Diena: 2. jūlijs, 2018

VIDEO: Ko būtu vērts zināt, plānojot atvaļinājumu?

Neatkarīgi no tā, vai strādā valsts vai privātajā sektorā, ikvienam pienākas četru nedēļu apmaksāts atvaļinājums, ja nepārtraukti pie darba devēja ir nostrādāts vismaz pusgads.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes docente Inga Kudeikina skaidro, vai darbinieks atvaļinājumā var arī neiet, kuram ir priekšroka atvaļinājumā doties vasarā, ja uz to pretendē vairāki kolēģi, kam pienākas neapmaksāts atvaļinājums un papildatvaļinājuma dienas un vai darba devējs var piespiest ņemt bezalgas atvaļinājumu.

Ministr Gerhard, kurš par to visu samaksās?

Satversmes tiesa 29. jūlijā ir secinājusi, ka VARAM ministra Kaspara Gerharda (NA) 2017. gada 1. augusta rīkojums par Salaspils novada domes 2017. gada 16. jūnija lēmuma darbības apturēšanu ir atzīstams par prettiesisku un neatbilstošu Satversmei, un spēkā neesošu no tā izdošanas brīža. Attiecībā uz šādiem gadījumiem Satversmes tiesa ir atzinusi, ka antikonstitucionālais tiesību akts nekad nav bijis spēkā, jo ministram vispār nav bijušas tiesības šādu aktu izdot un tāpēc tas arī nevar radīt tiesiskas sekas.

Atgādināšu, ka runa ir par Salaspils novada domes lēmumu par likumā noteikto domes komiteju izveidi un komiteju locekļu ievēlēšanu. Vēlreiz – ministra prettiesisko darbību rezultātā Salaspils novada pašvaldībā turpat veselu gadu nedarbojās likumā “Par pašvaldībām” kā obligātas noteiktas, demokrātiski ievēlamas institūcijas (komitejas), kurām likums arī nosaka kompetenci pašvaldību pārvaldē.

Ministra prettiesiskā rīcība Salaspils novada pašvaldībai un tās iedzīvotāju ievēlētajiem deputātiem atņēma iespēju pildīt savus pienākumus pret vēlētājiem. Protams, tas kavēja domes darbu un radīja kaitējumu visai pašvaldībai un tās iedzīvotājiem.

Nožēlojama ir ministra un viņa sabiedrisko attiecību speciālistu vēlme novirzīt sabiedrības uzmanību uz Satversmes tiesas pastarpinātiem secinājumiem, nevis uz faktu, ka ministrs ir rupji pārkāpis Satversmi, likumu “Par pašvaldībām” un rīkojies, savas partijas šauro interešu vadīts. Gribētos, protams, pievienoties ministra “priekam” par paša aktīvo prettiesisko rīcību, kuras rezultāts ir zaudējums tiesā, bet šāda absurda un nekaunīga domāšana ir nepieņemama!

Šobrīd ir palicis neatbildēts tikai viens jautājums – kurš un kādā veidā samaksās par to, ka Nacionālās apvienības ministrs Kaspars Gerhards, piepalīdzot savam parlamentārajam sekretāram Jānim Eglītim, pretlikumīgā un prettiesiskā veidā ir kavējis Latvijas Republikas demokrātiski ievēlētas pārvaldes iestādes darbu?!

Būsim godīgi un sauksim lietas īstajos vārdos – Gerhardam sagribējās “pārmācīt” pašvaldību, kurā viņa partijai bijuši nenozīmīgi rezultāti vēlēšanās, pretēji, piemēram, Nacionālās apvienības kontrolētajai Saulkrastu domei, kur ministrs ignorēja opozīcijas sašutumu un piesedza savus “partaigenoses”.

Vai ministrs un viņa parlamentārais sekretārs ir gatavi samaksāt salaspiliešiem par nenotikušajām komiteju sēdēm, par neizskatītiem jautājumiem komiteju sēdēs, par deputātu iespēju ierobežošanu piedalīties un paust savu viedokli komiteju sēdēs, par liegšanu deputātiem lemt, piemēram, likumā obligāti paredzētā finanšu komitejā par iedzīvotāju nodokļos samaksāto līdzekļu izmantošanu? Vai viņi maksās par Salaspils novada pašvaldības darba prettiesisku kavēšanu?

Skaidrojot spriedumu, Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis norādīja: “Šim spriedumam ir tālejoša ietekme, ne tikai noregulējot konkrēto strīdu starp novada domi un ministru, bet plašāk. [..] Ja ministrs ir izdevis citus rīkojumus ar līdzīgu saturu, tad, protams, viņš ir aicināts vai viņš var pats patstāvīgi pārskatīt šo rīkojumu spēkā esību un savā turpmākajā darbībā arī vadīties no Satversmes tiesas spriedumā iekļautajām atziņām.”

Pilnībā pievienojos tiesneša J. Neimaņa viedoklim par spriedumā iekļauto atziņu piemērošanu turpmāk, tikai ministram Gerhardam vispirms jāsamaksā rēķini. Līdzšinējā ministra darbība neliecina, ka varam sagaidīt viņa atkāpšanos no amata. Es ceru, ka ministrs Kaspars Gerhards vismaz publiski atvainosies salaspiliešiem! Ne man, ne domei, ne deputātiem, bet visiem salaspiliešiem!

Un galu galā neviens vēl nav atcēlis Krimināllikuma 317. panta pirmajā daļā noteikto atbildību: “Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm”. Ģenerālprokuratūrai, šķiet, tomēr būs jādod savs vērtējums par nu jau aizejošā ministra Gerharda darbībām! Vai arī Satversmes tiesas spriedumam nav nekāda spēka un seku…

Autors ir Salaspils novada domes priekšsēdētājs

Vai iespējams pilnībā novērst bojāeju uz ceļiem? Jā!

15. jūnijā Hāgā vadošo Eiropas mobilitātes institūciju līderi parakstīja vienošanos sniegt visu iespējamo ieguldījumu satiksmes drošībā, lai līdz 2050. gadam pilnībā novērstu bojāeju uz Eiropas ceļiem (zero traffic fatalities by 2050) . Parakstītāju vidū bija Starptautiskās Automobiļu federācijas 1. reģiona, kas pārstāv Eiropas, Tuvo austrumu un Āfrikas autoklubus (FIA Region 1), Eiropas Autoražotāju asociācijas, Eiropas Auto piegādātāju asociācijas un vairāku citu vadošu Eiropas mobilitātes institūciju līderi. Parakstīšanas ceremonijā piedalījās FIA prezidents Žans Tods un ES Transporta komisāre Violeta Balka, kurai pēc parakstīšanas vienošanās tika simboliski nodota. Deklaratīvs publicitātes triks vai nopietns solis satiksmes drošības stiprināšanā, varētu jautāt Eiropas autovadītājs?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, nedrīkst vienkāršoti pārcelt šīs dienas satiksmes drošības situāciju, patlaban dominējošās tendences un esošos instrumentus uz 2050. gadu. Līdz tam laikam būs notikusi ne tikai mobilitātes evolūcija, bet, visdrīzāk, revolūcija, jo satiksmē dominēs bezpilota transporta līdzekļi, kurus vadīs īpašas vienotās mobilitātes datorprogrammas.

Tagad pētījumi apliecina, ka 90% negadījumu iemesls ir cilvēciskais faktors, kurš tiks kardināli samazināts, kad spēkratus vadīs nevis cilvēks, bet dators.

Tas, piemēram, palīdzēs izvairīties no sadursmes krustojumā, jo datorprogramma jau savlaicīgi zinās, ka aiz ēkas vai pat vairāku kvartālu attālumā tuvojas cita automašīna. Tas palīdzēs naktī izvairīties no sadursmes ar meža zvēru, jo radaru uztvērēji, spēs labāk nekā cilvēka acs noteikt zvēra kustību un novirzīt auto, lai izvairītos no sadursmes.

Bezpilota mobilitāte iet roku rokā ar transporta elektrifikāciju, jo pamatā datora vadītie spēkrati būs ar elektromotoriem. Ja šodien sūkstāmies, ka elektromobiļi ir nepraktiski, jo ir dārgi, var nobraukt nelielu attālumu un maz ir uzlādes vietu, tuvāko desmit gadu laikā situācija pilnībā izmainīsies. Tiek prognozēts, ka jau 2022. gadā elektromobiļa un tradicionālā auto cenas izlīdzināsies, arī uzlādes punktu tīkls būs līdzvērtīgs benzīntanku tīklam šodien, bet ar vienu uzlādi nobraucamais attālums būs pieaudzis vairakkārt.

Tomēr arī šodienas satiksmes drošības stiprināšanas instrumenti ir jāpilnveido un nevaram paļauties tikai uz nākotnes mobilitātes revolūciju. Uz Latvijas ceļiem patlaban darbojas 12 pārvietojamie un 60 stacionārie fotoradari, 40 netrafaretās policijas mašīnas, trafaretās policijas automašīnas, un šogad vēl tiks uzstādīti 40 stacionārie fotoradari, tātad kopumā tie būs 100. Ceļu policisti strādā ar pārnēsājamiem ātruma mērītājiem, un tiek plānots ieviest ātruma kontroli, aprēķinot vidējo braukšanas ātrumu konkrētā ceļa posmā. Tātad ir nopietns tehniskais aprīkojums, lai īstenotu ātruma kontroli, kas būtiski ietekmē satiksmes drošību, jo pētījumi rāda, ka neatbilstoši izvēlēts ātrums ir viens no izplatītākajiem satiksmes negadījumu cēloņiem.

Ātruma kontrole ir cīņa ar sekām, tomēr ne mazāk svarīga ir izpratnes ieaudzināšana gan par satiksmes noteikumu nozīmi, gan kopumā par drošu, tolerantu un tālredzīgu dalību ceļu satiksmē, kas aprakstīta FIA satiksmes drošības Zelta likumos (https://www.fia.com/3500lives) . Tādēļ svarīgi satiksmes drošību apgūt jau, sākot no skolas sola, runāt par to mājās ģimenē ar bērniem un rādīt savu personisko priekšzīmi.

Tomēr tehniskais aprīkojums un satiksmes dalībnieku sagatavošana nav vienīgie satiksmes drošības balsti, jo vēl taču ir droši un kvalitatīvi ceļi, drošas gājēju pārejas, gājēju tilti un tuneļi, pretējās braukšanas joslas atdalošie elementi un cita veida infrastruktūra.

Ņemot vērā to, ka tagad daudzās ar satiksmes drošību saistītās valsts budžeta pozīcijās pietrūkst līdzekļu, ir nepieciešams visu iekasēto soda naudu par satiksmes noteikumu pārkāpumiem atgriezt atpakaļ uz ceļiem, tātad ieplānot tieši tajās izdevumu pozīcijās, kuru mērķis ir satiksmes drošības uzlabošana.

Tādejādi, apvienojot šodienas satiksmes drošības stiprināšanas veidus ar izaicinājumiem, kurus mums piedāvās nākotnes bezpilota mobilitāte, ir iespējams panākt, lai ceļu satiksmē nebūtu bojāgājušo.

Autoklubam LAMB kā sabiedriskai organizācijai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze satiksmes drošības procesu analīzē. Dalība Starptautiskajā automobiļu federācijā (FIA), kurā ir miljoniem biedru 145 pasaules valstīs, sniedz zināšanas par satiksmes drošības aktualitātēm piecos kontinentos, tādējādi paverot iespēju salīdzinājumiem un labākās prakses meklējumiem Latvijas satiksmes drošībai.

 

Autors ir autokluba LAMB prezidents, Ceļu satiksmes drošības padomes loceklis

INFOGRAFIKA: Paplašināts atvieglojumu loks par nestrādājošo laulāto ar maziem bērniem

No 1. jūlija tiek paplašināts personu loks, par kurām iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs ir tiesīgs piemērot atvieglojumu par apgādībā esošām personām, informē Finašu ministrija.

Papildus līdz šim likumā noteiktajiem atvieglojumiem no 1. jūlija IIN maksātājs varēs piemērot nodokļa atvieglojumu (200 eiro mēnesī) arī par nestrādājošu laulāto:

  • ja laulātā apgādībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam;
  • ja laulātā apgādībā ir 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam (vai līdz 24 gadu vecumam ar speciālu nosacījumu, ka bērns turpina izglītības ieguvi), no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem;
  • ja laulātā apgādībā ir 5 bērni līdz 18 gadu vecumam (vai līdz 24 gadu vecumam ar speciālu nosacījumu, ka bērns turpina izglītības ieguvi).

Ja persona vēlas piemērot 2. vai 3. punktā minēto atvieglojumu un kāds no bērniem (bērni) ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem, speciāls nosacījums atvieglojuma piemērošanai ir, ka atvieglojuma piemērošanas laikā bērns mācās – turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

Lai varētu piemērot minēto nodokļa atvieglojumu par laulāto atbilstoši teiktajam, personai elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta (VID) algas nodokļa grāmatiņā jāveic atzīme par apgādībā esošo personu. VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma ir gatava saņemt šo informāciju par jaunajām apgādībā esošajam personām. VID pēc apgādībā esošas personas statusa piešķiršanas (pārbaudes) par izmaiņām apgādībā esošo personu skaitā informēs darba devējus vai citus ienākuma izmaksātājus.