Mītu jūra 97

Rohindžu bēgļi ANO bēgļu nometnē. Foto: UNCHR/Keane Shum
Didzis Melbiksis
Print Friendly, PDF & Email

Diskusijās par un ap lietu attīstību Baltijas jūras reģionā Latvijas puses pārstāvju vidū bieži ir vērojams izbrīns – kā tad tā, citas valstis mūs un mūsu pozīciju nesaprot, neredz kontekstu, balstās stereotipos un banalitātēs. Taču, kad runa ir par bēgļu un migrācijas jautājumiem Vidusjūrā, ne mazāka neiedziļināšanās faktos vērojama no šiem pašiem izbrīnītajiem personāžiem. Sauciet to kaut vai par peldēšanās sacīkstēm mītu jūrā, bet labumu no uzvaras šādā spēlē negūst neviens – arī sacīkšu uzvarētājs ne.

Nule kā publicētā ANO Bēgļu aģentūras ziņojumā “Desperate Journeys” apkopoti statistikas dati par bēgļu un migrantu plūsmām Vidusjūras reģionā šā gada pirmajos septiņos mēnešos. Aina ir skarba. Vairāk nekā 1600 cilvēku ir gājuši bojā vai pazuduši bez vēsts. Lai arī ir stipri krities kopējais cilvēku skaits, kuri ierodas Eiropas krastos, nāves gadījumu skaits pieaug. 2017. gada pirmajos septiņos mēnešos noslīka vai bez vēsts pazuda viens no 42 cilvēkiem, savukārt 2018. gada pirmajos septiņos mēnešos proporcija sasniedza vienu no 18. Šā gada aprīlī pie Spānijas krastiem noslīkušo skaits bija viens no 14 cilvēkiem.

Protams, ne visi šie cilvēki ir bēgļi. Taču tiesības lūgt patvērumu ir katram cilvēkam – to garantē gan Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 14. pants, gan ANO Bēgļu konvencija, gan Eiropas Savienības tiesību normas, gan Latvijas Patvēruma likums. Un lūgt patvērumu ir iespējams, tikai un vienīgi ierodoties kādas citas valsts teritorijā. Arī pret migrantiem būtu jāizturas ar cieņu un pilnībā ievērojot viņu cilvēktiesības pat neregulētas kādas robežas pārkāpšanas gadījumā.

Ja pasaules valstis ir vienojušās, ka “visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās” (Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 1. pants), tad nav pieļaujama šī principa anulēšana cilvēka turpmākās dzīves laikā.

Taču publisko diskusiju mītu jūrā ir iespējams daudz kas – arī ar realitāti maz saistītas lietas. Pamatā “pretbēgļu” argumentus var sadalīt trīs kategorijās. Pirmkārt, tiek kultivēts uzskats, ka pastāv tikai ļoti šaura kara bēgļu kategorija, kurai tad jāgarantē minimāls atbalsts, bet ne vairāk, jo tagad taču viņi ir drošībā un mierā. Otrkārt, tiek apgalvots, ka valstij pirmām kārtām ir jāpalīdz saviem iedzīvotājiem, bet bēgļi ir svešinieki, tāpēc viņiem šāds atbalsts nepienākas. Treškārt, ir pat mēģinājumi apgalvot, ka Latvijai vispār nav jāuzņem bēgļi.

Mazliet sīkāk izskatīsim katru no šiem mītiem. Runas par kara bēgļiem ir maldinošas pēc būtības, jo nav tāda juridiskā statusa “kara bēglis”. ANO Bēgļu konvencija skaidri definē, ka bēgļa statusu cilvēks iegūst “sakarā ar labi pamatotām bailēm no vajāšanas pēc rases, reliģijas, tautības, piederības īpašai sociālai grupai pazīmēm vai politiskās pārliecības dēļ”, turklāt šis cilvēks “atrodas ārpus savas pilsonības valsts un nespēj vai sakarā ar šādām bailēm nevēlas izmantot šīs valsts aizsardzību”. Tāpēc bēgļa statusu var iegūt cilvēki, kuru valstīs nenotiek karadarbība (piemēram, eritrejieši), un ne vienmēr to var iegūt cilvēki, kuru valstis plosa karš (ukraiņi, irākieši, afgāņi). Nav arī nekāda nošķīruma pēc cilvēku vecuma – arī gados jauni vīrieši var saņemt bēgļa statusu. Iebildumi par to, ka “īsti kara bēgļi ir tikai veci cilvēki, sievietes un bērni”, ir klajā pretrunā ar tiesību aktos noteikto. Ja cilvēkam ir piešķirts bēgļa statuss, tad saprātīgākā pieeja no valsts puses ir sniegt pietiekamu atbalstu pilnai cilvēka integrācijai sabiedrībā. Daudzi bēgļi pārskatāmā nākotnē nevarēs atgriezties savās izcelsmes valstīs, tāpēc ir jānodrošina, lai viņiem būtu faktiskas iespējas galu galā kļūt pašnodrošinātiem, strādāt un arī sniegt atdevi uzņemošajai sabiedrībai.

Otrais arguments arī ir maldinošs. Pat neņemot vērā to vienkāršo apstākli, ka dalīt cilvēkus dažādās grupās un tad tās pretnostatīt ir šķeltnieciski, – cilvēks ar Latvijas piešķirtu bēgļa statusu ir piederīgs šai valstij, tātad savējais. Vēl jo vairāk – bēgļa statuss garantē starptautisko aizsardzību, kas Latvijas valstij uzliek pienākumu tādu garantēt, taču ļauj Latvijai arī lūgt palīdzību no citām valstīm šī pienākum izpildei.

Trešais mīts ir ne tikai jau pārāk tuvu fantāziju pasaulei – tas ir pat bīstams. Es neesmu drošības jautājumu eksperts, taču diezin vai kāds apšaubīs, ka scenārijs ar lielāka bēgļu skaita ienākšanu Latvijā pāri Austrumu robežai nevar tikt izslēgts. Kā tādā gadījumā rīkosies Latvijas varasiestādes un sabiedrība? Atbilde uz šo jautājumu ir svarīga gan valsts, gan sabiedrības drošībai. Vai varam sagaidīt, ka ar tādu pašu sparu kā šobrīd attiecībā uz Eiropas dienvidu valstīm, kā Spānija un Itālija, tiks aizstāvēta doma, ka bēgļi jāuzņem pirmajai Eiropas Savienības valstij bēgļu ceļā – tikai tad tā būs Latvija? Vai tiks pieņemta ideja, ka citas Eiropas Savienības valstis var Latvijai piešķirt naudu un robežsargus, taču neuzņemt bēgļus? Ja kāds vēl šaubās un nespēj izšķirties par piemērotāko atbildi, atliek vien iztēloties militāra konflikta situāciju Baltijas valstīs, kurš, pēc zviedru laikraksta “Dagens Industri” aplēsēm, radītu aptuveni miljonu bēgļu. Kādam tie būtu jāuzņem, un nav šaubu, ka šo nastu nepieveiktu tikai un vienīgi kaimiņvalstis.

Bēgļu jautājumu risināšana, ieskaitot cilvēku uzņemšanu, pārmitināšanu no nometnēm uz stabilu dzīvesvietu, kā arī integrāciju, ir iespējama tikai starptautiskas sadarbības kontekstā. Nevienai valstij, ieskaitot Latviju, nevajadzētu justies kā vientuļai salai.

ANO Bēgļu konvencijas preambulā tāpēc ir norādīts, ka “patvēruma piešķiršana var uzkraut pārāk smagu nastu atsevišķām valstīm” un tāpēc risinājums “nevar būt iespējams bez starptautiskas sadarbības”.

Vēl tikai pirms nedaudz vairāk kā 20 gadiem Latvija bija pilnībā izslēgta no šādas starptautiskās sadarbības. ANO Bēgļu konvencija tika ratificēta 1997. gadā. Pirms tam, nestabilajā situācijā pēc PSRS sabrukuma, notika ievērojama migrantu un bēgļu kustība cauri Baltijas valstīm tālāk uz Eiropu. Šiem cilvēkiem Latvijā nemaz nebija iespējas lūgt patvērumu. Tagad Latvija šīs fundamentālās tiesības nodrošina. Iespējams, ka šodien ir īstais laiks iet tālāk attīstībā. To bēgļu skaits, kuriem ir nepieciešama pārmitināšana (resettlement) no bēgļu nometnēm uz drošu valsti, 2019. gadā sasniegs 1,4 miljonus. Savukārt valstu piedāvāto pārmitināšanas vietu skaits 2017. gadā nokritās līdz 75 000. Jāpiebilst, ka pārmitināti tiek tikai visneaizsargātākie bēgļi – sievietes, bērni, no spīdzināšanas cietušie, smagi slimi cilvēki. Kopumā pārmitināšanai kvalificējas tikai maza daļa no visiem 20 miljoniem bēgļu, kuri ir zem ANO Bēgļu aģentūras mandāta. Atlases procedūra notiek ciešā sadarbībā ar uzņemošajām valstīm un garantē drošību.

Vai Latvija atsauksies ANO Bēgļu aģentūras aicinājumiem Eiropai paplašināt bēgļiem piekļuvi drošai un legālai ieceļošanai, arī pārmitināšanai? Tas joprojām ir atklāts jautājums. Taču nevajadzētu aizmirst, ka alternatīva daudziem bēgļiem ir ārkārtīgi bīstami ceļojumi, piemēram, pāri Vidusjūrai. No peldēšanās mītu jūrā neviens nemirst, un uzvarētāji sacensībās var lepoties ar panākumiem, kurš ilgāk, tālāk un dziļāk peldējis. Taču šādas peldēšanās rezultātā pavisam citos ūdeņos diemžēl lielā skaitā mirst citi cilvēki.

 

Autors ir ANO Bēgļu aģentūras reģionālās pārstāvniecības Ziemeļeiropā komunikācijas koordinators, informatīvās kampaņas dažādības veicināšanai  “Atvērtība ir vērtība” sadarbības partneris

Komentāri (97)

rinķī apkārt 02.10.2018. 12.00

Otrkārt, tiek apgalvots, ka valstij pirmām kārtām ir jāpalīdz saviem iedzīvotājiem, bet bēgļi ir svešinieki, tāpēc viņiem šāds atbalsts nepienākas. +++ Romas pāvests Francisks, viesojoties Latvijā, bēgļu jautājumu kontekstā teica, ka Latvijā viņš ir sajutis vēlmi palīdzēt šīs visas Eiropas problēmas risināšanā, bet, viņš turpināja sakot, ka tas ir jādara savu iespēju robežās, ar tādu apdomu, lai Latvijas sabiedrība spētu šos bēgļus integrēt. Vēl pāvests Francisks uzsvēra, ka latviešiem ir jāsargā un jākopj sava identitāte, mēs nedrīkstam to pazaudēt. Izskatās, ka Romas pāvests labāk orientējas šodienas Latvijā valdošajos procesos par Melbikša kungu un par to nav ko brīnīties, Melnbikša kungs ir nākotnes nesējs Latvijai :)) Kas attiecas uz bēgļu problēmu kopumā, tad eiropiešiem ir jāuzdod sev jautājums – vai Eiropa var sevī integrēt visu Āfriku un Tuvos Austrumus, saglabājot savu identitāti. Ja nē, tad pēdējais laiks ir pārskatīt to starptautisko dokumentu virkni uz kuriem šeit atsaucas Melnbikša kungs.

+6
-1
Atbildēt

2

  letonijs > rinķī apkārt 02.10.2018. 12.40

  RA demagoģiski jautāja: eiropiešiem ir jāuzdod sev jautājums – vai Eiropa var sevī integrēt visu Āfriku un Tuvos Austrumus, saglabājot savu identitāti.
  ………….
  Kāpēc visu? Visi Āfrikas un TA iedzīvotāji nav un nekad nebūs bēgļi. Bēgļi ir tikai niecīga daļa no visiem viņu iedzīvotājiem, un tos Eiropa var integrēt. Jāmeklē risinājumi problēmas cēlonim – lai samazinātu šādu bēgļu daudzumu, lai Āfrikā un TA nebūtu karu un uzlabotos cilvēku dzīves līmenis. Lūk, par ko būtu vairāk jārunā.

  0
  -6
  Atbildēt

  3

  kolpants > tonijs 02.10.2018. 13.20

  lai samazinātu šādu bēgļu daudzumu, lai Āfrikā un TA nebūtu karu un uzlabotos cilvēku dzīves līmenis
  формально логично
  Но жителю Африки сейчас проще уехать сразу завтра, и получить хорошие условия, чем у себя дома годами биться над улучшениями.
  Увы, но это человеческая логика искать более легкий путь. Начиная от внутренней эмиграции, когда из деревни едут в город. Потому что работать в офисе с 8 до 17 намного проще, чем тяжело работать на земле. Заканчивая внешней. На которую уже накладывается и политическая ситуация.

  Ну и плюс увы, Европа действительно щедрыми пособиями для первых создала образ “ты приедешь, ничего делать не надо, тебе и платят неплохо, и квартиру дадут”.
  Это же действительно так. Просто, очевидно, Европа идеализировала ситуацию, мол к нам поедут действительно притесняемые, которые захотят влиться в наше дружное демократическое общество. Но увы..

  +1
  -1
  Atbildēt

  1

  rinķī apkārt > kolpants 02.10.2018. 15.55

  tonij, ievelc elpu un nomierinies. Tad, kad Tu satraucies, Tu sāc runāt muļķības 🙂 Tad jau tie vācieši, kuri šobrīd dzīvo Latvijā, arī ir bēgļi 🙂 Mēs abi esam vispirms LR un tad ES pilsoņi, un mums abiem ir ne tik vien tiesības, bet pienākums sekot līdzi tam, kas notiek gan Latvijā, gan ES. Šo sestdien mēs abi vēlēsim LR Saeimu, nākošgad Eiropas parlamentu 🙂 Tāda ir tā situācija ar mums abiem 🙂

  +2
  0
  Atbildēt

  3

  letonijs > rinķī apkārt 02.10.2018. 16.25

  Nu labi, Tu neesi bēglis, bet ekonomiskais migrants. Saderam, ka JKP dabūs vairāk balsu nekā NA?

  0
  -2
  Atbildēt

  1

  rinķī apkārt > tonijs 02.10.2018. 16.48

  Cik mēs vien par otru zinām?
  Maz, pavisam maz,
  It kā kopīgus svētkus svinam,
  It kā kopīgas darbadienas,

  Ir tāda dziesmiņa. I. Kalniņa muz., M.Čaklā vārdi, kura stāsta par to, cik ļoti mums patīk runāties par to, par ko nezinām, bet ok 🙂

  Tur nav ko derēt, protams, ka JKP saņems vairāk balsu par NA. Latvijas vēlētāju liela daļa vēl joprojām medī laimes lāci 🙂 Taču nesaprotu, par ko Tu tā priecājies 🙂 Abas šīs partijas tiks Saeimā, abām šīm partijām programmas praktiski identiskas un cik nu es esmu lasījis Tavus komentārus, tad JKP jau nu gan nav Tavi ideiskie domu biedri :). Ja ceri, ka Strīķe izkvēpinās oligarhus uc zagļus, es tikai priecātos par to, bet neko dižu viņa neizdarīs. Loskutovs arī nāca no KNAB. Kad Kalvītis Loskutovu nogāza, tauta gandrīz vai izgāja ielās, bet , kā redzi – nekas tāds graujošs Loskutova izpildijumā Saeimā nav paveikts. Droši vien viņš apzinīgi darīja savu deputāta darbu, līdzīgi kā daudzi citi viņa kolēģi un es priecāšos, ja viņš tiks ievēlēts arī šajā Saeimā, bet tas arī ir viss.

  +1
  0
  Atbildēt

  3

  kolpants > rinķī apkārt 02.10.2018. 16.50

  Еще смешнее будет, когда JKP будет в одной коалиции с НО, про которых они потрясали распечатками с банковских счетов.

  0
  0
  Atbildēt

  1

  letonijs > kolpants 02.10.2018. 17.05

  Ar to var būt problēmas, bet vecā koalīcija vairs nesanāks, jo Vienotība var pat netikt Saeimā. Vai nu NA nāksies sadzīvot vienā koalīcijā ar JKP, (ZZS+NA+JKP) vai arī JKP vietā koalīcijā ņemt Kaimiņu (ZZS+NA+KPV).

  0
  0
  Atbildēt

  2

  kolpants > tonijs 03.10.2018. 09.43

  После массовой истерии “еще чуть-чуть и ЦС будет у власти” рейтинги латышских партий стали расти. Поэтому 99%, что Н.ЕД будет в Сейме и коалиции. Другое дело, что опять будет старая песня через 4 года “ну мы конечно, были против такого решения, но ради коалиции нам пришлось согласиться”.
  Вчера в почтовом ящике обнаружил газету НО. Ух как там пугают, если ЦС будет в коалиции. такой сценарий, как они через пару лет везде своих людей поставят! Прям ощущение, что у ЦС будет более 51% и президент прям уже точно им доверит составление правительства)

  Скорее всего коалиция будет Новое Единство-ZZS NA+JKP, возможно+KPV и скорее всего +PAr. Не зря в PAR нарисовался профессиональный ходок по партиям Пабрик. Что окончательно похоронило имидж ПАР как новой силы, и адекватной для русских.

  0
  0
  Atbildēt

  0

  rinķī apkārt > tonijs 02.10.2018. 17.12

  KPV, ja balsis pietiks un viņiem kopā SC iznāks valdošā koalīcija, tad vadonis Gobzems, kopā ar Kaimiņu pasludinās uzvaru. Bet visdrīzāk KPV aizpildīs tukšo Sudrabas NSL “nišu”, un atsēdēs savu četrus gadus 13. Saeimā, lai pēc tam pazustu no redzes loka. Cik ilgi tad Kaimiņš filmēs pa tukšo un citādi izklaidēs publiku 🙂

  +1
  0
  Atbildēt

  1

  altinyildiz > rinķī apkārt 02.10.2018. 22.43

  Atkal vecā dziesma! Neies latviskās partijas kopā ar staļinistiem – rusistiem. to var izdarīt vienīgi JV, JKP, vai Par(OIK)

  0
  0
  Atbildēt

  0

  letonijs > rinķī apkārt 02.10.2018. 17.14

  Ir jautājumi, kuros es JKP nepiekrītu, bet balsošu par viņiem tāpēc, ka viņi sola cīnīties par tiesiskumu un pret korupciju, ko es uzskatu par vienu no galvenajām problēmām, kas šobrīd kavē Latvijas attīstību.

  +1
  -1
  Atbildēt

  3

  altinyildiz > tonijs 02.10.2018. 22.46

  Esot LC rindās Bordāns lielisko apguva “tiesiskumu” un Strīķe ar Jurašu, sabotējot KNAB darbu, arī.

  0
  0
  Atbildēt

  0

  kolpants > tonijs 03.10.2018. 09.48

  И тебя не смущает, как жена Юраша обошла налоги при покупке земли? И ответ Стрике, почему не дала ход делу после прослушки разговоров Римшевица и Мартинсона?

  0
  0
  Atbildēt

  0

  rinķī apkārt > tonijs 02.10.2018. 17.29

  tonijs Es tikai priecājos par to, ka balsosi par JKP. Lai kādi būtu Tavi motīvi, mēs abi balsosim par politiskiem spēkiem, kuru ideoloģija balstās uz vieniem un tiem pašiem pamatiem. Kas tik dzīvē nenotiek 🙂 Atliek man novēlēt Tev omulīgu novakari un parunāsim par dzīvi 7 :).

  +1
  0
  Atbildēt

  1

  letonijs > rinķī apkārt 02.10.2018. 20.52

  Paldies, Tev tāpat. Jā, svētdien būs, par ko parunāt.

  0
  0
  Atbildēt

  0

  lno > rinķī apkārt 03.10.2018. 09.39

  Lai gan esmu visai skeptisks par Jutas iespējām kaut ko kardināli mainīt, tomēr salīdzināt viņu ar Loskutovu ir muļķīgi. Loskutovs kļuva populārs un iekļuva saeimā, pateicoties Jutai un nepalika savu pateicību parādā – atbalstīja Strelčenoku.

  0
  0
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > rinķī apkārt 02.10.2018. 23.17

  Noniecinot latviešus Vācijā un vāciešus Latvijā, Toņka domā, ka tā krievi un nēģeri Eiropā būs vairāk leģitīmi.

  0
  0
  Atbildēt

  0

  kolpants > rinķī apkārt 02.10.2018. 16.05

  Я понимаю, что случайно (или подсознание) ответ мне, а не Тонию. Но тут остается повторить только свою мысль-если человек после последних выборов был вне Латвии-автоматическое блокирование права голосования. Почему человек, который платит в бюджет другой страны, живет по законам другой страны, решает, как жить гражданам Латвии, куда тратить деньги-мне непонятно.
  Вернулся жить-нет вопросов, опять принимай участие в выборах, решай, по каким законам жить и как тратить.

  0
  0
  Atbildēt

  0

  Drosma > tonijs 02.10.2018. 12.51

  meli – Tonij, kā tev nav kauna

  Paskaties, kas notiek Berlīnē, kas notiek Minhenē – elle un indija – tie ir bēgļi, kuri ir izpirkuši visus nekustamos īpašumus un vietējie nav vairs spējīgi apmaksāt elementāri pieticīgāko dzivesvietu?

  Kāpēc nevar būt tā, ka ja Vācijas valsts un tauta ir gatavas uzņemt un uzturēt imigrantus – lai notiek – tas ir viņu lemums , bet kāpēc vācieši terorizē citas valstis un būtībā iznīcina ES , uzspiežot šos ekonomiskos bēgļus citām ES dalībvalstīm ?

  Tikko atkal bija info – katrs bēglis par savu pārvešanu maksā 2000 eur tai mafijai, kura līdz tam tirgoja tikai narkotikas un ieročus – kāpēc man šos vieglas dzīves tīkotājus liek saukt par bēgļiem ? Namībijā nav kas strādā – tur nav sociālā sistēma, kas nodrošina pabalstus, tur katrs kumoss jānoplena – kāpēc uz turieni nebēg bēgļi

  Melu prese – melu prese un melu sabiedrība, pirmie atbildīgie par visu populistu un diktaroru nākšanas pie varas

  Pēc tam kad tiem melno imigrantu pūļiem nebūs ko maksāt – tad sāksies nekontrolētas šaušanas un kaušanas –

  jā šoien pie atbildības sauc repši, tad tieši tā pie atbildības jāsauc visi politiķi , kuri bez sabiedrības atbalsta veda iekšā un tirgojās ar imigrantiem

  +2
  -1
  Atbildēt

  1

  altinyildiz > Dusma 02.10.2018. 13.07

  Nepatīk džihada pabalsti migranti, teroristi un izvarotāji, ir jāatbalsta nacisti, bet pagaidām, kamēr nacisti vēl nekandidē, vismaz tos, kuru rokas nav līdz elkoņiem ar latviešu asinīm, latviskās NA un ZZS.

  0
  -3
  Atbildēt

  0

  rinķī apkārt > tonijs 02.10.2018. 13.05

  tonijs Piekrītu tonij, ir jāmeklē risinājumi lai likvidētu cēloni uz vietām. Un kā pierāda prakse, tad mijardos reiķināma “humānā palīdzība”, kuru ES valstis ir sūtījušas šai “pasaules malai”, nepalīdz. Tādā gadījumā ir jāmeklē cits ceļš, tāda ir to gudro atbildība, kura pārvalda šobrīd ES. Bet nav jāveicina cilvēku kontrabanda ar kuru nodarbojas “glābēji”

  Kurš no mums abiem ir lielāks demagogs, tas vēl jāizmēra 🙂 Tu saki niecīga daļa bēgļu nāk un Eiropu, es praksē redzu, kā pilsēta, kurā dzīvoju, pamazām pārkrāsojas, kļūst tumāšāka. Vakaros, kad braucu cauri pilsētas centram, redzu tikai bēgļus, kuri tusē krastmalā, neviena vācieša un tas ir tikai sākums no tās mazās daļas, kuru Tu pareģo : ) Teoretizēt, sēžot pie datora savā pilsētā, jeb ciemā, vai pat viensētā, tas laikam ir iedvesmojoši, bet gribētu Tevi redzēt to cilvēku ādā, kuri ikdienā saskaras ar šim bēgļu problēmām. Vari sevi iedomāties kā iedzimto, jeb vietējo kādā no “karstajiem” bēgļu punktiem Eiropā ?

  +4
  0
  Atbildēt

  2

  letonijs > rinķī apkārt 02.10.2018. 13.27

  Nu tad brauc mājās – ko mokies. Latvijā bēgļus var uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt un viņu skaits nepalielinās. Man manā ciemā un viensētā ir labi. Kāpēc man jāiedomājas kaut kāds šausmas? Kāda ir kopējā statistika, ja salīdzina noziegumus – cik izdarījuši vietēji un cik bēgļi?

  0
  -6
  Atbildēt

  1

  kolpants > tonijs 02.10.2018. 14.40

  Nu tad brauc mājās – ko mokies.

  Ну мало ли у него на самом деле корни из русской интеллигенции. У лучших представителей русской интеллигенции тоже была мода- родину издали любить, переживая о судьбинушке нелегкой России -матушки на немецких и французских курортах).

  Хотя у латышской иммиграции похожие переживания. Пару лет назад очень сокрушались, что какой-то российский миллионер купил усадьбу памятник архитектуры, решил его отреставрировать ( и очевидно, гнездо ГРУ сделать). Почему сами не купили, хотя у многих вполне хорошее себе финансовое положение-непонятно!
  Сделали бы фонд, наняли честного управляющего, который бы выбирал памятники, покупал бы, приводил в порядок и передавал бы на общественные нужды. Ан нет..Вся забота о Латвии-матушке только на уровне писем “родина в опасности, русские идут”

  +2
  0
  Atbildēt

  2

  letonijs > kolpants 02.10.2018. 14.51

  Vai arī viņš pats Vācijā ir bēglis, kam nepatīk citi bēgļi un kas mūs pamāca neuzņemt bēgļus.

  0
  -2
  Atbildēt

  1

  kolpants > tonijs 02.10.2018. 15.03

  Это называется чувство конкуренции. Чем больше приезжих, тем меньше поддержка из бюджета. Хотя тут скорее всего последует возражение “я работаю, плачу в бюджет налоги”. Но зачем поддерживать дружественный Путину режим? Немцы же достаточно лояльно настроены к России. И немецкий бизнес весьма активен в России. Вот будет смешно, если окажется, что место работы риньки-немецкая фирма, которая активно работает с Россией.

  +1
  0
  Atbildēt

  1

  altinyildiz > kolpants 02.10.2018. 23.15

  Jo vairāk Latvijā noziedznieku nāciju tā saucamo uzņēmēju, jo lielāki nodokļu parādi sakrājas.

  0
  0
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > kolpants 02.10.2018. 22.59

  Šaubos gan, kas degradētā bidlomasa, kas 9. maijā Karātavu laukumā rīko cūciskās dzīres, bet savu rašu – parašu mīl tikai no droša attāluma, ir “русская интеллигенция”.

  0
  0
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > rinķī apkārt 02.10.2018. 13.20

  Kaut kāda greizo spoguļi karaļvalsts. Par vienu fiktīvu laulību, kuras rezultātā Eiropā nonāk viens maurs, liek cietumā, bet velkomisti, nevalstiskās organizācijas, visādi melbikši, kuri no Lībijas krastiem ar kuģiem uz Eiropu transportē simtiem melnādaiņu, tā vietā lai tos kopā ar visiem interventiem izģērbtu un pārmestu pāri bortam jūras vidū, tiek slavināti.

  +2
  -1
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > rinķī apkārt 02.10.2018. 12.07

  Ne Āfrika, ne Tuvie austrumi, ne Aziopa netaisās Eiropā integrēties, bet gan izplatīt savas viduslaiku parašas, tumsonību un cūcisko dzīves veidu un izrādīt agresiju.

  +3
  -1
  Atbildēt

  1

  letonijs > altinyildiz 02.10.2018. 12.36

  Tad no kurienes tu īsti esi – no Āfrikas, Tuvajiem austrumiem vai Aziopas?

  +1
  -3
  Atbildēt

  0

Jānis Lakijs 02.10.2018. 13.06

“tonijs” raksta: “Āfrikas valstīs nav Latvijas diplomātisko pārstāvniecību.”
Meli. Latvijas vēstniecība ir Āfrikas valstī Ēģiptē.
Vēl “tonijs” raksta: “mēs joprojām daudz vairāk saņemam no ES nekā iemaksājam”
Taisnība, bet…
2016. gadā Latvijas iemaksas Eiropas Savienības (ES) budžetā veidoja 252,8 milj. EUR.
Latvijas iemaksātais apjoms bija 1,01% no Latvijas 2016.gada IKP. Uz katru iemaksāto EUR Latvija 2016. gadā no ES fondiem saņēma 2,90 EUR.
Tikmēr, piemēram, Luksemburga, kuras iemaksātais apjoms bija 0,62% no tās 2016.gada IKP, uz katru 2016. gadā ES budžetā iemaksāto EUR saņēma atpakaļ 5,40 EUR.
/Dati no Latvijas EM saita/

+5
-1
Atbildēt

1

  letonijs > Jānis Lakijs 02.10.2018. 13.21

  Re kā tu mani pieķēri melos. Izrādās, ka no 54 Āfrikas valstīm vienā tomēr ir LV pārstāvniecība. Ilgi meklēji? Nu prieks par Luksemburgu! Ko tad mums – tagad bļaut, ka mums nedod vairāk ES naudas, lai vairāk to varētu nozagt? Mums nedrīkst dot vairāk ES naudas, jo liela daļa tiek vienkārši nozagta un sadalīta, īstenojot mākslīgi sadārdzinātus projektus. http://www.db.lv/atteli/articles/2017/09/466491__59ba23232c49c.jpg?source=/466491

  0
  -5
  Atbildēt

  4

  kolpants > tonijs 02.10.2018. 14.25

  Ну это же не повод сейчас вообще никому не давать фонды! Наладьте систему контроля! Зачем вместе с водой теперь ребенка выплескивать?
  Тем более “воруют” по разному
  Есть чистый криминал-построили завод, которого через год никто найти не может или уже банкрот.
  А есть не так все плохо-когда покупают станок с завышением, но на завышение не машину боссу покупают, а комплект запасных частей или еще оборудование. Вроде и неправильно. А как иначе конкурировать с “честным” западным производителем, у которого есть скрытые механизмы поддержки? Например, в Германии при экспорте продукции могут вначале дать льготный кредит заводу, а потом просто часть кредита списать..Формально никакой поддержки из фондов. А по сути такая же поддержка.

  +2
  -3
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > tonijs 02.10.2018. 23.06

  Dombrovska Latvijā tomēr zog mazāk, nekā viņa patrona un zilā draudziņa, Junkera, Luksemburgā. Projekti pie mums tiek sadārdzināti līdz par divas reizes, tāpēc, ka Vienotības saimniekiem, čekistiem: “Skonto būve” un “Binders” ir valsts pasūtījumu monopols.

  0
  -1
  Atbildēt

  0

  Vahamurka > tonijs 02.10.2018. 13.35

  Varbūt,ka nēģeri baidās no Nīlas krokodiliem,tāpēc neiet uz Ēģipti,bet nedrošās laiviņās brauc pāri Vidusjūrai.

  +3
  -1
  Atbildēt

  0

  Jānis Lakijs > tonijs 02.10.2018. 13.27

  Protams, zog tikai Latvijā. Kaimiņa dziesma.

  +4
  -1
  Atbildēt

  0

Jānis Lakijs 02.10.2018. 09.23

Melbikša kungs ļoti pareizi raksta:’
“lūgt patvērumu ir iespējams, tikai un vienīgi ierodoties kādas citas valsts teritorijā”
Katrā valstī, arī Āfrikas valstīs, ir Eiropas valstu vēstniecības. Katra tāda vēstniecība ir daļa no attiecīgās Eiropas valsts teritorijas.
Tātad – lai brauc uz galvaspilsētu, kur atrodas ārzemju diplomātiskās pārstāvniecības, dodas uz vēstniecību, uzrāda dokumentus un pamato savu vajadzību pēc patvēruma (ja tāda ir).
Kāpēc tad Melbikša kunga aizbilstamajiem labāk tīk samaksāt lielu naudu noziedzniekiem un bez jebkādiem dokumentiem ielavīties Eiropas valstu teritorijā? Varbūt arī tādēļ, ka viņi zina – Eiropā viņus jau gaida melbikši…

+4
-1
Atbildēt

1

  letonijs > Jānis Lakijs 02.10.2018. 11.00

  Tu tā raksti tāpēc, ka zini, ka Āfrikas valstīs nav Latvijas diplomātisko pārstāvniecību, vai ne? Lai bēgļi brauc uz citām Eiropas valstīm, bet mēs tikai izmantosim savas tiesības saņemt ES fondu naudu (lai Ogrē uzbūvētu bibliotēku par 7 miljoniem eiro), bet bēgļu uzņemšanas saistības nepildīsim. Liekulīgi. Piekrītu kolpanta domai, ka bēgļiem būtu jāstrādā.

  0
  -2
  Atbildēt

  2

  altinyildiz > tonijs 02.10.2018. 11.30

  Ne “uz kādām citām” ES valstīm nevienam nav jābrauc, kaut gan ja tās izrādītu solidaritāti pret Latviju, kas ir šobrīd demogrāfiski piesārņotāka valsts pasaulē, būtu tikai apsveicami. Vīrieši no 10 – 70 gadiem, spējīgi nest AK47 nav un nevar tikt uzskatīti par bēgļiem. Ja viņi ir cietuši no cilvēkēdāju režīmiem, tos var īsā laikā apmācīt, iedot novecojušus ieročus un nogādāt atpakaļ lai cīnās par taisnību.

  +1
  -1
  Atbildēt

  0

  Drosma > tonijs 02.10.2018. 11.07

  MELI, TONIJ – kad Latvijā 2008. bija finanšu krīze, kura no valsts padzina gandrīz pusi iedzīvotāju – ES ar mums bija solidāra? Āfrikai dod miljardu miljardus – mūs plikus ir noplēsuši

  Ar tādu vienvirziena solidaritāti lai iet dirst !

  +2
  -1
  Atbildēt

  2

  letonijs > Dusma 02.10.2018. 12.09

  Eiropas Savienība mūs neplēš plikus, mēs joprojām daudz vairāk saņemam no ES nekā iemaksājam. Piemēram, pagājušgad Latvija saņēma no ES vairāk nekā 1 miljardu eiro.
  https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2018/cfla-2017-gada-laika-miljarda-eiro-papildinajums-latvijas-tautsaimniecibai-no-es-fondiem

  Ja Tev nepatīk ES, tad Saeimas vēlēšanās jābalso par partiju „Par Alternatīvu”, kas grib rīkot referendumu par Latvijas izstāšanos no ES.
  https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/partiju-vizitkartes-14-saraksts-par-alternativu.a292984/

  0
  -3
  Atbildēt

  3

  altinyildiz > tonijs 02.10.2018. 12.26

  Latviešiem, kā visvairāk cietušai tautai, pēc taisnības, pienāktos triljonu maksājumi no WWII agresoriem: Francijas un Lielbritānijas, kuru vainas dēļ Latvija bija nonākusi Krievijas jūgā. Ja vācieši ir samaksājuši krieviem un to līdzdalībniekiem, žīdiem, kaut feniņu kompensācijās, par to, ka negribēja, ka tos kā trušus aizved uz kautuvi, tad katram latvietim pēc taisnības, šodien būtu jābūt miljonāram.

  0
  -2
  Atbildēt

  0

  kolpants > tonijs 02.10.2018. 13.24

  Вопрос не о том, что с ЕС надо выходить. Вопрос к нашим политикам-почему мы не можем получить те же условия, что другие страны. Мы не меньше Греции в десятки раз, чтобы им списали бОльшую часть помощи, а нам нет. И почему Литва и Эстония плату за площадь получают больше. И почему мы (Домбровскис) ради солидарности согласился сохранить такую ситуацию. Вопрос-почему же Литва, Эстония и другие страны ради солидарности не согласились на выравнивание платежей? Какая-то неравнозначная солидарность.

  +1
  -1
  Atbildēt

  1

  letonijs > kolpants 02.10.2018. 14.43

  Вопрос к нашим политикам-почему мы не можем получить те же условия, что другие страны.
  ……….
  ES budžets nav bezizmēra. Lai mēs saņemtu tikpat, cik Francijas vai Spānijas zemnieki, naudas nepietiks. Bet tādai izlīdzināšanai, kad spāņi vai franči saņemtu mazāk, viņi nepiekritīs. Par Latvijas mazākajām subsīdijām Baltijas valstu vidū derētu pirms Saeimas vēlēšanām atgādināt potenciālajiem ZZS vēlētājiem, jo Zemkopības ministrija un lauksaimniecības politika visu laiku ir viņu ziņā.

  0
  -2
  Atbildēt

  1

  kolpants > tonijs 02.10.2018. 15.19

  Но почему-то, когда речь идет о единых требованиях к продукции, уже никто не говорит “ну у них же меньше денег, давайте разрешим и делать хуже”.
  Ну тогда это не солидарность-если у нас больше денег, не делимся, но если тебе хуже-ты соглашайся.
  Наезд на СЗК по делу, но переговоры вел Домбровскис, который ради солидарности за общий бюджет ЕС согласился с невыгодными условиями
  https://nra.lv/latvija/politika/89218-dombrovskim-nebija-saeimas-mandata-piekapties-par-es-budzetu.htm
  Почему ради солидарности не согласись Литва и Эстония-остался неотвеченным. А смысл тогда такой солидарности?
  Я в курсе, чей рупор НРА, но цифра есть цифра.

  +1
  0
  Atbildēt

  0

  Drosma > tonijs 02.10.2018. 16.14

  nē – mums nav jāizstajas no ES, bet mums ir jāprot par savām tiesībām cīnīties, mūsu maucīgie politiķi zin tikai no mums naudu paņemt un notriekt
  Kā lielās ES valstis liek kāju durvīs un par sevi cīnās – mēs kārtējo reizi tikai blējam kā jēri

  un vispār – padodies un liecies taču mierā

  +1
  0
  Atbildēt

  0

  letonijs > Dusma 02.10.2018. 12.03

  ES bija gan solidāra, piešķirot Latvijai gan ES fondu līdzekļus, gan aizdevumus, gan ļaujot mūsu valsts iedzīvotājiem atrast darbu citās valstīs.

  0
  -1
  Atbildēt

  1

  Drosma > tonijs 02.10.2018. 12.07

  nemelo – mums atmeta asakas apsūkāšanai – ieliec skaitļus, cik miljardus palīdzībā sanēm Āfrika, cik Latvija, cik Grieķija

  +2
  -1
  Atbildēt

  1

  letonijs > Dusma 02.10.2018. 12.12

  Man nav laika meklēt tādus skaitļus, bet tādus skaitļus varētu salīdzināt tikai tad, ja Latvija būtu tikpat liela kā Āfrika vai vismaz Grieķija.

  0
  -4
  Atbildēt

  1

  Drosma > tonijs 02.10.2018. 16.10

  UZ GALVINAM PASKAITI – UN NELOCIES LŪDZU:)

  +3
  0
  Atbildēt

  0

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu