9. decembris
KONSTRUKTĪVA SASKARSME AR PIRCĒJU. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
9. decembris
KONSTRUKTĪVA SASKARSME AR PIRCĒJU. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

KONSTRUKTĪVA SASKARSME AR PIRCĒJU. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

Vai ir iespējams kaut ko pārdot manipulējot, mānoties, strīdoties, kaulējoties un uzspiežot pircējam savas vēlmes? Īstermiņā (vienu reizi) – noteikti. Bet, ja vēlamies pārdot atkal un atkal, ja gribam veidot ilgtermiņa sadarbību un pat stratēģisku partnerību ar pircēju?

Kā strukturēt pārdošanas procesu kā divu līdzvērtīgu partneru sarunu, ar uzdevumu abām pusēm saprasties par atšķirīgajām, taču savstarpēji saistītajām interesēm un mērķi kopīgi sadarboties kopēja, abpusēji izdevīga (win-win) darījuma izveidē? Kā pārdevējam un pircējam kļūt par īsteniem darījuma partneriem?

Darbnīcu ciklā “Pārdošana kā sadarbība” piedāvājam 3 darbnīcas par attiecību kvalitātē un konstruktīvā komunikācijā balstīta B2B (bet arī B2C jomā adaptējama) pārdošanas modeļa iespējām ilgtermiņa attiecību veidošanas procesā ar pircējiem:

 • 21. oktobrī plkst. 10.00-13.00: PĀRDOŠANA KĀ SADARBĪBA AR PIRCĒJU. Kas raksturo attiecību kvalitātē balstītu pārdošanu un atšķir to no ierastiem pārdošanas modeļiem?
 • 25. novembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVA SAZIŅA AR PIRCĒJU. Kā saprasties ar pircēju un vienoties par abpusēji pieņemamu (win-win) darījumu?
 • 9. decembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVA SASKARSME AR PIRCĒJU. Kā veidot ar pircēju ilgtermiņa partnerības attiecības?

Darbnīcas ir paredzētas visiem, kuri:

 • pārdošanu vērtē kā būtisku ikdienas darba sastāvdaļu un tamdēļ vēlas pilnveidot savas zināšanas un iemaņas pārdošanā, kā arī gūt alternatīvu redzējumu uz ierastām lietām;
 • vada lielākas vai mazākas pārdošanas struktūrvienības un vēlas būtiski uzlabot attiecības ar saviem pircējiem, sistemātiski audzēt pārdošanas rezultātus;
 • vēlas reorganizēt vai uzlabot pašreizējos pārdošanas procesus, lai darbs ar pircējiem kļūtu strukturētāks, efektīvāks un produktīvāks;
 • ir pārliecināti, ka esošo pircēju lojalitātes stiprināšana un attiecību attīstīšana sniedz labāku rezultātu nekā regulāra pircēju nomaiņa un izmisīgi jaunu pircēju meklējumi;
 • ir gatavi iedziļināties pārdošanas kā starppersonu komunikācijas procesos, lai noskaidrotu pārdevēja un pircēja savstarpējo attiecību loģiku;
 • grib attīstīt savas prasmes konstruktīvi sarunāties, saprasties un veidot konstruktīvas sadarbības attiecības ar saviem pircējiem (un arī ar kolēģiem un darbiniekiem).

IEGUVUMI

 • Padziļināta izpratne par attiecību kvalitātē balstītas pārdošanas principiem un prasībām.
 • Metodiski paraugi konstruktīvas komunikācijas veidošanā ar pircējiem.
 • Praktiskas iemaņas pārdošanas sarunu vadīšanā un sadarbības attiecību veidošanā.
 • Pamatota pārliecība par savām pārdošanas un konstruktīvas komunikācijas spējām.

Darbnīcas vadīs Edmunds Apsalons

 • pārdevējs ar filozofa izglītību un komunikācijas teorijā balstītu pārdošanas procesa izpratni;
 • vadītājs ar 20 gadu praktisko pieredzi atšķirīgās pārdošanas organizācijās, dažādās nozarēs;
 • konsultants un treneris pārdošanas vadības un starppersonu komunikācijas jautājumos ar vairāk kā 10 gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā;
 • Brēmenes Universitātes un Latvijas Universitātes doktors filozofijā, autors monogrāfijām Valodas lietojuma loģika (2011, Zvaigzne ABC), Komunikācijas kompetence: kā sarunāties un veidot attiecības (2013, Zvaigzne ABC).

3.darbnīca: KONSTRUKTĪVA SASKARSME AR PIRCĒJU.

Kā veidot ilgtermiņa partnerību ar pircēju?

 • Kas raksturo konstruktīvu SASKARSMI ar pircēju un kā ar viņu veidot ilgtermiņa, līdzvērtīgas partnerības attiecības? Kā mūsu izvēlētais komunikācijas stils nosaka mūsu attiecības? Ar ko savstarpēji atšķiras STRATĒĢISKA, NORMATĪVA, EKSPRESĪVA un KONSTRUKTĪVA komunikācija lietišķā saskarsmē? Kā risināt radušās SASKARSMES PROBLĒMAS stratēģiskā, normatīvā, ekspresīvā un konstruktīvā veidā? Kas raksturo konstruktīvu saskarsmi ar pircēju?
 • Ar ko atšķiras destruktīva DISKUSIJA, kā cīnīšanās un strīds, no konstruktīva DIALOGA – kā sarunas un sadarbības ar pircēju? Kā veidot KONSTRUKTĪVU SARUNU trīs secīgos soļos izklāstot savu piedāvājumu, pamatojot to un sasniedzot abpusēji pieņemamu (win-win) risinājumu? Kā SAPRASTIES ar pircēju kā ar līdzvērtīgu sadarbības partneri?
 • Kā noteikt SASKARSMES PUNKTUS ar pircēju – tos abas puses vienojošos jautājumus, kas ļauj panākt abpusēji pieņemamu vienošanos? Ar ko VIENOŠANĀS sasniegšana atšķiras no sava piedāvājuma uzspiešanas vai pakļaušanās pircēja vēlmēm? Kas ir pārdošanas sarunas pamat-vienošanās? Kā vienoties strīdīgajos jautājumos, rast konstruktīvus KOMPROMISUS, vienlaicīgi uzturot spēkā savas pamatotās prasības? Ar ko “šķietama kompromisa” piedāvāšana kā manipulācija ar pircēju atšķiras no “patiesa kompromisa” veidošanas un sadarbības ar viņu?

Vienas darbnīcas dalības maksa 60 EUR (ar PVN). Žurnāla "Ir Nauda" gada abonenti darbnīcām saņem 20% atlaidi.
Lai kļūtu par abonentu, nāc te: https://ir.lv/abonesana,  raksti uz [email protected] vai zvani - 27734907.

Piesakoties visām cikla darbnīcām, vienas darbnīcas dalības maksa - 55 EUR (ar PVN).
Atlaides nesummējas!
Vairāk informācijas: [email protected], 29447030.

Print Friendly, PDF & Email
28. septembris
KĀ BŪVĒT TURĪGUMU. Seminārs ar Kasparu Peisenieku
KĀ BŪVĒT TURĪGUMU. Seminārs ar Kasparu Peisenieku
29. septembris
DARBINIEKU UN KANDIDĀTU KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANAS METODES UN PROFESIONĀLAS INTERVĒŠANAS PRAKSE. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
DARBINIEKU UN KANDIDĀTU KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANAS METODES UN PROFESIONĀLAS INTERVĒŠANAS PRAKSE. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
30. septembris
DARBS AR VIEDOKĻU LĪDERIEM. Darbnīca ar Olgu Kazaku
DARBS AR VIEDOKĻU LĪDERIEM. Darbnīca ar Olgu Kazaku
6. oktobris
LABS UX, KAS NAV DĀRGS UN SAREŽĢĪTS. Darbnīca ar Albertu Pumpuru
LABS UX, KAS NAV DĀRGS UN SAREŽĢĪTS. Darbnīca ar Albertu Pumpuru
14. oktobris
LIETIŠĶĀ SARAKSTE. Darbnīca ar Aigu Veckalni
LIETIŠĶĀ SARAKSTE. Darbnīca ar Aigu Veckalni

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu