8. decembris 2020
KONSTRUKTĪVA DIALOGA METODIKA. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
8. decembris 2020
KONSTRUKTĪVA DIALOGA METODIKA. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

KONSTRUKTĪVA DIALOGA METODIKA. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu

Piedāvājam četras darbnīcas konstruktīvas komunikācijas kompetences pilnveidošanai kā četrus secīgus soļus, kas palīdz iegūt prasmi konstruktīvi vadīt sarežģītas sarunas.

4.darbnīca: KONSTRUKTĪVA DIALOGA METODIKA.

 • Kā mēs strukturējam savas sarunas ar cilvēkiem darbā un sadzīvē? Vai mēs strukturējam savas sarunas? Vai mēs sarunājamies dialoga veidā, vai runājam secīgos monologos? Kad mēs strīdamies un diskutējam un kad – sarunājamies un vienojamies? Ar ko konstruktīvs dialogs kā kopēja risinājuma meklējums atšķiras no strīda jeb diskusijas un šķietamu kompromisu sasniegšanas? Vai vienmēr mūsu sarunas ir konstruktīvas?
 • Kā mērķtiecīgi gatavoties nopietnai sarunai? Kā noteikt sarunas lietišķos mērķus – par ko mums ir jāvienojas? Kā noteikt sarunas strukturālos mērķus – ko mēs īstenībā gribam panākt, kādas attiecības vēlamies izveidot un kādu iespaidu radīt par sevi? Kā noteikt sarunas maksimālos, minimālos un optimālos mērķus, un kā tos konvertēt sasniedzamos sarunas uzdevumos?
 • Kāda ir konstruktīva dialoga komunikatīvā pamatstruktūra? Kā strukturēt sarunu četros secīgos soļos? Kā konstruktīva dialoga struktūru lietot sarunā ar cilvēku grupu, vadot sapulci vai uzstājoties plašākas auditorijas priekšā? Kā praktiski realizēt trīs konstruktīva dialoga līmeņus: viedokļu apmaiņu (konversāciju), refleksīvo (argumentējošo) dialogu un ģeneratīvo (konstruējošo) dialogu?
 • Kā sarunas laikā sadarboties ar sarunas partneri un veidot sarunu kā komandas darbu pie abpusēji izdevīga (win-win) risinājuma izstrādes? Kāpēc jautājumu uzdošana ir sarunas vadītāja noteicošais uzdevums? Kā ar atvērtu, alternatīvu un netiešu jautājumu palīdzību iesaistīt citu cilvēku sarunā?
 • Kā patstāvīgi pilnveidot savu kompetenci konstruktīvas komunikācijas jomā? Kā konstruktīvi risināt iekšējo dialogu, saskaņojot savus atšķirīgus pieņēmumus, emocijas un vajadzības? Kā saprasties pašam ar sevi? Kā konstruktīvi risināt ārējo dialogu un saskaņot atšķirīgos viedokļus, pozīcijas un intereses? Kā saprasties ar citiem cilvēkiem?
 • Darbnīcas vadīs Edmunds Apsalons, Brēmenes Universitātes un Latvijas Universitātes doktors filozofijām viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem starppersonu komunikācijas un konstruktīvas domāšanas jomās, konsultants un treneris organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumos ar vairāk kā desmit gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā.
  Edmunds ir monogrāfiju “Valodas lietojuma loģika” (2011, Zvaigzne ABC), “Komunikācijas kompetence: kā sarunāties un veidot attiecības” (2013, Zvaigzne ABC) autors, pārliecināts konstruktīvas, uz izpratni balstītas un kompetenci attīstošas mācīšanās pieejas pārstāvis.Konstruktīvas komunikācijas cikls:
  23. septembrī plkst. 10.00-13.00 KONSTRUKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS STRUKTŪRA. Kas raksturo konstruktīvu komunikāciju un atšķir to no citiem ikdienā lietotajiem komunikācijas veidiem?
  21.oktobrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVAS SAZIŅAS DIMENSIJAS. Kā panākt, lai sarunas partneris konstruktīvi reaģētu gan uz saturisko, gan strukturālo informāciju par abu pušu nodomiem, attieksmēm un piedāvātajām attiecībām?
  20.novembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVU ATTIECĪBU LOĢIKA. Kā sarunas laikā izveidot konstruktīvas līdzvērtīgu partneru sadarbības attiecības?
  08.decembrī plkst. 10.00-13.00: KONSTRUKTĪVA DIALOGA METODIKA. Kā veidot konstruktīvu dialogu un saprasties ar citādi domājošajiem?

  Darbnīcas ir paredzētas tiem, kuri:
  - saziņu un saskarsmi ar cilvēkiem vērtē kā būtiskāko sava ikdienas darba sastāvdaļu un tamdēļ vēlas pilnveidot savu komunikatīvo lietpratību;
  - darbā vai sadzīvē ir piedzīvojuši komunikatīvas neveiksmes un vēlas tās izprast, lai novērstu to atkārtošanos nākotnē;
  - vēlas iedziļināties komunikācijas procesos, lai dziļāk izprastu saziņas un saskarsmes procesa loģiku;
  - vēlas apzināties savus komunikatīvos ieradumus un ir gatavi tos mainīt;
  - vēlas attīstīt savas prasmes sarunāties, saprasties un veidot konstruktīvas sadarbības attiecības ar līdzcilvēkiem.

  Ieguvumi:
  - Padziļināta IZPRATNE par konstruktīvas komunikācijas principiem un mehānismiem.
  - Metodiski PARAUGI konstruktīvu sarunu vadīšanai un konstruktīvu attiecību veidošanai.
  - Praktiskas IEMAŅAS konstruktīva dialoga vešanā un vienprātības sasniegšanā.
  - Pamatota PĀRLIECĪBA par savām konstruktīvas saziņas un saskarsmes spējām.

  Darbnīcas dalības maksa 6o EUR (ar PVN). Žurnāla "Ir Nauda" gada abonenti darbnīcām saņem 20% atlaidi. Lai kļūtu par abonentu, nāciet te: https://ir.lv/abonesana,  rakstiet uz [email protected] vai zvaniet - 27734907.

  Piesakoties visām 4 cikla darbnīcām, cena 220 EUR (ar PVN). Atlaides nesummējas.

  Vairāk informācijas: [email protected], 27734907

Print Friendly, PDF & Email
2. augusts
Vasaras akadēmija pusaudžiem “Aktīvs domātājs” (2.-13. augusts) VIETU NAV
Vasaras akadēmija pusaudžiem “Aktīvs domātājs” (2.-13. augusts) VIETU NAV
2. augusts
PILSĒTNIEKS UN ZINĀTNE (Āgenskalns 2.-13. augusts) VIETU NAV
PILSĒTNIEKS UN ZINĀTNE (Āgenskalns 2.-13. augusts) VIETU NAV
17. septembris
ILGTSPĒJĪGAS UN IEKĻAUJOŠAS ORGANIZĀCIJAS KULTŪRAS VEIDOŠANA. Darbnīca ar Ievu Jākobsoni Bellomi
ILGTSPĒJĪGAS UN IEKĻAUJOŠAS ORGANIZĀCIJAS KULTŪRAS VEIDOŠANA. Darbnīca ar Ievu Jākobsoni Bellomi
23. septembris
PĀRDOŠANA KĀ SADARBĪBA AR PIRCĒJU. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
PĀRDOŠANA KĀ SADARBĪBA AR PIRCĒJU. Darbnīca ar Edmundu Apsalonu
28. septembris
KĀ BŪVĒT TURĪGUMU. Seminārs ar Kasparu Peisenieku
KĀ BŪVĒT TURĪGUMU. Seminārs ar Kasparu Peisenieku

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu