24. marts 2021
KONSTRUKTĪVA LĒMUMA PIEŅEMŠANAS METODIKA UN ANALĪTISKĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
24. marts 2021
KONSTRUKTĪVA LĒMUMA PIEŅEMŠANAS METODIKA UN ANALĪTISKĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

KONSTRUKTĪVA LĒMUMA PIEŅEMŠANAS METODIKA UN ANALĪTISKĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

2020.gads bija ļoti pateicīgs laiks visiem, kas nodarbojas ar cilvēku kognitīvās un komunikatīvas uzvedības izpēti, jo pandēmijas situācija sniedza pārbagātu empīrisko materiālu šādiem pētījumiem. Pat vistuvāko cilvēku lokā katrs varēja novērot neskaitāmus piemērus, kad paši saprātīgākie, savos uzskatos stabilākie cilvēki pēkšņi sāka rīkoties destruktīvi – paust pārsteidzīgus un nepamatotus viedokļus, pieņemt nesaprotamus un nesaprātīgus lēmumus, kā arī uzsvērti demonstrēt destruktīvu attieksmi pret situāciju, kurā visi bijām nonākuši. Tāpēc, iespējams, tieši tagad ir tas labākais brīdis, lai apzināti pievērstos konstruktīvās domāšanas metodikas apguvei.

Konstruktīvās domāšanas kompetenci veido mūsu kognitīvā lietpratība:

 1. konstruēt savu patstāvīgo un pietiekami pamatoto viedokli diskutablajā jautājumā;
 2. pieņemt konstruktīvus un kvalitatīvus lēmumus, kas vestu pie konkrētajai situācijai piemērotas un produktīvas rīcības;
 3. veidot konstruktīvu attieksmi pret notiekošo, kas ļautu adekvāti un radoši rīkoties jaunās un nepieredzētas dzīves situācijās.

Piedāvājam trīs darbnīcas konstruktīvās domāšanas kompetences pilnveidošanai kā trīs secīgus soļus kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas metodikas apguvei.

Otrā darbnīca: KONSTRUKTĪVA LĒMUMA PIEŅEMŠANAS METODIKA UN ANALĪTISKĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE.

 • Kāda ir LĒMUMU PIEŅEMŠANAS loģika? Vai mēs paši pieņemam savus lēmumus? Kā mēs pieņemam savus lēmumus? Vai mēs pieņemam lēmumu – kā pieņemt lēmumu konkrētajā situācijā? Kāpēc prasme pieņemt savu patstāvīgo lēmumu ir svarīgākā no mūsu kognitīvajām kompetencēm? Kā funkcionē lēmumu pieņemšana kā loģisku secinājumu konstruēšana, balstoties uz konkrētajā situācijā pieejamajiem pieņēmumiem?
 • kā mēs pieņemam lēmumus? Kādās dzīves situācijās mēs lēmumus nevis pieņemam, bet izvēlamies savu lēmumu no mūsu pieredzē pieejamajām rīcības alternatīvām. Kāpēc daudzi mūsu lēmumi ir stereotipiski? Kad mēs patiesi pieņemam lēmumu, konstruējot to atbilstoši konkrētās situācijas loģikai. Kas raksturo konstruktīvu lēmumu?
 • Kā konstruktīvi pieņemt kvalitatīvu lēmumu? Kas nosaka lēmuma pieņemšanas procesa kvalitāti? Kas raksturo pieņemtā lēmuma kā domāšanas rezultāta kvalitāti? Vai kvalitatīvs lēmuma pieņemšanas process garantē pieņemtā lēmuma pareizumu? Vai mums lēmumi ir jāpieņem pareizi, vai arī mums ir jāpieņem pareizie lēmumi? Kā situācijas jeb konteksta analīze ļauj mums pieņemt kvalitatīvākus lēmumus? Kā lēmuma seku jeb konsekvenču prognoze ļauj mums izvairīties no situācijai nepiemērotiem lēmumiem?
 • KĀ DOMĀT ANALĪTISKI? Kā analizēt situācijas, kas pieprasa mums pieņemt lēmumus? Kā notikuma struktūras analīze ļauj mums formalizēt notiekošo un atklāt tā loģiku? Kāpēc strukturālā informācija vienmēr ir svarīgāka par saturisko? Kā katra notikuma struktūru veido tās elementu saistības un mijiedarbības? Kāpēc katras pārmaiņas ir strukturālas un katrs izmaiņas rosinošs lēmums mainīs situācijas struktūru?

Darbnīcas ir paredzētas visiem, kuri:

 • prasmi veidot un argumentēt savu patstāvīgo viedokli vērtē kā būtisku ikdienas darba sastāvdaļu un tamdēļ vēlas izprast viedokļu loģisko un komunikatīvo struktūru;
 • ikdienā pieņem būtiskus un riskantus lēmumus un tamdēļ vēlas apgūt kvalitatīva lēmuma pieņemšanas procesa struktūru;
 • vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti, attīstot sevī konstruktīvu un radošu attieksmi pret notiekošo;
 • labprāt iedziļinātos konstruktīvās domāšanas struktūrā, lai apgūtu kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas metodiku, vēlas apzināties savus kognitīvos ieradumus un ir gatavi tos mainīt.

Dalībnieku ieguvumi:

 • padziļināta izpratne par konstruktīvās domāšanas principiem un struktūru;
 • metodiski paraugi viedokļa veidošanas, lēmumu pieņemšanas un attieksmes kontroles procesam;
 • praktiskas iemaņas kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas instrumentu lietošanā;
 • pamatota pārliecība par savām kognitīvajām spējām domāt konstruktīvi.

Darbnīcas vadīs Edmunds Apsalons:

 • Brēmenes Universitātes un Latvijas Universitātes doktors filozofijā;
 • viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem starppersonu komunikācijas un konstruktīvās domāšanas jomās;
 • monogrāfiju Valodas lietojuma loģika (2011, Zvaigzne ABC), Komunikācijas kompetence: kā sarunāties un veidot attiecības (2013, Zvaigzne ABC) autors;
 • konsultants un treneris organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumos ar vairāk kā desmit gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā;
 • pārliecināts konstruktīvas, pašvadītas, izpratnē balstītas un kompetenci attīstošas mācīšanās pieejas pārstāvis.

KONSTRUKTĪVAS DOMĀŠANAS DARBNĪCU CIKLĀ ir 3 darbnīcas:

 • 24.februārī plkst. 10.00-13.00 KONSTRUKTĪVA VIEDOKĻA VEIDOŠANA UN KRITISKĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCEKā konstruēt savu patstāvīgo viedokli diskutablā jautājumā, kritiski izvērtējot tā pamatotību un konsekvences?
 • 24.martā plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVA LĒMUMA PIEŅEMŠANAS METODIKA UN ANALĪTISKĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCE. Kā pieņemt konstruktīvus un kvalitatīvus lēmumus, kas balstītos detalizētā konkrētās problēmsituācijas struktūras analīzē?
 • 21.aprīlī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVAS ATTIEKSMES VEIDOŠANA UN RADOŠĀS DOMĀŠANAS KOMPETENCEKā attīstīt spēju konstruktīvi attiekties pret izmaiņām un rast radošus risinājumus sarežģītās dzīves situācijām?

Vienas darbnīcas dalības maksa 60 EUR (ar PVN). Žurnāla "Ir Nauda" gada abonenti darbnīcām saņem 20% atlaidi. Lai kļūtu par abonentu, nāc te: https://ir.lv/abonesana,  raksti uz [email protected] vai zvani - 27734907.

Piesakoties visām cikla darbnīcām, vienas darbnīcas dalības maksa - 55 EUR (ar PVN). Atlaides nesummējas!
Vairāk informācijas: [email protected], 29447030.

20. septembris
UZVEDĪBAS JEB KOMPETENČU INTERVIJAS. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
UZVEDĪBAS JEB KOMPETENČU INTERVIJAS. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
23. septembris
PAR MĒRĶIEM. Biznesa stratēģiskā vadība ar Rihardu Garanču
PAR MĒRĶIEM. Biznesa stratēģiskā vadība ar Rihardu Garanču
27. septembris
PĀRLIECINĀŠANAS KAMPAŅAS. Darbnīca ar Olgu Kazaku
PĀRLIECINĀŠANAS KAMPAŅAS. Darbnīca ar Olgu Kazaku
5. oktobris
VIENKĀRŠĀ VALODA – KĀ BŪT SAPRASTAM, NEVIS PĀRPRASTAM. Darbnīca ar Aigu Veckalni
VIENKĀRŠĀ VALODA – KĀ BŪT SAPRASTAM, NEVIS PĀRPRASTAM. Darbnīca ar Aigu Veckalni
12. oktobris
KONFLIKTU VADĪBA DARBA VIDĒ. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju
KONFLIKTU VADĪBA DARBA VIDĒ. Darbnīca ar Katrīnu Ošleju

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu