darbnīca ar Olgu Kazaku
6. oktobris
LABS UX, KAS NAV DĀRGS UN SAREŽĢĪTS. Darbnīca ar Albertu Pumpuru
LABS UX, KAS NAV DĀRGS UN SAREŽĢĪTS. Darbnīca ar Albertu Pumpuru
14. oktobris
LIETIŠĶĀ SARAKSTE. Darbnīca ar Aigu Veckalni
LIETIŠĶĀ SARAKSTE. Darbnīca ar Aigu Veckalni

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu